Sunday, July 18, 2010

တုိင္းသူျပည္သားအားလုံးသုိ႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားခ်က္

အရွင္သူျမတ္မ်ား ဘုရား … အရွင္ဘုရားတို႔သည္ အလြန္ထူးကဲေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္ မူၾကပါသည္။ အရွင္ဘုရားတို႔က သာသနာေတာ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ကမာၻေလာကႀကီးကို သာသနာေရာင္ အလင္းေပးေတာ္မူၾကပါ။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမာၻသူကမာၻသားတို႕ ေမတၲာတရားပြားမ်ား၍ သမစိတၲႏွင့္ ညီရင္းအကို ေမာင္ရင္းႏွမကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။
အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါသည္။ တကမာၻလံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္
သည္ကိုလည္း ျမင္ခ်င္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္သာမက တကမာၻလံုးမွာပင္ ေမတၲာတရား သမစိတၲ သေဘာထားတို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ဘုရားတို႔မွာ ရွိပါသည္။ ဤစြမ္းပကားတို႔ကို သံုးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ မႏုႆလူတမ်ိဳးလံုး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္ မဟုတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ႂကြြေရာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေမတၲာတရား ညီညြတ္ေရးတရားမ်ားကို ေဟာေတာ္မူၾကပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးတရားကိုလည္း ေဟာေတာ္မူၾကပါ။
ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကို ကာလ ေဒသမေ႐ြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္ ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊ လူအလူနဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မႈ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ သံုးလူ႔ထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရား ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ အတိုင္း “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ” မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ အားထုတ္ၾကဖို႕ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆိုဆံုးမေတာ္မူၾကပါဘုရား။ ဤသို႔ေသာ မိမိကိုယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ လူမ်ိဳးသည္ ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစား ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အရွင္ျမတ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ မြန္ျမတ္သည့္ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား ရွိပါသည္။ ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ႐ိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိုသာ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တာ၀န္ေက်ပြန္မည္ မေက်ပြန္မည္ ဟူေသာ ျပႆနာမွာ အရွင္ျမတ္မ်ား သာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။”

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူလူထုကုိ တုိက္တြန္းမိန္႔ခြန္း

ရဲေဘာ္တို႔
အမ်ိဳးသားတို႔ကို  စည္း႐ုံးၿပီး  စိုင္းျပင္းၾကပါစို႔ ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကံၾကမၼာကို  ကၽြနု္ပ္တို႔  ဖန္တီးဖို႔အေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏   လက္တြင္းမွာပင္ရွိ၏။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အင္အားကို  ကၽြႏု္ပ္တို႔  ယံုၾကည္လွ်င္  ေကာင္းကင္တမြတ္  ၾကယ္ပင္ဆြတ္ႏုိုင္ၾကေပမည္။
ၾကယ္ကိုပင္ဆြတ္ႏုိုင္ၾကလွ်င္  ကမၻာေျမေပၚမွာ   အဘယ့္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို  မဆြတ္ႏုိင္ဘဲ  ရွိအံ့နည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  ညီညြတ္စြာ  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကာယဗလ ၊ ဥာဏဗလ ၊ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရာဇ၀င္တြင္  ကယ္တင္ႏိုင္မည့္   လြတ္လပ္ေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္   ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။
ရဲေဘာ္တို႔
ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္သြားႏိုင္ရန္  စိတ္ေရာကိုယ္ပါ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  လြတ္လပ္ေရးကို  ကၽြႏု္ပ္တို႔   မၾကာျမင့္မီ  ရရွိလိမ့္မည္ဟု  တထစ္ခ်  ယံုၾကည္ၾကေလာ့။
အပၸမာေဒန  သမၸာေဒထ။
(၁၉၄၆၊ ဇန္န၀ါရီလ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အလယ္ပစၥယံညီလာခံႀကီး၌ ႁမြက္ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွေကာက္ႏုတ္ခ်က္)
ABMA မွတင္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....