Saturday, March 31, 2012

၈၈မ်ဳိးဆက္အမ်ဳိးသားေခါင္းမ်ား ဦးစီးေသာေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားကြန္ရက္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

by Ye Min Tun on Saturday, March 31, 2012 at 5:57pm ·
ပုသိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသတင္းမ်ား
ေန႔လည္ - ၂း၀၀
            သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္းထြန္းသည္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႔နယ္တြင္ရွိသူမ်ားအား ေငြသုံးေသာင္းစီေပးကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္ေလာင္းဦးေအာင္တင္ျမင့္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေပးခဲ႔သည္။
            ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္သည္ ေရွာပ်ာေက်းရြာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲေပးရင္ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးမည္။ “အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ရတယ္” လို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္မရွိဆိုသည္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔သည့္သျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ေနၿပည္ေတာ္ ၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ မွႀကိဳတင္မဲအေၿခအေန..........
ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ ကိုးရာေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ လက္ရွိမဲစာရင္းပါ၀င္သူ ၅၀ ေက်ာ္သာရွိျပီး က်န္လူဦးေရ ၈၀၀ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲဆက္စပ္ေနႏုိင္သည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ဦးညြန္႔ေ၀ကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာရြာသားမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲအေနျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္အေရးကို ဦးႏိုင္ငံလင္းက စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ထိုသို႔လူစာရင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒကိၡဏသီရိျမိဳ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေျဖဆိုျခင္းမရွိေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိစၥ ေမးျမန္းေသာအခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြစာရင္းအရ ျပဳလုပ္ထားျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ဦးညြန္ေ၀ က ျပန္ေျပာျပသည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရုံးခ်ဳပ္၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ မနက္ပိုင္းတြင္ Election Monitoring Network မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးအား ဂ်ပန္သတင္းစာ ယူမီယူရီရွင္ဘြန္းမွ
လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သည္။ (၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ မနက္ပိုင္းတြင္ Election Monitoring Network မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးအား ITV NEWS ASIA BUREAU မွ Asia Producer Lu Bo မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သည္။ (၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ Election Monitoring Network အဖြဲ႔အား Asean Secretariat Observer Team မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

မႏၱေလးတိုင္း ႀကိဳတင္မဲသတင္း(၁)
(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂း၄၁
မႏၱေလးတိုင္း၊ သမန္းကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲလာေပးသူမ်ားမွ NLD ပါတီအား မဲေပးခဲ႔ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲစာရြက္မ်ားအား ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး NLDအတြက္မဲေပးထားေသာ မဲစာရြက္မ်ားကို လႊတ္ပစ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ မႏၱေလးတိုင္း ႀကိဳတင္မဲသတင္း(၂)
(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၃း၃၆
မႏၱေလးတိုင္း၊ သမန္းကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲလာေပးသူမ်ားထဲမွ မ်က္စိမျမင္သူအဘိုးအိုတစ္ဦး၏ မဲဆႏၵစာရြက္အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စာေရးျဖစ္သူ(ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးစားေရးလည္းျဖစ္သူ)ကိုေအာင္ဘိုမွ ကိုယ္စားျခစ္ေပးခဲ႔ရပါသည္။ အဘိုးအိုမွ NLD ပါတီအား ေပးေၾကာင္းေျပာဆို၍ NLDပါတီအကြက္ေဘးတြင္ျခစ္ရေသာ အမွန္ျခစ္ကို ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ (အတြန္႔အတြန္႔ရွဳပ္ရွက္ခက္ပါေနေအာင္) ျခစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ၎မဲဆႏၵစာရြက္အားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္(၃)ဦးကိုလည္း လိုက္လံျပသခဲ႔ပါသည္။ NLD ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုယ္စားလွယ္မွ ၾကည့္ခြင့္ေတာင္းရာ ျပသခဲ႔ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ နယ္ခံမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲေဘာ္မ်ား
