Monday, March 12, 2012

အေရွ႔ဂ်ပန္္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ က်ေရာက္သည့္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဘာသာေပါင္းစုံ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)


ဒီမိုုကရက္ပါတီကအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဒီမိုုကေရစီေရးကိုု ကူညီေထာက္ပံ့၊ အားေပးေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ေသာ AZUMA KONNO SAN မွ ဂ်ပန္ေရာက္ ဗမာျမန္မာႏိုုင္ငံသားတိုု႔ဟာ ဂ်ပန္ငလ ွ်င္နဲ႔ပါတ္သက္ျပီး ဤသိုု႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုုင္သားတခ်ဳိ႕ဟာ က်ေနာ္ရဲ႕ ရံုုးခန္းကိုု လာေရာက္ျပီး ဂ်ပန္အေရွ႕ငလ်င္နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး မည္သိုု႔ ကူညီရမည္နည္းဟုု လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူမ်ဳိးဆိုုရင္ မိမိတိုု႔ အခ်ိန္ပိုုင္းလုုပ္ထားေသာ သမာအာဇီဝ လုုပ္ခေငြထဲမွ ဂ်ပန္ငလ်င္ေဘးအတြက္ အကူအညီေတြ ေပးအပ္ၾကတယ္။ အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းပါတယ္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဟာ..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရွိ မိမိတိုု႔ မွီခိုုေနထိုုင္ေနၾကရတဲ့ တိုုင္းျပည္ကိုု အက်ဳိးကိုု တတ္ႏိုုင္သေလာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရမယ္လိုု႔  ေျပာၾကားထားတဲ့ စကားအတိုုင္း
အခုုလာေရာက္မယ့္ ေႏြဦးရာသီမွာလည္း ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွာ က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔အတူ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ဆိုုးျခင္း ေကာင္းျခင္းမ်ားကိုု မ ွ်ေဝခံစားသြားၾကပါစိုု႔ လိုု႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ဆိုုရွယ္ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ MISUHO FUKUSHIMA SAN မွ အခုုလိုု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ က်မအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား Volunteer မ်ားအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေနရာမ်ားအထိတိုုင္ေအာင္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ဂ်ပန္လူမ်ဳိး အေယာက္(၃၀၀)တိုု႔အား အစားအေသာက္တိုု႔ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ စက္ရံုုအလုုပ္ရံုုမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရးလုုပ္အားေပးမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးျခင္း
မ်ားကိုု ၾကားသိရတဲ့အတြက္ အလြန္ပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒုုကၡေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကိုု ကိုုယ္တိုုင္လည္း ခံစားရျပီး ကိုုယ္တိုုင္သိျမင္ ကူညီခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားတိုု႔၏ စိတ္ဓါတ္ကိုု ေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။
ယခုုအခါမွာဆိုုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမိုုကေရစီ အလင္းေရာင္ျမင္ေနရျပီဆိုုေသာ္လည္း က်မအေနနဲ႔ အလံုုးစံုုယံုုၾကည္စိတ္ခ်လိုု႔ရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးအေျအေနေတြကိုု မျမင္မိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ စစ္မွန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္ဝေသာ ဒီမိုုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တတ္ႏိုုင္သမ ွ် ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဒီမိုုကရက္တစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ (NAOTO SAKAGUCHI)မွလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံသား Volunteer အဖြဲ႔ကိုု အထူးပဲေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ မိုုင္းနိခ်ိသတင္းစာသိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ ဂ်ပန္အေရွ႔ေျမာင္ငလ်င္ တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေပးပိုု႔ခဲ့ေသာ သဝဏ္လႊာကိုု ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ခုုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဂ်ပန္အေရွ႔ ေျမာက္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကရသူအေပါင္းအား ဗုုဒဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာတိုု႔ျဖင့္ ဆုုေတာင္း အမ ွ်ေဝ ေမတၱာပိုု႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုု႔ေနာက္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်ိန္အတိအက်ျဖစ္ေသာ မတ္လ(၁၁)ရက္၊ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔လည္ ၂နာရီ ၄၆မိနစ္တြင္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူအားလံုုးမွ မတ္တပ္ရပ္၍ တမိနစ္တိတိ ျငိမ္သက္စြာေနထိုုင္ျခင္း ဂ်ပန္ဓေလ့ထံုုးစံျဖင့္ ဝမိးနည္းေၾကာင္းကိုု ျပသခဲ့ပါသည္။
ထိုု႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား Volunteerမ်ာမွ ၂၀၁၁ခုုႏွစ္တြင္ ငလ်င္ဒဏ္က်ေရာက္ေသာေဒးမ်ားကိုု သြားေရာက္၍ လုုပ္အားအလွဴ၊ အေကၽြးအေမြးအလွဴ၊ ေငြအားအလွဴတို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပံုုမ်ားကိုု စလိုုက္ရွိဴးျဖင့္ ျပသခဲ့ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက မည္သိုု႔ ျပဳမူရမည္၊ ငလ်င္အတြက္ မည္သိုု႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ကိုုပညာေပး ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုု႔ေနာက္ သဘာဝ အက်ဳိးသက္ေ၇ာက္မႈနဲ႔ ေဘးသင့္ခံခဲ့ရသူမ်ား ထိတ္လန္႔မႈ လြန္ေျမာက္ကာလ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုုးေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏႈိုုင္းယွဥ္ခ်က္ကိုု  TOHOKU UNIVERSITY မွ ေဒါက္တာ စိုုးေရႊမွ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ People's forum of Burmaမွ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတိုု႔မွေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျပီး အခမ္းအနားကိုု ရုုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
သတင္း။ Aye Nandar Aung        
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....