Friday, July 2, 2010

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနာဂိုယာတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ တရားသူၾကီး ဗိုလ္ၾကီးသန္႔ေဇာ္သန္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း...

ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း မီဒီယာမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးေဖာ္ျပေနတဲ့ " ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ၌ စာရင္းကိုင္ ပညာသင္ၾကား ေနသည့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဇင္ေယာ္၏ သမီးမဇင္မြန္ေအး သည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ ထားေသာ စာရင္း၀င္ တဦး ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ မၾကာမီ ရက္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု သိရွိရသည္။

မဇင္မြန္ေအးသည္ ဖခင္ ၊ မိခင္ ေဒၚခင္သီရိ၊ ေမာင္ျဖစ္သူ ေမာင္ထက္ေအာင္ တို႔ႏွင့္အတူ ၾသစေၾတး လ်အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူခံရသူမ်ား စာရင္းတြင္ အမွတ္ 2007BUR0310, 2007BUR0311, 2008BUR0434, 2008BUR0435 စသည့္ အမွတ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုတစုလံုး ပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဇင္ေယာ္သည္ ပုသိမ္ ေလတပ္စခန္းတြင္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူခံရသူမ်ား စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (သတင္း ဧရာဝတီ)
အထက္ပါသတင္းနဲ႔ အတူဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွာ ရုိးရုိးအရပ္သားပံုစံျဖင့္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ စစ္တပ္အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ နာဂိုယာတကၠသိုလ္မွ ဗိုလ္ၾကီးသန္႔ေဇာ္သန္း အေၾကာင္းကိုလည္း (Generals and their relatives watchers GRW စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွ) ကိုမင္းဇိနမွ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေပးပို႔လာပါတယ္။ဗိုလ္ၾကီးသန္႔ေဇာ္သန္းဟာ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး ယခင္စစ္ခံုရုံး တရားသူၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္းထဲကပဲ ျဖစ္ျပီး ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးသိန္းစိုးနဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာစစ္တပ္ကေန ပထမ အေကာက္အခြန္ဦးစီး႒ာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔တာဝန္ ေပးျခင္းခံရျပီးေနာက္ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္တရားသူၾကီးအျဖစ္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ တာဝန္ေပးျခင္းး ခံရပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ထဲက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာလည္း နာမည္ၾကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) program ရဲ႕ စေကာလားရွစ္ကို ရရွိခဲ့ျပီး တစ္လလွ်င္ ယန္း(၁၅)ေသာင္း ေဒၚလာ(၁၆၀၀)ခန္႔ရရွိပါတယ္။ ယခုအခါ Nagoya University Department Of Law မွာ Master (LL.M) တက္ေရာက္ေနျပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ပညာသင္ၾကားမႈ ျပီးဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗိုလ္ၾကီးသန္႔ေဇာ္သန္းဟာ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္မွာ အာဏာအရွိဆံုး တရားသူၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္... လက္ရွိအိမ္ေထာင္နဲ႔ ကေလးႏွစ္ဦးရွိပါတယ္။ ယခု၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ နီးစပ္မႈရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္အရာရွိ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း .. ဂ်ပန္အစိုးရမွ သိလွ်က္နဲ႔ေခၚယူတာလား.. စစ္အစိုးရမွ အရပ္သားပံုစံျဖင့္ ေစလႊတ္ေနတာလား ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက်မသိရေသးပါဘူး..လို႔ GRW မွ ကိုမင္းဇိနမွဆိုပါတယ္...။ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လွဳပ္ရွားေနတဲ့ တာဝန္ခံတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုရာမွာေတာ့ " ဒီလိုစစ္တပ္ဝန္ထမ္းေတြကို ေခၚယူေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ဂ်ပန္အစိုးရကို သိေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူေတြမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြ ပံုစံမ်ိဳးစစ္အာဏာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမိသားစုေတြကို ပိတ္ပင္ဖို႔ ဂ်ပန္အစိုးရကို တိုက္တြန္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသလို... GRW မွ ကိုမင္းဇိနမွလည္း.. ဒီကိစၥေတြကို စံုးစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အတြက္ အားလံုးပူေပါင္း ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ အဖိႏွိပ္ခံေနရသလို တန္ျပန္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ပမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္မိသားစုေတြ၊ အသိုင္းအဝိုင္းေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ သူေတြက တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ GRW ကိုဆက္သြယ္လိုလွ်င္ grwwatchers@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ပတ္သတ္သူေတြနဲ႔ စစ္တပ္အရာရွိေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ေရာက္ရွိ ပညာသင္ၾကားေနပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်ပန္အစိုးရက သိလွ်က္နဲ႔ေခၚတာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ေမးျမန္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုသလို.. စစ္အစိုးရမွလည္း အရပ္သားပံုစံနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုရင္လည္း ေတာင္းဆို ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြ၊ သာမာန္ အရပ္သား ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အင္မတန္နစ္နာသလို.. စစ္အစိုးရနဲ႔ ပတ္သတ္ေနသူေတြသာ ျပည္တြင္းမွာ ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနယံုမကပဲ ျပည္ပမွာ အခြင့္ထူးခံေတြအျဖစ္ အခြင့္အေရးေတြ၊ ပညာေတြ လပ္ဝါးၾကီးအုပ္ ရရွိေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး မိမိတို႔ အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးၾကဖို႔ GRW မွေပးပို႔လာတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ထပ္ဆင့္ေပးပို႔သူ ကိုဒီမိုေဝယံ(ဂ်ပန္)အားေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း။

