Tuesday, November 20, 2012

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အိုဘားမားေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းမူၾကမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာ္မ်ဳိးဘာသာျပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာ ေရာက္လာရျခင္းဟာ လူသားဂုဏ္သိကၡာမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္

ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသူစိမ္းေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အၿမဲပဲ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ကို

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သတိၱကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔မွာ (အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြဆီ အကၤ်ီအျဖဴ၀တ္ဆင္ၿပီး သြားေနခဲ့ၾကတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊...

လမ္းေတြေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနခဲ့ၾကတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကိုတုံ႔ျပန္ဖို႔

ကူညီေရးအဖဲြ႕ေတြကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြအေၾကာင္း သိခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္မႈအသံကို စပ္ဆိုတဲ့ ဟစ္ေဟာ့အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕

စည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမ သို႔မဟုတ္ မိသားစုေတြနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအဆက္အသြယ္မျပတ္ခဲ့ၾကတဲ

ႏိုင္ငံေရးခုိလႈံသူေတြ ျပည္ေျပးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခဲ့ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ ေလးစားခဲ့ရတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွလံုးသားထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလာင္ကၽြမ္း ေနခဲ့ရင္

ဘယ္လူသားကမွ အမွန္တကယ္အက်ဥ္းမက်ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သူမက သက္ေသျပခဲ့တယ္။

“ကၽြန္ေတာ္သမၼတအျဖစ္ ရာထူးတာ၀န္ စယူခ်ိန္မွာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ့ အစိုးရေတြဆီကို သတင္းစကားတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔လက္သီးဆုပ္ကိုျဖည္ဖို႔ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ကမ္းပါ့မယ္” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခဲြကာလအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ၾကာ

အာဏာရွင္စနစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့စဥ္မွာပဲ ျပဇာတ္ဆန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ

အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ဖို႔ဆႏၵဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆို အစိုးရကို အရပ္သားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနၿပီး ပါလီမန္ဟာလည္း

သူ႕ဟာသူတည္ရွိေနပါၿပီ။ ယခင္က တရားမ၀င္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း

ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈေတြကိုလည္း တားျမစ္ခဲ့ပါၿပီ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြလည္း သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ ဥပေဒအသစ္ေတြလည္း

ခ်မွတ္ခဲ့ပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ကတိကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးလက္ကိုကမ္းလွမ္းဖို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အခုဆိုရင္

ရန္ကုန္မွာသံအမတ္ႀကီးတစ္ဦး ထားရွိေနၿပီး ပိတ္ဆို႔မႈေတြလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါၿပီ။ သူ႔ျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြေပးအပ္ႏိုင္မယ့္

စီးပြားေရးတစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီသြားပါမယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးအတြက္လည္း တိုးတက္မႈအင္ဂ်င္တစ္ခုအျဖစ္

ထမ္းေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွတ္သားေလာက္ဖြယ္ခရီးစဥ္ဟာ အစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕စရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းထိပ္ပိုင္းက

စတင္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ သူ႔ေအာက္ေျခကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့တဲ့

တိုးတက္မႈအလင္းစေတြဟာ မေပ်ာက္ျပယ္သြားရပါဘူး။ ဒီအလင္းစေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူေတြ အားလံုးအတြက္ ဓူ၀ံၾကယ္သဖြယ္ ေတာက္ပရပါမယ္။

+++++++++++++++++++++++
ဖိႏွိပ္ခံေနရမယ့္အစား ျပည္သူေတြရဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ) အတူတကြစု႐ံုးခြင့္ကို အခုဆိုရင္ အျပည့္အ၀ေလးစားရပါမယ္။ တင္းက်ပ္ဖိႏွိပ္ခံတားရမယ့္ အစား

မီဒီယာဆင္ဆာလုပ္မႈမ်က္ႏွာဖံုးဟာ ဆက္ၿပီး ခြာခ်ေနရပါမယ္။ ဒီေျခလွမ္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာနဲ႔အမွ် ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရယူႏိုင္ပါမယ္။

မသိက်ဳိးကၽြံအျပဳခံေနရမယ့္အစား ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနရမယ့္အစား