စစ္ကိုင္းတိုင္းယင္းမာပင္ျမိဳနယ္က်ပ္အုပ္စု၀င္းကုန္းရြာ
29.3.2012
ညေနပိုင္းတြင္မီးေလာင္မူျဖစ္ပြားတယ္စုစုေပါင္းရြာမွာအိမ္ေျခ၃၀၀ေက်ာ္လူဦးေရ၁၀၀၀ေက်ာ္ရွိျပီးတရြာလုံးနီးပါမီးေလာင္ခံရယ္လုိ႔ သတင္းရတယ္။ အဲဒီရြာသည္ အေလာင္းေတာ္ကသဖေတာင္ေျခမွာရွိျပီးေတာ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲပါတယ္။ ပုလဲျမိဳ႕က မီးသတ္ကားေတြသြားေရာက္ကူညီပါတယ္မီးေလာင္ၾကြမ္းတဲခ်ိန္မွာNLDကမဲဆြဲစည္းရုံးေရးေဖ်ာ္ေျဖးေရးဖြဲေတြေဖ်ာ္ေျဖေနတဲခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ တရြာလုံးသြားေရာက္အားေပးေနတဲခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္ အဲဒီရြာဟာေသာက္ဖို့ေရေတာင္အလြန္ရွားပါခက္ခဲတဲ႔ေနရာျဖစ္တယ္။
သတ္မွတ္ရက္မဟုတ္ပဲ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ေရြွဘိုခရိုင္၊ကၽြန္းလွျမိဳ.နယ္၊ေရယိမ္းအုပ္စု ရဘင္းေက်းရြာမွ ႀကိဳတင္မဲကို (29.3.2012)ေန.တြင္ ဦး၀င္းေအာင္(မဲရံုမွဴး)၊ဦးညြန္.ေမာင္(တာ၀န္ခံ)တို.ကနံနက္10း00)နာရီေလာက္တြင္ ေကာက္ယူသြားေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ႀကိဳတင္မဲေပးလိုက္ရသူမ်ားမွာ ေဒၚခင္ႀကည္(၅/ကလန(ႏိုင္)၁၁၆၁၅)ျဖစ္ျပီး၊ေဒၚျမတ္ေမာ္၊ေဒၚလွျပား၊
ေဒၚဆင္ယံု
တို.လည္း အလားတူႀကိဳတင္မဲ ေပးလိုက္ရေႀကာင္း ေဒၚခင္ႀကည္၏သားျဖစ္သူ ဦးေဌးေမာင္(ရဘင္းရြာ) ကိုယ္တုိင္ သတင္းေပးပို.ထားပါတယ္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕သတင္း
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ပါတီ၀င္တဦးယခုပင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလာပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ၃၃မိုင္အကြာရွိ ၾကပ္ျပစ္ေက်းရြာတြင္းတြင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက ေထာ္လာဂ်ီကားတစီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၈စီးခန္႕ျဖင့္ ေဆာင္းေဘာက္စ္အသံခ်ဲ႕စက္ငယ္မ်ား
ဖြင့္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု ဗီႏိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုး
လႈံ...႕ေဆာ္ေရး လွည္႕ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္။ ယေန႕ မတ္လ ၂၉ ရက္ ညေန ၅နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထိုၾကပ္ျပစ္ေက်းရြာရွိ
ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးစည္းရံုးေရးမွဴး ကိုေက်ာ္၀င္း ဆိုသူက ၄င္းဧ။္ အိမ္အနားသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ေထာ္လာဂ်ီ စည္းရံုးေရး ကားအား အုတ္ခဲျဖင့္ ထုျခင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုအား ဆြဲေဆာင့္ကာ ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ကိုေက်ာ္၀င္း ဆိုသူ ၾကံ႕ဖြံ႕ စည္းရံုးေရးမွဴးသည္ မူးယစ္ေနျပီး သူ႕သားသမီးမ်ား ၀င္ဆြဲသည္ကိုပင္ တြန္းလႊတ္ကာNLD ပါတီဧ။္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႕တား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။
ပါတီ၀င္မ်ားမွ သက္ေသျဖစ္ေသာ အထုခံရသည္႕ အုတ္ခဲအားလည္း အမ်ားအသိသက္ေသျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ထိုရြာရွိ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အျခားပါတီ၀င္မ်ားမွ၀င္ေရာက္ ထိန္းသိမ္း တားျမစ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ယခုပင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မွ ခြပ္ေဒါင္း ပါတီ၀င္ ကိုေဇာ္ႏိုင္က ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႕လာပါသည္။ အေသးစိတ္ သိ၇ွိလိုပါက ကိုေဇာ္ႏိုင္၊ ဖုန္းအမွတ္0947112814 သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ။။။။


ေျမာင္းျမသတင္း
ေျမာင္းျမ ျမိဳ ့ၾက့ံခိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းဟာ ေျမာင္းျမျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ ရွိ စက္ကုန္း၊ ေရငန္း ၊ ေတာင္ပူစာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားထဲမွာ ေတာင္ပူစာေက်းရြာရွိ မဲရံု အမွတ္ ၄ ေရွ ့ အ၀င္အ၀မွာ ျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း ၏ မဲဆြယ္ပိုစတာကို ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။

ႀကိဳတင္မဲမသမာမႈ ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ ေကာ္မရွင္ ကတိေပး.......