1 comment:

  1. ိုဘိုသန္႕ေဇာ္သန္းက ၾကာကူလီမကဘူး ဂန္ဒူးတဲ့ စစ္သကၠသိုလ္မွာ ျပႆနာေပၚဘူးတယ္ ဓါတ္ပံုနွစ္ပံုက ပိုစ့္ေတြကိုက ေယာက်ာၤးေလးအထာမွမဟုတ္တာ ၀င္းဦးစတိုင္ၾကီး လုပ္ေနတာကိုက သက္ေသျဖစ္ေနတယ္
    သန္႔ေဇာ္သန္းေရ မင္းရဲ႕ Master တက္တဲ့အရည္ခ်င္းကိုေလ သနားတယ္ ငါတို႕ US က Level(2) ေလာက္နွင့္ယွဥ္ရင္ မင္းေခြးအၾကီးျဖစ္ေနမွာ မင္းဂ်ပန္က ဘေလာက္ Cbox ေတြမွာ ဂန္ဒူးအထာနွင့္ လိုက္ေအာ္ေနရင္ ၾကာရင္ မင္းသြားေတြထြက္ကုန္မယ္ ဟုတ္ျပီလား မင္းတို႕ ဘိုမေတြ ေမာ္စကိုမွာ ဂိုဏ္းစတားေတြ ပါးရိုတ္ ေျခရိုတ္ခ်ိဳးတာေတာင္ မင္းဘဘေတြ ရူးျခင္ေယာင္ေဆာင္ေနရတာ မင္းကိုဆို ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္ ယာဂူဆာေတြက ငါ့ဆီမင္းအရိုးျပာပို႔ေပးမယ္ ဂန္ဒူးဘိုသန္႔ေဇာ္သန္း ေအးေအးေဆးေဆး ပါးစပ္ပိတ္ျပီး အရွက္နဲစြာ မင္းအေဖေတြ လိမ္ထားတဲ့အတိုင္း အရပ္သားအျဖစ္နွင့္ ပညာသင္ျပီးျပန္ ဟုတ္လား။ ဂ်ပန္ေရာက္ေနတဲ့လူေတြလဲ မင္းတို႕ဒုကၡေပးထားတာေတြ အမ်ားၾကီးပါေတာ့ လူဘဲကြာ မင္းလိမ္ျပီးေရာက္ေနတာ သိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ေအာ္မွာေပါ့ မင္းကဟုတ္ေနတာဘဲ သည္းခံေပါ့ကြ အေျခာက္ပီပီ နႈက္သီးေကာင္းလွ်ာပါး လုပ္မေနနွင့္ ဟုတ္လား။ မင္းသိထားဘို႔က မင္းျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္ဘူး ဂ်ပန္မွာ အရပ္သားဘ၀ေနာ္

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....