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ (ေရြးေကာက္ပဲြမွာ) ပါ၀င္ဖို႔ခြင့္ျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလအတြင္း မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ဘိုးေဘးေတြနဲ႔ မိဘေတြဟာ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွ မႀကံဳခဲ့ရပါဘူး” တဲ့ အဲဒီလို မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို

ကာကြယ္ဖို႔အေရးဟာ အာဏာရွိသူေတြအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို လက္ခံရပါမယ္။ ဒါကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔

ဒီဇိုင္းဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကဟာ ကမၻာမွာ အားအေကာင္းဆံုး စစ္တပ္ကို ရွိထားေပမဲ့ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ထားရွိရပါမယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေရာ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ခါတေလမွာ ကုိယ္ဆႏၵရွိတာကို လုပ္ခ်င္တာေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကို (အတင္းအက်ပ္) မတင္ျပႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားသူႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေပမယ့္

သူတို႔ကို ဘယ္လိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာႏိုင္ပါဘူ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔ ကေလးတစ္ဦးကေန သမၼတအထိ

လူတိုင္းဟာ ဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာ သာတူညီမွ်ပဲျဖစ္လို႔ပါ။

ဒါကပဲ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုေရာက္ရွိရမယ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနာဂတ္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရတဲ့

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးတည္းေတာင္မွ သိပ္မ်ားလြန္းေနတဲ့ အနာဂတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ (အဲဒီမွာ) ဥပေဒဟာလည္း မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထက္မဆို

ပိုၿပီးအားေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္ကေလးမွ စစ္သားမျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးမွ အျမတ္ထုတ္မခံရေစပါဘူး။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဟာလည္း အရပ္သားတို႔ရဲ႕

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔သာ အခိုင္အမာအားေကာင္းေနပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့သူေတြကိုသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိေနပါမယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ အေမရိကဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျခလွမ္းတိုင္းကို

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအားေကာင္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကိုအသံုးျပဳရင္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္ရာအလုပ္အကိုင္ကိုသာ

ျမႇင့္တင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရင္း၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ဦးတည္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္စဥ္မွာ

ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးသြားပါမယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++
ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ဖို႔ ႀကဳိးစားေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာလည္း ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အႀကီးအက်ယ္

ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ ဒီေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဆက္ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေတြ ကေတာ့

အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ယူနီဗာဆယ္သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေရာက္လာခဲ့ရာ

ေနရာေၾကာင့္အတြက္မို႔ သူတို႔အိမ္ေတြ မီး႐ိႈ႕ခံရတာ သို႔မဟုတ္ သူတို႔မိသားစုေတြ ထိခိုက္ခံရတာ စတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။

အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္သူေတြကသာ ကိုယ့္ရဲ႕ညီညြတ္မႈကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔လိုပဲ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း

ကဲြျပားျခားနားေနမႈဟာ အားနည္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ ခြန္အားတစ္ရပ္သာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တာမ်ဳိး ယံုၾကည္ခ်က္ရွိပါတယ္။

ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ႏိုင္ငံေရာ၊ ကၽြန္ေတာ့ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကပါ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒါကိုသင္ၾကားေပးထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဘာသာေရးမယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴေတြဴ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ ဂ်ဴးေတြ (မ်ဳိးစံု) ေနထိုင္ၾကတဲ့

ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းနဲ႔ ၾကြယ္၀ေစခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားတိုင္းနဲ႔ ပံုေဖာ္ခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

တိုင္းျပည္အကဲြကဲြအျပားျပားျဖစ္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ရဲ႕ ခါးသီးမႈအရသာကို ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမိုင္းကျပသခဲ့တာကေတာ့

လူ႔ႏွလံုးသားအတြင္းက အမုန္းတရားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုနဲ႔ လူမ်ဳိးႏြယ္ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားက ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ဥ္းေတြကိုလည္

မွိန္ေဖ်ာ့ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့တာကေတာ့ ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း

ျပည္သူတစ္ရပ္တည္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႔အမွ် ဒီအမွန္တရားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုကို ပိုခိုင္မာေစခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုင္စဲြထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ

အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ ဒီကေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ရပ္မေနခင္ ဒီတိုင္းျပည္မွာလည္း တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ့္လို လူမ်ဳိးကို