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလို ႀကိဳတင္မဲေတြနဲ႔ အႏိုင္ရသြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူးလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က အာမခံ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၂၈ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က အဲဒီလို ေျပာလိုက္ တာပါ။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ သတင္းယူတဲ့ေနရာမွာ လိုက္နာရမွာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဘန္ေကာက္ကေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပထားပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြက်င္းပဖို႔ ေလးရက္အလုိမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွာ အမ်ားစု စိတ္ဝင္တစား ရွိခဲ့တဲ့ကိစၥတခုကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြတုန္္းက ႀကိဳတင္မဲေတြကို မမွန္မကန္လုပ္ၿပီး အႏုိင္္ယူတာေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္လည္း အခုတႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီကိစၥကို ေကာ္မရွင္က ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ အမ်ားကစိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပါ။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကေတာ့ သူ႔လက္ထက္မွာ အရင္တႀကိမ္ကလို မျဖစ္ေစရပါဘူးဆိုတာ အတိအလင္းအာမခံ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္တဦးကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။
“သူေျပာသြားတာကေတာ့ - ၂၀၁၀ ကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းကို မိမိလက္ထက္မွာ လံုးဝမျဖစ္ေစရဘူး”-တဲ့။ ဦးတင္ေအးက ေျပာသြားတယ္ခင္ဗ်။ သူေျပာတဲ့ဟာကေတာ့ - “က်ေနာ့္လက္ထက္မွာ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေတြရၿပီး အႏိုင္ရသြားတာမ်ဳိးကို လံုးဝမျဖစ္ေစရပါဘူးေပါ့ေနာ္။ အတိတ္က အျဖစ္ေတြကိုလည္း ေမ့ထားလုိက္ပါေပါ့ေနာ္။ အဲလိုမ်ဳိးေတာ့ သူေျပာသြားတယ္ ခင္ဗ်။ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးတာက ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီဘက္က ေျဖတာကို ျပန္ေျဖၾကားသြားတယ္ ခင္ဗ်။”
ညေန ၄ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္လာတဲ့ ႀကိဳတင္မဲေတြကို လုံးဝ ထည့္သြင္းေရတြက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာဖို႔ ႏုိင္ငံတကာကေလ့လာသူ ၁၅၉ ဦး ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ ဦးတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအေရအတြက္ထဲမွာ ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြပါပါသလားဆိုတာကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ေလ့လာသူေတြ၊ သတင္းမီဒီယာသမားေတြဟာ မဲ႐ံုထဲ ဝင္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတာ၊ ေမးျမန္းတာေတြကို မဲ႐ံုနဲ႔ကိုက္၅၀၀ အကြာကေနပဲ လုပ္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။မဲ႐ံုေတြထဲ ဝင္ခြင့္ရသူေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္ၾကၿပီး မဲေရတြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ေသ ၁၀ ေယာက္ ရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းယူ သတင္းပို႔ၾကမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကို အဂၤါေန႔ကပဲ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္္ထားတာပါ။ ဒီအခ်က္ ေတြအျပင္ အခုလိုမ်ဳိး မဲ႐ံုထဲဝင္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္မရ၊ သတင္းယူခြင့္မရတာေၾကာင့္လည္း လုပ္ကိုင္ရတဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

“အဟန္႔အတားကေတာ့ ရွိတယ္ခင္ဗ်။ ရွိတယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တုိ႔ေတြ - ေရြးေကာက္ပဲြသတင္း ယူမယ့္သူေတြကို Local ထဲက လူေတြဆိုရင္ ဓာတ္ပံု သံုးပံု ေပးရတယ္။ စိစစ္ေရးက ေကာက္သြားတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းကလိုမ်ဳိး မဲ႐ံုထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းယူလို႔ ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တြက္ထားၾကတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒီေန႔မွ ဘယ္သူမွ ဝင္ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုေပးမ႐ုိက္ဘူး ဆိုတာက်ေတာ့ေလ- သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ေတာ့ ခံစားမိပါတယ္။”
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွ
င္ဥကၠ႒ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦးပါ။
မဲစာရင္းရလဒ္ေတြကို ေရတြက္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာ ေၾကညာေပးမွာျဖစ္ၿပီး သတင္းသမားေတြအေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္႐ံုးအဆင့္ဆင့္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က မဲဆႏၵနယ္သံုးခုဆီ သူသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈတာမွာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန မေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အတြက္ အဲဒီေနရာေတြမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ေရႊ႕ဆုိင္းရတာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အတြင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ)ဝင္သံုးဦးမွ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ထိုးႏွက္
မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမင္းဝင္းေက်းရြာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပံုမွန္ကန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မဲေပးနည္းသ႐ုပ္ျပ သင္တန္းပို႔ခ်ေနသည့္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ)ဝင္သံုးဦး၏ ႐ုိက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္မႈ ယမန္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေနေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမင္းဝင္းေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သ႐ုပ္ျပသင္တန္းပို႔ခ်ေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီဝင္မ်ား မဲဆြယ္ေနသည္ဟုထင္မွတ္ကာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအဖြဲ႔ဝင္ သံုးဦးက လာေရာက္ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကိုတားျမစ္ရာမွ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္NLDကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးပိုက္ကိုက ေျပာသည္။
“ဒီပြဲလုပ္ေနတာကို NLD ကလုပ္ေနတယ္အထင္နဲ႔ ရြာသားေတြကို မင္းတို႔ခြပ္ေဒါင္းထဲ မဲထည့္ရင္ ထည့္တဲ့သူကို ဒူးေတြ၊ ေျခ ေထာက္ေတြ ခ်ိဳးပစ္မယ္ဆိုၿပီး သူတို႔က ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဒီေက်ာင္းကို ဘယ္သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ သံုးတာလဲ၊ ဘာလဲဆိုၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးဆဲဆိုတာကို ဦးျမင့္ေအာင္က သြားတားျမစ္ေတာ့ လည္ပင္းနဲ႔ဗိုက္ကို ႐ုိက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္တာေတြ လုပ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးပိုက္ကိုက ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ဦးဟန္သိန္းျမင့္၊ ဦးေမာင္လြင္ႏွင့္ ကိုဦးတို႔အား ႐ုိက္ႏွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျမစ္ေျခရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ မဲေပးရန္ သ႐ုပ္ျပသင္တန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အထက္အဆင့္ဆင့္မွ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမင္းဝင္းရြာအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကားသိထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေကာ္မရွင္ကိုလည္း ျဖစ္ရပ္အျပည့္အစုံအား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ပို႔ခိုင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ႐ုိက္ႏွက္မႈမွန္ကန္ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးပုတုကေျပာျပ သည္။ “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီေန႔ကသြားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ
ဲ႔ေတြကို ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပဖို႔ညႊန္ၾကားထားတယ္။ အျဖစ္မွန္သိတာနဲ႔ ခ႐ုိင္ကိုတင္ျပၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္မွာပါ”ဟု ဦးပုတု က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD မွ ဦးပိုက္ကိုႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးေက်ာ္တင့္တို႔ ႏွစ္ဦး အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံၾကမည္ ျဖစ္ သည္။
ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားေပးကာ မဲဆြယ္ေနျခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို မဲေပးရန္ အာဏာျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းစသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမသမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဆိုကာ NLD က မေကြးတိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္ၾကားခ်က္၌ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအမတ္ေလာင္းဦးေက်ာ္တင့္က ယခုလ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ရွိ ေဒသ ခံမ်ားအား တအိမ္လွ်င္ ကုလားပဲဆံ၂ဘူး၊ အိုင္အိုဒင္းဆား၁ထုပ္ႏွင့္ က်ပ္၂၀၀၀ စီေပးကာ မဲေပးၾကရန္ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေၾကာင္းႏွင့္ ပခုကၠဴ တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ ရဲဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကိုသာ မဲေပးရမည္ဟု ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း ပါဝင္သည္။
ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတ၀န္း၌ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို မတ္လ၃၀ႏွင့္၃၁ရက္ေန႔တြင္ ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ပခုကၠဴရွိ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ရွိ သင္တန္းသားမ်ားကို ယခုလ တတိယ ပတ္ အတြင္းက ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပခုကၠဴတြင္ မဲေပးႏိုင္သူေပါင္း ၁ သိန္း ၉ ေသာင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း ၃၂၄ ႐ံု ထားရွိသြားမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲ႐ံု ၃၂၂ ႐ံု ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၂ ႐ံု ၌ မဲ႐ံု ၂ ႐ံု ထပ္တိုးလာခဲ့သည္။

