Wednesday, May 12, 2010

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း သမီးစုမ်ိဳးသြယ္ အေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရနွင့္ NGO မ်ားကို ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ စာပို႕

ဂ်ပန္အစိုးရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နွင့္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Mr. Katsuya OKADA နွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဌာန(MEXT) သို႕ ဂ်ပန္လိုေ၇းသားထားေသာ စာကိုေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။
ေရးသားထားေသာစာ၏ျမန္မာလို ဘာသားျပန္အဓိပၸါယ္အား ေဖၚျပလုိက္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ
ဂ်ပန္အစိုးရအာဏါပိုင္မ်ားနွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို အားေပးေသာ NGO အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွင့္

ျမန္မာနိုင္ငံကို မတရားအာဏါသိမ္းထားေသာ စစ္အစိုးရ နအဖ မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္သူျမိဳ႕သားမ်ားကို နွိပ္စက္ေနေသာ နအဖ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ သံယာေတာ္မ်ားအား အၾကမ္းဖတ္နွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ သည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ေဘးခံရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ေစာင့္ရွာက္ေပးမႈ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္မႈ နွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို မတရားက်င္းပမႈတို႔အား ဂ်ပန္အစိုးရမွ သိရွိျပီးသည့္အျပင္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိို လႊတ္ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုလည္း ဂရုမျပဳေသာ စစ္အစိုးရလည္းျဖစ္သည္၊ ထိုအခ်က္ကိုလည္း ဂ်ပန္အစိုးရမွ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွာ ဖတ္ၾကားမိပါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ ေစတနာထားေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ သေဘာထားကိုလည္း လြန္စြာ ၀မ္းသာအားရမိပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရလို ဆိုးသြမ္းေသာအစိုးရ အဖဲြ႕မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏  သမီး စုမ်ိဳးသြယ္သည္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္မွစတင္ျပီး ဂ်ပန္အစိုးရ ပညာေတာ္သင္စရိတ္ျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ႕ ေျမေအာက္သတင္းမ်ားမွ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ခိုင္လံုစြာ သတင္းမ်ားထြက္သိရွိရသျဖင့္ လြန္စြာအံ့ၾသ တုန္လႈပ္မိပါသည္။
စုမ်ိဳးသြယ္သည္ Tokyo Kaiyo တကၠသိုလ္မွာ Marine Bio ဘာသာရပ္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ MSC ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ယၡဳအခါ PHD ဆက္လက္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း လည္း ထိုသတင္းမ်ားမွာ ေရးသားထားပါသည္။

ေလးစားအပ္ေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားရွင့္
က်မအေနျဖင့္ ထိုသတင္းအရ ဂ်ပန္အစိုးရအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္  ျမန္မာစစ္အစိဳးရ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏ သမီးစုမ်ိဳးသြယ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္လက္ခံထားျခင္းမွာ မတရားသည့္စစ္အစိုးရကို အားေပးကူညီသည္ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ အျပင္ စုမ်ိဳးသြယ္သည္ ပညာသင္ၾကားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံေရာက္သည့္အခါ အစိုးရ အရာရွိၾကီးတဦးဘ၀ျဖင့္ စစ္အစိုရအာဏါတည္ျမဲေရး ေဆာင္ရြတ္သြာမည့္ သူျဖစ္ပါသည္ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စီစစ္ေဖၚထုက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ငဲ့ၫွာေသာအားျဖင့္ စုမ်ိဳးသြယ္အားေထာက္ပံ့ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ရိုးသားေသာကူညီမႈနွင့္ လူသားအျခင္းျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို အလဲြသံုးစားလုပ္ကာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားကိုလည္း အရပ္သားဆရာ၀န္အျဖစ္ လိမ္လည္ျပီး ပညာေတာ္သင္လႊတ္ေနေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါသည္ ထိုေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဖၚထုက္စစ္ေဆးျပီး မရိုးသားေသာ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ စစ္တပ္မွအရာ၇ွိ ပညာေတာ္သင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနမႈ ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ထို႕မွသာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေစတနာနွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ အရပ္သားမ်ားခံစားခြင့္ ရရွိနိုင္ပါမည္။
က်မ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားသည္ က်မပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားမႈလံုး၀ပါရွိျခင္း မရွိဘဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဴးအတြက္ လည္းေကာင္းတို႕ ကိုယ္စားေျပာၾကားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေမတၱာေစတနာအမွန္ကို ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား သိရွိေအာင္ ျပသမည္ဟုလည္း က်မယံုၾကည္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ

ဂ်ပန္လိုေရးထားသည္ကို ဖတ္လိုပါက ဒီမွာပါ

1 comment:

 1. ေအးနႏၵာေအာင္

  ေလးစားပါတယ္။

  စုမ်ိဳးသြယ္ရဲ့ JP Pageမွာ အဂၤလိပ္လိုေပါင္းတာ မွားေနတယ္။

  အမွန္.....SU MYO THWE
  ............
  Thanks

  ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....