မဲေပးခြင့္ျငင္းပယ္ထားတဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္းယံုၾကည္တာကေတာ့ (ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕) ဒီတိုင္းျပည္ဟာလည္း

ကဲြျပားျခားနားမႈေတြကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ၿပီး ဒီနယ္ေျမေတြအတြင္း ေနထုိင္တဲ့ မည္သည့္လူသားမဆုိဟာလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ဇာတ္လမ္းမွာ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။
Photo: ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အိုဘားမားေျပာၾကားမည့္ မိန္႔ခြန္းမူၾကမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ေက်ာ္မ်ဳိးဘာသာျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာ ေရာက္လာရျခင္းဟာ လူသားဂုဏ္သိကၡာမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသူစိမ္းေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အၿမဲပဲ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္ပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သတိၱကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ (အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြဆီ အကၤ်ီအျဖဴ၀တ္ဆင္ၿပီး သြားေနခဲ့ၾကတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ လမ္းေတြေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနခဲ့ၾကတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကိုတုံ႔ျပန္ဖို႔ ကူညီေရးအဖဲြ႕ေတြကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြအေၾကာင္း သိခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္မႈအသံကို စပ္ဆိုတဲ့ ဟစ္ေဟာ့အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ စည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမ သို႔မဟုတ္ မိသားစုေတြနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအဆက္အသြယ္မျပတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးခုိလႈံသူေတြ ျပည္ေျပးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ ေလးစားခဲ့ရတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွလံုးသားထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလာင္ကၽြမ္း ေနခဲ့ရင္ ဘယ္လူသားကမွ အမွန္တကယ္အက်ဥ္းမက်ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သူမက သက္ေသျပခဲ့တယ္။ “ကၽြန္ေတာ္သမၼတအျဖစ္ ရာထူးတာ၀န္ စယူခ်ိန္မွာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ့ အစိုးရေတြဆီကို သတင္းစကားတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လက္သီးဆုပ္ကိုျဖည္ဖို႔ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ကမ္းပါ့မယ္” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခဲြကာလအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့စဥ္မွာပဲ ျပဇာတ္ဆန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ဖို႔ဆႏၵဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆို အစိုးရကို အရပ္သားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနၿပီး ပါလီမန္ဟာလည္း သူ႕ဟာသူတည္ရွိေနပါၿပီ။ ယခင္က တရားမ၀င္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈေတြကိုလည္း တားျမစ္ခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြလည္း သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ ဥပေဒအသစ္ေတြလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ကတိကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးလက္ကိုကမ္းလွမ္းဖို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာသံအမတ္ႀကီးတစ္ဦး ထားရွိေနၿပီး ပိတ္ဆို႔မႈေတြလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါၿပီ။ သူ႔ျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြေပးအပ္ႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးတစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီသြားပါမယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးအတြက္လည္း တိုးတက္မႈအင္ဂ်င္တစ္ခုအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွတ္သားေလာက္ဖြယ္ခရီးစဥ္ဟာ အစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕စရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းထိပ္ပိုင္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ သူ႔ေအာက္ေျခကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈအလင္းစေတြဟာ မေပ်ာက္ျပယ္သြားရပါဘူး။ ဒီအလင္းစေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူေတြ အားလံုးအတြက္ ဓူ၀ံၾကယ္သဖြယ္ ေတာက္ပရပါမယ္။ +++++++++++++++++++++++ ဖိႏွိပ္ခံေနရမယ့္အစား ျပည္သူေတြရဲ႕ (လြတ္လပ္စြာ) အတူတကြစု႐ံုးခြင့္ကို အခုဆိုရင္ အျပည့္အ၀ေလးစားရပါမယ္။ တင္းက်ပ္ဖိႏွိပ္ခံတားရမယ့္ အစား မီဒီယာဆင္ဆာလုပ္မႈမ်က္ႏွာဖံုးဟာ ဆက္ၿပီး ခြာခ်ေနရပါမယ္။ ဒီေျခလွမ္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာနဲ႔အမွ် ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရယူႏိုင္ပါမယ္။ မသိက်ဳိးကၽြံအျပဳခံေနရမယ့္အစား ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနရမယ့္အစား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ (ေရြးေကာက္ပဲြမွာ) ပါ၀င္ဖို႔ခြင့္ျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလအတြင္း မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘးေတြနဲ႔ မိဘေတြဟာ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွ မႀကံဳခဲ့ရပါဘူး” တဲ့ အဲဒီလို မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ဖို႔အေရးဟာ အာဏာရွိသူေတြအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို လက္ခံရပါမယ္။ ဒါကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဒီဇိုင္းဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကဟာ ကမၻာမွာ အားအေကာင္းဆံုး စစ္တပ္ကို