“လက္သီး”က အခ်ိဳဆုံး၊ “လက္၀ါး”က အမာဆုံးဟု ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္၍ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္မွ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေပးျခင္း
            (၂၃.၃.၂၀၁၂)ေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေကာ႔မွဴးၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ က်ဳံလတၱာေက်းရြာရွိ အမကေက်ာင္းသို႔ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္မွ တစ္အိမ္ေထာင္တစ္ေယာက္ တက္ရမည္၊ ေငြေခ်းမည္ဟုေခၚၿပီး ေျပာၾကားေတြ႕ဆုံခဲ႔ပါသည္။
            ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္မွ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲေပးဖို႔ရန္ သေကၤတနိမိတ္မ်ားျပ၍ မဲဆြယ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသေကၤတမွာ က်ပ္(၁၀၀)တန္အေၾကြေစ႔ျခေသၤ႔ပုံပါကို ေပးၿပီး စည္းရုံးခဲ႔ပါသည္။
            ၎၀န္ႀကီးက “အသီးထဲမွ ဘာအသီးက အခ်ိဳဆုံးလဲ” ဟုေမးသည့္အခါတြင္ တက္ေရာက္လာသူျပည္သူမ်ားမွ “သရက္သီးက အခ်ိဳဆုံး”ဟုေျဖခဲ႔ရာတြင္ ၎၀န္ႀကီးက “လက္သီး”ဟု ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ႔ပါသည္။
            ဒါ႔အျပင္ ၎၀န္ႀကီးက “၀ါးထဲမွာ ဘာ၀ါးက အမာဆုံးလဲ”ဟု တက္ေရာက္လာသူျပည္သူမ်ားကို ေမးျမန္းျပန္ရာ လူထုက “၀ါးက်စ္၀ါး၊ ၾကခတ္၀ါး”ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုေသာအခါ ၎၀န္ႀကီးက “လက္၀ါး”က အမာဆုံးဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ႔ပါေသးသည္။ “ဘယ္အရာမွ အလကားမရဘူး”ဟုလည္း ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းသြားခဲ႔သည္ဟု ေက်းရြာသူ(အမည္မေဖာ္လိုသူ)တစ္ဦးမွ သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္သတင္းမ်ား
“မဲမထည့္ရင္ မင္းတို႔ကို သတ္ပစ္မယ္”ဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးစိုးႏိုင္
            (၂၄.၃.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႔နယ္၊ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာရွိ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူအလွဴခံမ႑ပ္သို႔ ကားတစ္စီးထိုးဆိုက္လာၿပီး ကားအတြင္းတြင္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာမွ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူဦးသံေခ်ာင္းႏွင့္ ဖ်ာပုံျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးစိုးႏိုင္တို႔ ႏွစ္ဦးပါလာၿပီး အလွဴေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ကို လွဴဒါန္းသြားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးသံေခ်ာင္းမွ “ငါနဲ႔ အဘနဲ႔ အေလာင္းအစားလုပ္ထားတယ္” ထိုအခါ ေဒၚၿငိမ္းမွလည္း “ငါတို႔ႏိုင္ရမယ္၊ ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရမယ္” လို႔ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးစိုးႏိုင္က “ေလာင္းေလာင္းမေလာင္းေလာင္း၊ ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရမယ္၊ မင္းတို႔ရြာအတြက္ ငါအမ်ားႀကီးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးခဲ႔တယ္၊ မင္းတို႔ ငါတို႔အဖြဲ႔ကို မဲထည့္ရမယ္။ မထည့္ရင္ မင္းတို႔ကို သတ္ပစ္မယ္”ဟု ကိုဖိုးေဇာ္၊ ကိုႏိုင္ႀကီး၊ ဦးေက်ာ္လွိဳင္၊ ကိုမ်ိဳးျမင့္၀င္း၊ ကိုမင္းေထြး၊ ကိုစိုးၿငိမ္းတို႔ကို ေျပာသြားခဲ႔ပါသည္။ ခဏအၾကာ ကားထြက္သြားၿပီးမွ ကားျပန္လွည့္၍ “မင္းတို႔ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ဦးေနာ္၊ ေနာက္တာ” ဟု ျပန္လာေျပာၿပီး ကားေမာင္းထြက္သြားခဲ႔ပါသည္။
            ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ရပ္ကြက္၊ ၁၀ရပ္ကြက္၊ ၉ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားထည့္ထားရာအိတ္မ်ားမွာ အိတ္မ်ား၏ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ပြင့္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။
            ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄ရပ္ကြက္ရွိ ႀကိဳတင္မဲစာရြက္တြင္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္တံဆိပ္တုံးႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္မဲေပးသူတစ္ဦးမွ ေတြ႔ရွိ၍ျပန္ေျပာသည့္အခါ စာေရးမမွ သူနားမလည္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။
            ဖ်ာပုံၿမိဳ႔နယ္၊ ကိုးအိမ္တန္းေက်းရြာတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္မွ ခ်ေပးေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မွ ထိုရြာအတြက္ ရရွိထားေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားရွိ မဲေပးႏိုင္သူအေရအတြက္မွာ ကြဲျပားေနေၾကာင္း NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....