Thursday, March 15, 2012

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈ

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ၾကားနာပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ အႏိုင္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ မိမိတို႔ လိုခ်င္တာ အားလုံး ရခဲ့ၿပီ ” ဟု ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခုံရုံး ရိွရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr Dipu Moni က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ bdnews24 သို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ကာလၾကာရွည္စြာ ျမန္မာႏွင့္ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ ကိစၥတြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္က ၎တို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဧရိယာထက္ ပိုမို၍ အႏိုင္ရရိွခဲ႔သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အဆုိုျပဳထားေသာ ဧရိယာမွာ ၁၀၇,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာသာ ရိွေသာ္လည္း ယခု တရားရုံးက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ပိုင္နက္ဧရိယာအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ေသာ ဧရိယာမွာ ၁၁၁,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ရိွသည္။

ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ကမ္းဦး ေရတိမ္ပိုင္း မိုင္ ၂၀၀ ႏွင့္ မိုင္၂၀၀ အလြန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရျပင္ပိုင္နက္တြင္ စီးပြားေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။

ေရနံႏွင္႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားအျပားရိွေသာ အဆုိပါဧရိယာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုုင္ငံတို႔သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံရုံးတြင္ အမႈဖြင္႔၍ တရားဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ေသာ အမႈကိစၥ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္သစ္ကို ကုလသမဂၢတရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္
 Thursday, 15 March 2012 02:06      

သယံဇာတ ရင္းျမစ္ႂကြယ္၀ေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဧရိယာတြင္ ျမန္မာႏႇင့္  ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနျခင္းကို 
အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ႏႇစ္ႏိုင္ငံၾကား ပင္လယ္နယ္နိမိတ္သစ္တစ္ခုကို  ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ အထူးခံု႐ုံး (International Tribunal for  the Law of the Sea) က မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မႇတ္ေပးလိုက္သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊  ေျမာက္ပိုင္း ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕ရႇိ ITLOS တရား႐ုံးက ခ်မႇတ္ခဲ့သည့္ အမိန္႔အရ  ပင္လယ္ပိုင္း နယ္နိမိတ္သစ္ကို တရားသူႀကီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဟိုေဆးလူး၀စ္ဂ်ီးဆပ္စ္က  တင္ျပခဲ့သည္။ ႏႇစ္ႏိုင္ငံစလုံးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ  ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို  ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ နယ္နိမိတ္အား တိုင္းတာရာတြင္  ျမန္မာ၏ နည္းလမ္းကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္က  ဧရိယာပိုမိုရရႇိခဲ့သည္။ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ  တခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ တရားသူႀကီးအခ်ဳိ႕ သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ့ေသာ္လည္း  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ တစ္ကမၻာလုံးမႇ တရားသူႀကီး ၂၃ ဦးက တညီတညြတ္တည္း  ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ''ႏႇစ္ဖက္စလုံးဟာ တစ္စုံတစ္ရာကို ရရႇိခဲ့ၾကသလို  တစ္စုံတစ္ရာကိုလည္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကပါတယ္''ဟု ဂ်ာမန္တရားသူ ႀကီး  ႐ူဒီဂ်ာ၀ိုလ္ဖရမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မႇာ  ႏႇစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ဒီပူမိုနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ဘက္က  အႏိုင္ရရႇိခဲ့ေသာ ေနရာတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏႇင့္ ေရနံ တူးေဖာ္ႏိုင္ၿပီဟုလည္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္၏ သီးသန္႔ စီးပြားေရးဇုန္ ေရမိုင္ ၂၀၀ ကို  တရား႐ံုးကသတ္မႇတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု  ေတာင္းဆိုထားသည့္ စိန္႔မာတင္ကြၽန္း တစ္၀ိုက္ေနရာတစ္ခုကိုလည္း  အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမႇာ ဆယ္စုႏႇစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာသည္  အျငင္းပြားေရပိုင္နက္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္က  စြပ္စြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္က ႏႇစ္ႏိုင္ငံမႇာ စစ္ေရးပဋိပကၡ ျဖစ္လုနီးပါး  အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ ၾကီးမားသည့္  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္မ်ား ျမန္မာက ေတြ႔ရႇိခဲ့ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္က  ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ ေနာက္ထပ္တူးေဖာ္ရန္  ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္သည္ အိႏိၵယႏႇင့္ အလားတူ  ပင္လယ္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကို ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ေျဖရႇင္းရန္  ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
The Voice Weeklyမွေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....