ရွိထားေပမဲ့ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ထားရွိရပါမယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေရာ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ခါတေလမွာ ကုိယ္ဆႏၵရွိတာကို လုပ္ခ်င္တာေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကို (အတင္းအက်ပ္) မတင္ျပႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားသူႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ကို ဘယ္လိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာႏိုင္ပါဘူ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔ ကေလးတစ္ဦးကေန သမၼတအထိ လူတိုင္းဟာ ဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာ သာတူညီမွ်ပဲျဖစ္လို႔ပါ။ ဒါကပဲ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုေရာက္ရွိရမယ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနာဂတ္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရတဲ့ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးတည္းေတာင္မွ သိပ္မ်ားလြန္းေနတဲ့ အနာဂတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ (အဲဒီမွာ) ဥပေဒဟာလည္း မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထက္မဆို ပိုၿပီးအားေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္ကေလးမွ စစ္သားမျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးမွ အျမတ္ထုတ္မခံရေစပါဘူး။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဟာလည္း အရပ္သားတို႔ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔သာ အခိုင္အမာအားေကာင္းေနပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့သူေတြကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိေနပါမယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ အေမရိကဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျခလွမ္းတိုင္းကို အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအားေကာင္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကိုအသံုးျပဳရင္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္ရာအလုပ္အကိုင္ကိုသာ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရင္း၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ဦးတည္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္စဥ္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးသြားပါမယ္။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ဖို႔ ႀကဳိးစားေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာလည္း ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အႀကီးအက်ယ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ ဒီေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဆက္ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေတြ ကေတာ့ အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ယူနီဗာဆယ္သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေရာက္လာခဲ့ရာ ေနရာေၾကာင့္အတြက္မို႔ သူတို႔အိမ္ေတြ မီး႐ိႈ႕ခံရတာ သို႔မဟုတ္ သူတို႔မိသားစုေတြ ထိခိုက္ခံရတာ စတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္သူေတြကသာ ကိုယ့္ရဲ႕ညီညြတ္မႈကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔လိုပဲ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း ကဲြျပားျခားနားေနမႈဟာ အားနည္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ ခြန္အားတစ္ရပ္သာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တာမ်ဳိး ယံုၾကည္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ႏိုင္ငံေရာ၊ ကၽြန္ေတာ့ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကပါ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒါကိုသင္ၾကားေပးထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဘာသာေရးမယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴေတြဴ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ ဂ်ဴးေတြ (မ်ဳိးစံု) ေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းနဲ႔ ၾကြယ္၀ေစခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားတိုင္းနဲ႔ ပံုေဖာ္ခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္အကဲြကဲြအျပားျပားျဖစ္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ရဲ႕ ခါးသီးမႈအရသာကို ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမိုင္းကျပသခဲ့တာကေတာ့ လူ႔ႏွလံုးသားအတြင္းက အမုန္းတရားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုနဲ႔ လူမ်ဳိးႏြယ္ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားက ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ဥ္းေတြကိုလည္း မွိန္ေဖ်ာ့ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့တာကေတာ့ ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း ျပည္သူတစ္ရပ္တည္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႔အမွ် ဒီအမွန္တရားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုကို ပိုခိုင္မာေစခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုင္စဲြထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ ဒီကေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ရပ္မေနခင္ ဒီတိုင္းျပည္မွာလည္း တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ့္လို လူမ်ဳိးကို မဲေပးခြင့္ျငင္းပယ္ထားတဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္းယံုၾကည္တာကေတာ့ (ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕) ဒီတိုင္းျပည္ဟာလည္း ကဲြျပားျခားနားမႈေတြကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ၿပီး ဒီနယ္ေျမေတြအတြင္း ေနထုိင္တဲ့ မည္သည့္လူသားမဆုိဟာလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ဇာတ္လမ္းမွာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....