Sunday, April 18, 2010

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္က ေနာက္ဆံုးစကာတင္(၅)ဦး ထုတ္ျပန္

စာအမွတ္ ၇/ ၂၀၁၀ - ေန႔စြဲ - ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၀

၁။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္ျပီး Citizen of Burma Award - ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အစီအစဥ္ကို ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူမႈလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္သူမ်ားအနက္ မိမိတို႔ ဆႏၵျပဳလိုသူကို အြန္လိုင္းႏွင့္ အီးေမးမ်ားမွ တဆင့္ တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ လက္ရွိ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႔ရြာေဒသအလိုက္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား လိုက္လံေမးျမန္းေကာက္ခံျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။

၂။ မတ္လ ၂၄ မွ ဧျပီလ ၉ ရက္အတြင္း ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို လက္ခံခဲ့ရာ ယခု ေနာက္ဆုံးစာရင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ပထမအဆင့္ ဆန္ကာတင္အျဖစ္ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦးတြင္
ဆရာေတာ္ ၅ ဦး၊ အသင္းအဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသား ၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး ပါ၀င္ပါသည္။

၃။ ဧျပီလ ၁၀ မွ ၁၁ ရက္တြင္ ထိုပဏာမဆန္ကာတင္စာရင္း ၂၄ ဦးအနက္မွ ေနာက္ဆုံးဆန္ကာတင္ ၅ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းရွိ ျမိဳ႔နယ္ေပါင္း ၁၄ ခုမွ ျမန္မာမိသားစုမ်ားထံက ဆႏၵျပဳတင္သြင္းၾကရန္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ျမိဳ႔အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ၅ ဦး စီအနက္ အမ်ားဆႏၵအရွိဆုံး ေနာက္ဆုံးဆန္ကာတင္ ၅ ဦးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၎ တို႔မွာ -1. ေက်ာ္သူ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုပါ အထိခိုက္ခံျပီး ရန္ကုန္ - နာေရးကူညီမႈအသင္းၾကီးကို ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္သူ၊ ထိုနာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္အတူ စာၾကည့္တိုက္၊ ေဆးခန္း စသည့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူ၊ ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ အယူအဆ အေလ့အက်င့္မ်ားကို နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္း ၀တၱရားမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျပီး ေျပာင္းလဲမႈသို႔ ဆြဲေခၚသူ


2. ဇာဂနာ၊ လူရႊင္ေတာ္၊ ဒါရိုက္တာ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း စြမ္းေဆာင္သူ - ၂၀၀၈ ေမ - နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပရိသတ္ကိုလည္း မီဒီယာမ်ားကတဆင့္ အျမန္ဆုံး သတင္းပို႔ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရကို နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ က်ခံေနရသည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ ပရိသတ္အားလုံးကို စည္းရုံးႏိုင္သူ၊ အလုပ္ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူ၊ ရဲရင့္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုတင္ဆက္ႏိုင္သူ အႏုပညာရွင္တဦးအျဖစ္ ထူးျခားသည္။


3. သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ - နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားျပီးလ်င္ တဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ေငြေၾကး၊ အရင္းအႏွီးအမ်ားဆုံးကို ျပည္သူလူထုထံက စနစ္တက် အလွဴခံကာ ဒုကၡသည္မ်ားအား စနစ္က်စြာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္ တပါးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္းအေျချပဳျပီး ေသာက္သုံးေရ အလွဴ၊ ေဆးကုသမႈ ဒါနအလွဴ ႏွင့္ လူမႈလုပ္ငန္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းအလုပ္မ်ားကို အားေပး ေထာက္ပံ့သူ၊ လႈံေဆာ္စည္းရုံးသူ၊ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္သူတဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။


4. ျဖဴျဖဴသင္း၊ အင္န္အယ္ဒီပါတီ၀င္၊ HIV လူနာမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း - ၂၀၀၂ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူငယ္အဖြဲ႔သို႔ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုလအစီအစဥ္ျဖင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္- အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ပညာေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ HIV လူနာမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေဇာက္ခ်ျပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေႏွာက္အယွက္မ်ားၾကားမွ ယေန႔ထက္ထိ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္သူျဖစ္သည္။ အျခားအင္န္ဂ်ီအိုလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားရွိသည့္ၾကားက ျဖဴျဖဴသင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ လူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခက္အခဲမ်ားၾကားထဲက ရဲရင့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ေနရသူ


5. ဦးေအးျမင့္၊ (ဦးေအးျမင့္ေမာင္) လမ္းျပၾကယ္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ - ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းခံရသူ လယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႔ေနတဦး။ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( အိုင္အယ္လ္အို) ထံ စာရင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုတိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ စစ္အစုိးရက ေထာင္အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်မွတ္ျပီး အေရးယူျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ အသက္မျပည့္ဘဲ စစ္မႈထမ္းရန္ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း ခံရသူ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ၎၏ ေရွ႔ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ကို စစ္အစုိးရက ရုတ္သိမ္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။


၅။ ယခု ဧျပီလ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္ အတြင္း ေနာက္ဆုံးဆန္ကာတင္ ၅ ဦးမွ ပရိသတ္အားလုံး၏ ဆႏၵအရွိဆုံး တဦးကို အင္တာနက္မဲစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ( Citizen of Burma Award ) အျဖစ္ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၂၄ တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ အယ္လ္ေအမိသားစုမ်ားက က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ မဲအမ်ားဆုံး ဆႏၵျပဳခံရသူကို ေၾကျငာမည္။


၆ ။ ထိုနည္းတူ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ ျမန္မာျပည္၏ လူမႈလုပ္ငန္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း စြမ္းေဆာင္သူ ၂၄ ဦး ထံ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးက ေလးစား ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ ျပည္သူဂုဏ္ရည္အစီအစဥ္၏ မွတ္တမ္းလႊာကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။


အထက္ပါ ဆန္ကာတင္ (၅)ဦးထဲမွာ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ဦးကုိ http://www.citizenofburma.org ဝက္ဆုိက္တြင္ သြားေရာက္ မဲေပးႏုိင္ပါသည္။


- ဆႏၵမဲမ်ားကို ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ မွ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၁၁း၅၉ နာရီ အထိ ေပးႏိုင္ပါမည္။


- IP Address တစ္ခုမွ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မဲေပး ႏိုင္မည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....