Monday, May 10, 2010

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

( ဒီမိုေ၀ယံနွင့္ စက္တင္ဘာထာ၀ရ ဘေလာက္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ NGO မ်ားနွင့္ အစိုးရသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္ 
ေအးနႏၵာေအာင္)

စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ မွေပးပို႔လာတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း.. ကိုေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ မၾကာမွီက ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ျပညိတြင္းက
စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ မွေပးပို႔လာတာကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးမစုမ်ိဳးသြယ္ဟာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ကတည္းက ေမြးျမဴေရးနဲ႔ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး႒ာန ဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း လက္မွတ္နဲ႔ ပညာေတာ္သင္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ လြတ္လိုက္ပါတယ္။ တျခားလြတ္သင့္ လႊတ္သင့္လႊတ္ထိုက္ သြားသင့္ သြားထိုက္တဲ့ သူေတြရွိေပမယ့္လည္း... အေဖျဖစ္သူ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ အရွိန္အဝါနဲ႔ မည္သည္႔စာေမးပြဲမွ မေျဖရပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Asia Youth Fellow ship အဖြဲ႔အစည္းအစီအစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ျပီး... monbu gakagusyuu schlorship အစီအစဥ္နဲ႔ပါ။ လစဥ္ ဂ်ပန္ေငြ ယန္း၁၈ေသာင္း(ေဒၚလာ၁၉၀၀) ခန္႔ေထာက္ပ့ံေၾကးရရွိျပီး Marine Bioကို အဓိက ဘာသာရပ္အျဖစ္သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ႕ ရွိနဂါဝျမိဳ႕နယ္ရွိ Tokyo Kaiyo တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၂၀၀၈ခုႏွွစ္မွာ MSC ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္ ယခုလက္ရွိ PHD တက္ေရာက္ေနျပီး ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းျပီးမွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး႒ာနမွ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့တဲ့အတြက္ မၾကာခင္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျပန္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စစ္အစ္ုးရမွ စစ္ဆရာဝန္မ်ားအား ရုိးရုိးဆရာဝန္ အျဖစ္လိမ္လည္ ေစလႊတ္တဲ့ ဆရာဝန္မ်ား၊ ၾကံ့ခိုင္ဖ႔ြံျဖိဳးေရး အဖြဲဲ႔မွလူလည္း ပညာေတာ္သင္ အျဖစ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး တစ္ခ်ိဳ႔မွာ ပညာသင္ယူျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း.... စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ခံ ကိုမင္းဇိနကဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲဝင္မ်ားအား တမင္သိလွ်က္နဲ႔ ေခၚယူေနတာလား ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေစလႊတ္သူမ်ားအား မသိ၍ ေခၚယူေနတာလားဆိုတာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုမင္းဇိနမွ ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားမွလည္း ဂ်ပန္အစိုးရသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားဟာ မၾကာခဏ ေရာက္ရွိေနျပီး ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါတယ္။ တကယ့္သာမာန္ ျပည္သူဝန္ထမ္းေတြဟာ ပညာေတာ္သင္ရရွိေရးအတြက္ အဆင့္အဆင့္ေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေျဖဆိုခဲ့ရျပီး အဆံုးမွာေတာ့ အနည္းငယ္ေသာ သာမာန္ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားမွ အပ အမ်ားစုမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တကယ့္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သာမာန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမယ့္ရျပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး ၊ အားကစား၊ ပညာေရးေတြ စသည္႕တို႔ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အလံုးစုံေသာ ေနရာ႒ာနေတြြမွာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားျပီီး အခြင့္အေရးဟူသမွ်ကို အာဏာရွင္နဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာ ရရွိခံစားခြင့္ရၾကပါတယ္။

ေပးပို႔လာသူ ကိုမင္းဇိနအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Generals and their relatives watchers GRW စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္လိုရင္ grwwatchers@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္းေရးသား ေပးပို႔လာပါတယ္။

ေအာက္ဖက္မွာ GRW ကေပးပို႔လာတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕ကို ၾကည္႔ရူႏိုင္ပါသည္။ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းေတြကို ေျပာခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ မိန္႔ခြန္းတခုကို ဒီမွာၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါတယ္ ။
http://www.wanna23.com/2010/03/blog-post_8617.html 

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....