Friday, July 9, 2010

“ေပါင္းစပ္ျခင္းလား...စစ္ထုတ္ျခင္းလား”

ယခုအခါ အသံအားျဖင္႔လည္း ေပါင္းစပ္ေနသည္။ အျမင္အားျဖင္႔လည္း ေပါင္းစပ္ေနသည္။ ကမာၻၾကီးသည္ ေပါင္းစပ္ေန သည္။ ေခတ္ေပၚသိပၸံျဖစ္ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာျဖင္႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည္႔ကာ ရင္ႏွီးေနၾကေပျပီ။ ယင္းသည္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသံခ်င္း ေပါင္းစပ္ၾကသည္။ ရုပ္အျမင္ခ်င္းေပါင္းစပ္ ၾကသည္။ မေပါင္းစပ္ခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ သည္။ ေပါင္းစပ္သည္ဆုိရာဝယ္ အနုႏွင္႔ အရင္း၊ လူငယ္ႏွင္႔ လူၾကီး ၊ႏွလံုးရည္ႏွင္႔ လက္ရံုးရည္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ၾကရမည္။ ေပါင္း စပ္ခ်င္သူမ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ၾကရေပမည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိေပသည္။
ဆရာၾကီး ဒဂုန္တာရာ
(ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အစာအုပ္အမွာစာ-ႏွာ း ၁၃)
၀၆. ၀၅. ၂၀၀၉

အခုအခါမွာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အသံမ်ားတြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင္႔တင္ျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင္႔ ျငင္းခုန္ေနျခင္း၊ ေခါင္း ေပါင္းစတလူလူလုပ္ လူလံုးျပေနျခင္းမ်ား ေခတ္ထေနသည္။ ထုိအျခင္းအရာသည္ ဒီမိုကေရစီ သမုဒၵရာၾကီးထဲမွ ဒီမုိကေရ စီျဖစ္စဥ္ အက္တမ္ေလးတစ္ခုမွ်
စစ္စစ္ၾကည္ၾကည္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်င္စရာျဖစ္ေန ေသာ္ လည္း ေျပာ စရွည္စရာေတြက အမ်ားသားျဖင္႔ ရင္ကိုစို႔က်ပ္ေစသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥသည္ ကမာၻ႔ဖလားပြဲတစ္ပြဲေလာက္ပင္ ျပည္သူေတြ၏ စိတ္ကိုမစိုးမုိးႏုိင္။ လူစိတ္ဝင္စားျခင္း မခံရျခင္း သည္ ဘာေၾကာင္႔မ်ားလဲလုိ႔ ေတြးမိလွ်င္ ရွင္းျပစရာ၊ မသန္႔မရွင္းႏွင္႔ အစထြက္ေနတာေတြမ်ားေနသည္။ ေျပာစရာလူကြ်ံ ေဘာေတြက ထင္းေနသည္။

အထက္ကေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ဆရာၾကီးဒဂုန္တာရာ၏ စာေလးလုိပင္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသည္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အ လြန္လွေသာ၊ အလြန္ေလးနက္ေသာ စကားေလးျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအ လဲသည္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင္႔ ပြင္႔ဖူးလွပလာမည္႔ပံုလိုျဖစ္ေနသည္။ ေဟာေနပံု၊ ေျပာေနပံုအရသံုးသပ္လွ်င္ထုိသုိ႔ ျမင္သာ လွပ ခ်စ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း...ေရြ႕ေနပံုမွာေတာ႔ လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သစ္ေခြ၊ သံေဂြတပ္ ႏြားလွည္းကို ကား တာယာဘီးမ်ား ေျပာင္းတပ္ေမာင္းႏွင္လုိက္သည္႔ပံုစံျဖင္႔ အရွိန္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ႏြားသည္ဒီႏြား၊ လွည္းေမာင္း သူသည္လည္း ဒီလွည္းသမား လွည္းပံုစံသည္လည္း ဒီလွည္းျဖစ္ျပီး သြားတုိက္မွာလည္း အရင္ကသယ္ေနက် ေကာက္ရိုး မ်ားကိုပင္ျဖစ္ ေနသကဲ႔သုိ႔ျဖစ္ေနသည္မွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ပင္ နာက်င္ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ေနပါေသးသည္။

သည္းကြဲေသခ်ာေစခ်င္သည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ေပါင္းစပ္ျခင္းလား သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္႔ဘက္သားမဟုတ္သူမ်ားဟု ျမင္ထား၊ ခံယူထားသူမ်ားထဲမွ ကိုယ္ႏွင္႔တူရာကို ထပ္မံစစ္ထုတ္ဆြဲယူလုိက္ျခင္းလားဆုိ တာ ေသခ်ာေစခ်င္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သိပ္မသိပါ။ သုိ႔ေသာ္ယံုၾကည္သေလာက္ေျပာၾကဆုိၾကေၾကးဆုိလွ်င္ ဘယ္သူဦးေဆာင္သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မည္သူပါဝင္ သည္႔ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ မည္မွ်ေနာက္ခံေကာင္းေနသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိတာေတြသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ လက္တေလာတြင္အေရးမၾကီးပါ။ ဒီမုိကေရစီအေရြ႕ကို အမွန္အကန္ဦးတည္ေနခ်င္သည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူကိုဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရအားမ်က္စိနားဖြင္႔ေပးရမည္။ ကိုယ္နဲ႔မတူရန္သူ စိတ္ထားေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိေနသူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ လက္ရွိအာဏာရေနသူမ်ားက အထူးသတိထားေရွာင္ရွားျပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနသင္႔သည္။

ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင္႔ ရိုးရိုးသားသားဝန္ခံ ယခုအခါေရပန္းစားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သံုးေနသည္႔ စကားတစ္လံုးျဖစ္ေသာ “ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္လုပ္တာပါ”ဆိုသည္႔စကားကို အင္တာဗ်ဴးတုိင္းတြင္တြင္တြင္ သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီး၊ ငယ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္၂၀လံုးလံုးဘယ္မွာ ဖုန္းေမာင္ဘယ္မွာသြားပုန္းေနသလဲဆုိျပီး ငို ခ်င္းေလးနဲ႔သာ ေအာ္ေအာ္ေမးလုိက္ခ်င္သည္..။

ကြ်န္ျမဴနစ္မူျဖင္႔ ဒီမုိကေရစီထူလုိ႔မရေပ။ ကြန္ျမဴနစ္စကားျဖင္႔ ဒီမုိကေရစီကိုသြားလုိ႔မရေပ။ ကြန္ျမဴနစ္အေတာေလးေတြ ႏွင္႔ ဒီမုိကေရစီတရားေဟာလုိ႔မရေပ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္ေနပံုသည္ ဒိုင္လုိလုိ၊ ဖေထြးလုိလုိ၊ ဝွက္ဖဲခုိးဖဲကိုင္ရိုက္ေနေသာ ဖဲသ မားလုိလုိလုပ္ေနေသာ လူတစ္စု၏ အျဖည္႔ခံဇာတ္ဝင္ကေနပံုသာ ေပၚလြင္ေနသည္…။

တဖက္မွာလည္း ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနသည္ဟုဆုိေသာ..ဆုိေသာ………………………………………………………………
လက္ရွိအစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိအာဏာရယူထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မလႊဲမေရွာင္သာအုပ္ခ်ဳပ္ထားသူမ်ား စသည္႔ မည္ သည္႔ စကားလံုးကိုပင္သံုးပါေစ..အဓိပၸာယ္သည္ လာမည္႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံႏိုင္ခြင္႔၊ ေသခ်ာေပါက္အ ႏိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုအတြက္ ဖန္တီးခြင္႔ရွိေနသည္႔ လူတန္းစားတစ္ရပ္၊ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခု မဟုတ္ဆုိတာကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လက္ခံ က်င္႔သံုးရမည္။ ဒါမွ လူၾကီးလူေကာင္းပီသမည္။

ထပ္ေျပာခြင္႔ျပဳပါ ေသခ်ာေပါက္ငါတို႔ျပန္ႏုိင္ေရး အခြင္႔မ်ားကို ငါတေကာ ဖန္တီးေနေသာထုိအျပဳမူမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း သည္ လူၾကီးလူေကာင္းမည္ပါသည္။

သုိ႔မဟုတ္ပါက အသက္၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္တည္းက ပစ္စတုိခါးထုိးျပီး ျပည္သူကိုအာဏာမုိးခဲ႔ေသာသူမ်ားက ေခါင္း ေပါင္းစတ လူလူ၊ ခ်ိတ္ပုဆုိးတရႊန္းရႊန္းလုပ္ျပျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ၄င္းဒီမုိကေရစီကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မလုိခ်င္ပါ။

ထုိအျပင္႔ လူထုအတြက္ဆုိေသာစိတ္ထက္ ရသေလာက္အခြင္႔အေရး၊ ဆံ႔သေလာက္ခံုကြက္လပ္ေလးမွာ ဝင္က စားမည္ ဆုိေသာ တတိယအုပ္စု စိတ္ကူးမ်ိဳးေတြးေတာျပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာဝင္လုပ္ဖုိ႔တာဆူေနသူမ်ား၏… ဒီအခ်င္းအရာသည္သာ ဒီေရဒီေျမ၏ ဒီမုိကေရစီျဖစ္သည္ဆုိတာကိုလည္း လံုးဝေအာ႔ႏွလံုးနာမိပါသည္။

ႏုိ႔သက္ခံဆုိ႔မည္႔အစား ႏုိ႔အငတ္ခံကာ ေသလုိကေသ။ စိတ္ညႊန္႔ ဘဝညႊန္႔က်ိဳးမည္႔အစား…ခံစစ္နဲ႔သာ ကစားသြားပါရေစ ေတာ႔…။

