Friday, June 25, 2010

လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္ ဆိုသည္မွာ

 အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာေန ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ ရံုးျပင္ကႏၵား ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျပားတတ္ၾကျပီး၊ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ ့ေနမ်ား ငွားရမ္းရန္ အတြက္လည္း ေငြေၾကးျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွ ၾကပါ။ ဤအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္အေရးယူၿပီး အခ်ိဳ ့ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ မတရားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊ ခ်ိဳ ့တဲ့ ေသာ ေက်းလက္ေန လူထုကို အကူအညီေပး အက်ိဳးေဆာင္နိုင္ရန္ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ကို ဖြဲ့စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအးျမင့္ဟာ- ျပည္သူေတြအေနနဲ့ မိမိတို့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရွံဳးေနမႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ့ (အိုင္အယ္လ္အို) သို့ တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို တိုင္ၾကားျခင္းအတြက္ အေရးမယူဖို့ကို လက္ရိွ္အစိုးရက တရားဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္ း၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ့ အားငယ္ေၾကာက္ရြံ ့စရာမလိုဘဲ အမွန္တရားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ၾကဖို့ လမ္းျပကူညီခဲ့တဲ့ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္လဲျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအးျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာ ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ဖူးကုန္း(က) ရပ္ကြက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား မိဘမ်ားက ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မွာ ဥပေဒဘြဲ့ကိုရရိွခဲ့ၿပီး ၁၉၈၁ခုႏွစ္မွာ ေရွ ့ေနလုပ္ငန္းနဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပုခဲ့ပါတယ္ ။


ဦးေအးျမင့္ဟာ - ေအာင္လံနယ္က လယ္သမားမ်ား ေျမယာအသိမ္းခံရတဲ့ကိစၥ၊ စိမ္းစိုရြာက လယ္ယာေျမဧက ေပါင္းမ်ားစြာကို စစ္တပ္ပိုင္သၾကားစက္ကေန သိမ္းဆီးခဲ့တဲ့ကိစၥ၊ ပဲခူးတိုင္း ဒိုက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိ့ဳနယ္တို့တြင္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈေၾကာ င့္ ေဒသခံေက်းရြာသား သံုးဦး အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည့္ကိစၥ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စစ္တပ္အတြင္းဆြဲသြင္းျခင္းစတဲ့ ဆင္းရဲသား ေတာင္သူလယ္သမားေတြ မတရားျပုမူခံေနရတဲ့ကိစၥေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အခေၾကးေငြမယူဘဲ ဥပေဒအရကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါတယ္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို အစည္းအေဝးပြဲဆိုၿပီးလိမ္ညာေခၚေ ဆာင္ကာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေရွ ့တန္းသုိ့ ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ပို့ခဲ့ တဲ့ ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ့ ခ်ုပ္ ILO ကုိတိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈစြဲခ်က္နဲ့ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားရဲ့ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင္ ့၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေအးျမင့္ရဲ့ ေရွ ့ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ကိုေတာ့ ပိတ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ရွစ္လအၾကာမွာေတာ့ ပဲခူးတုိင္း ဒိုက္ဦးၿမိ့ဳနယ္ ေဖာင္ေတာ္သီေက်းရြာမွ ေျမယာမ်ား အဓၶမအသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ့ ခ်ုပ္ရံုးသို့ ေခၚေဆာင္တိုင္တမ္းခဲ့မႈနဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ အိုင္အယ္လ္အိုရဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ တႏွစ္နီးပါးအၾကာမွာ ထပ္မံလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ေသဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ေတြဟာ ဦးေအးျမင့္ရဲ့ ခံယူခ်က္ကို ေဝဝါးမွိဳင္းမႈန္သြားေအာင္မတတ္ နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဦးေအးျမင့္ဟာ ေရွ ့ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ မရိွေတာ့ေပမယ့္ ရာထူး၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ့ ႏွိပ္စက္ေနျခင္းကို အမွန္တရားျမတ္နိုးတဲ့ စီနီယာ၊ ဂ်ူနီယာေရွ ့ေနမ်ား၊ တပည့္မ်ားနဲ့အတူ ပူးေပါင္းတရားစြဲဆိုနိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လိုၿခိမ္းေျခာက္ဟန့္တားမႈမ် ိဳးကိုမဆို ရင္ဆိုင္ရင္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ့ မရိွဆင္းရဲသားေတြရဲ့ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို့ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဦးေအးျမင့္ဟာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ရက္ေန့မွာ
လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ကို ဖြဲ့စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို အဖက္ဖက္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းန့ဲအတူ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ႀကီးဟာ တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္အသီးသီးက အဖြဲ့ဝင္အင္အား ငါးေသာင္းေက်ာ္အထိတိုးပြား အားေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။

လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ဟာ “ကိုယ့္ေရွ ့မွာ မတရားတာေတြ႕ရင္၊ ဥပေဒအရႏွိပ္စက္ေနမယ္၊ အာဏာအရ ႏွိပ္စက္ေနမယ္၊ ရာထူးအရႏွိပ္စက္ေနမယ္ဆိုရင္ ေတြ႕ရိွတဲ့သူကေန အေၾကာင္းၾကားေပးဖို့” နဲ့ ေငြေၾကးတျပားတခ်ပ္မွမယူ ေစတနာနဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အဖြဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ဓါတ္နဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အဖြဲ့ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေရွ ့ေနေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြကအစ ပါဝင္တဲ့ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ့ႀကီးမွာ ဦးေအးျမင့္ဟာ အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ယူထာ းၿပီး ခံစရာရိွရင္ေရွ ့ကေနခံမယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အျခားသူေတြလို ေငြေၾကးအင္အားမရိွရွာဘဲ တတ္ထားတဲ့ ပညာ၊ တျခားသူမ်ားတတ္ထားတဲ့ပညာေတြကို ေပါင္းစည္းၿပီး အခမဲ့ကူညီျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ ့ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ရုတ္သိမ္း ခံထားရတဲ့ ဦးေအးျမင့္ဟာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမရိ ွဘဲ ကုန္စိမ္းေရာင္းတဲ့ဇနီးသည္ရဲ့ ဝင္ေငြနဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္ၿပီး ျပည္သူ့အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေနပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ားရဲ့အခြင့္အေရးဆံုဳ းရွံဳးျခင္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမ် ား၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းခံရသူမ်ာ း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို စစ္တပ္အတြင္းဆြဲသြင္းျခင္းကိစၥ ရပ္မ်ားမွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားနဲ့ ပူးေပါင္းၿပီး ဓါးမဦးခ် လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ ေျမယာေတြကို လက္လႊတ္ဆံုးရွံဳးရာမွ ျပန္လည္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေအးျမင့္(လမ္းျပၾကယ္) ဟာ သူ့ရဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈကေန ေပၚထြက္လာတဲ့အသီးအပြင့္တခ်ိဳ ့ကုိ အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို့က ဥပေဒသမားေတြဆိုေတာ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္တာပါ။ ေရွ ့ကေန ရဲရဲတင္းတင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ကေလးစစ္သားကိစၥမွာ မိဘေတြက တိုင္ရဲလာတယ္။ တဖြဲဖြဲနဲ့ ဆက္သြယ္တယ္။ အခုဆို ေက်းရြာေတြ နယ္ေတြမွာ အဓၶမလုပ္အားေပးေတြ ပ ေပ်ာက္လာတယ္၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ့ မွန္တာလုပ္တယ္၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေနလုပ္တယ္၊ လူညီညြတ္ရင္ ဒုကၡမေရာက္ဘူးဆိုတာ သိလာတယ္။”

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လဲ ဦးေအးျမင့္က
“ပညာတတ္ေတြက ေရွ ့က ဦးမေဆာင္ရင္၊ အနစ္နာမခံရင္၊ ဘာမွ နားမလည္ဘဲ သမားရိုးက် လယ္လုပ္၊ အခ်ိန္တန္ လႉရၿပီးေရာ ေနာက္တခါ လယ္ထဲျပန္ဆင္းဆိုတဲ့ ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားေတြ အလုပ္သမားေတြ ဘယ္လိုမွ နားမ်က္စိပြင့္နို္င္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ပညာတတ္ေတြ တကိုယ္ေကာင္း မဆန္ၾကပါနဲ့၊ အသိဥာဏ္ဖြင့္ၿဖိုးတဲ့ စာတတ္၊ ေပတတ္၊ ပညာတတ္ေတြ ပါဝင္လာရင္ ပိုေအာင္ျမင္လာမယ္”
လို့ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဦးေအးျမင့္ဟာ အားကိုးရာမဲ့ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုေရွ ့က မားမားရပ္လို့ အာဏာပိုင္ေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့၊ လူမြဲေတြအတြက္ အခမဲ့အက်ိဳးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေရွ ့ေနေလာကရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေရွ ့ေနႀကီး တဦးျဖစ္ပါတယ္လို့ ဆုိပါရေစ။No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....