လူထုအတြက္လုပ္ရမည္႔ လုပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္ဆုိသည္႔ ယံုၾကည္မႈတစ္ခု၊ ခံယူခ်က္တစ္ခုသည္ ပညာတတ္ယံု၊ လုပ္ တတ္ယံု၊ ကစားတတ္ယံုျဖင္႔မရဘူးဆုိတာကို သိတတ္ရမည္။ လက္ခံရဲရမည္။ ျပည္သူဆုိတာ နားမလည္ခင္၊ လုပ္ခြင္႔မ ရခင္၊ ျပန္ေျပာခြင္႔မရခင္အခ်ိန္တြင္ေတာ႔ ကိုယ္ၾကိဳးဆြဲရာက သလုိလုိရွိတတ္ေသာ္လည္း အခါအခြင္႔သင္႔လာလွ်င္ မည္ သည္႔ေခတ္တြင္မွ အျပစ္ေပးျခင္းမတြန္႔ဆုတ္ခဲ႔ပါ။ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ အျပစ္ေပးခြင္႔မရေသးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္လုပ္သမွ် ဟုတ္သလုိလုိရွိေနတတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူေတြဘက္မွ အျပစ္ေပးအခ်ိန္အခြင္႔ေရာက္လာလွ်င္ ေဆာ္ရီးလုပ္ခြင္႔မရပါ။ ဘြာခတ္လုိ႔မရပါ။

ျပည္သူသည္႔ မည္သည္႔ေခတ္တြင္မွ မိမိအေပၚေကာင္းေသာ၊ သစၥာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး၊ အစိုးရမ်ိဳးကို မေစာ္ကား၊ မေတာ္လွန္ခဲ႔ပါ။ မည္သည္႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသမုိင္းကိုၾကည္႔ၾကည္႔ ထုိအတုိင္းပင္ အတိျပီးပါသည္။

ျပည္သူခ်ဥ္လွ်င္ သင္႔ကိုယ္သင္ဘာထင္ထင္ အလကားႏွင္ႏွင္ပင္ မထုိက္မတန္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ဆုိတာ ျပည္သူအတြက္ ေရဆန္ မေလွာ္ဘဲ၊ ေရစံုေမွ်ာ အခြင္႔ေမွ်ာ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျမဲျမဲထင္ထင္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္၊ ဆင္ျခင္ စဥ္း စား သံုးသတ္ေနရမည္။ ဘာမွနားမလည္တဲ႔ျပည္သူဟု အထင္ေသးထားလွ်င္ ျပည္သူက သင္႔ထံျပန္တံုျပန္မႈသည္ ေခ်ာက္ ကမ္းပါးမွ ကန္ခ်ခံရသူႏွယ္ျဖစ္လိမ္႔မည္။

ျပည္သူကို နင္းဖိတက္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ျပည္သူသည္႔ သင္႔အတြက္ဆူးေညွာင္႔ခလုတ္တစ္ခုအျဖစ္သင္႔ေျခကို ျပန္လည္ ထုိး ဆြအျပစ္ေပးလိမ္႔..။ ထုိအခါသင္ေလ်ာက္သည္႔လမ္းသည္ ေသြးတစက္စက္ႏွင္႔ ေသြးေျခရာထပ္ေနလိမ္႔မည္။ ျပည္သူ ကို ေမတၱာျဖင္႔နမ္းပါ ျပည္သူ႔သည္ သင္႔အတြက္ ခြန္အားအဖန္ဖန္ျပန္သစ္ေစေသာ နတ္ပန္းတစ္ပြင္႔ျဖစ္လာပါမည္။

ျမဲျမဲမွတ္သားေစခ်င္သည္မွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူသည္ ပန္းတိုင္၊ ျပည္သူသည္ နတ္ဘုရား၊ ျပည္သူသည္ အခ ရာျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိျပီးေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီဆုိသည္မွာ မည္သုိ႔ကစားမည္ဆုိသည္ထက္ ျပည္သူ႕ဘဝကို မည္မွ်ျမွင္႔တင္ကာကြယ္ေပး ႏုိင္မည္နည္းႏွင္႔သာ မိမိဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မႈကိုတုိင္းတာႏုိင္သည္ဆုိတာ ကမာၻမွာအ ထင္အရွားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လူကိုေရြးခ်ယ္ခြင္႔မရေသာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏မူမည္မွ် ခုိင္မာျပီး ျပည္သူအေပၚအက်ိဳးထင္ရွား ေစမည္ဆုိတာႏွင္႔ တုိင္းတာလုပ္ကိုင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ မနုိင္ခဲ႔လွ်င္ေတာင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေၾကာင္က်က်ႏုိင္ခြင္႔ပိုင္မည္ဟု ထင္ထင္ရွားရွားယံုၾကည္ သတိေပးလုိက္ပါသည္။
သီဟငယ္
(အဂၤါ) ၀၆.၀၇.၂၀၁၀
ရန္ကုန္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....