Wednesday, August 29, 2012

အာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား


လစဥ္ထုတ္ အြန္လိုင္း ေခတ္ေမာင္းစာေစာင္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၄) မွ

အာဏာရွင္ စနစ္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရင္ အလြယ္ကူဆံုး အေနနဲ႕ လူ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု (သို႕) အုပ္စု တစ္စု က ကိုယ္က်ိဳးတစ္ခုတည္း အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ အဓမၼ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလို႕ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ ေျပာင္းျပန္၊ တိုင္းျပည္က လူအားလံုး အက်ိဳးအတြက္ တိုင္းျပည္ကို လူထု က တရားမွ်တ၊ ဓမၼ နည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ဒီမိုကေရစီ နည္းနဲ႕ တိုင္းျပည္မွာ လူထု က အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္မွာ လူထု အမ်ားစု ရဲ႕ သေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ နဲ႕ ပညာ အရည္အေသြး ျမင့္မား၊ မွန္ကန္ဖို႕လိုပါတယ္။ အာဏာရွင္ေခတ္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ စနစ္ဆိုး၊ အက်င့္ဆိုးေတြရဲ႕ စရိုက္ဆိုးေတြကို ဒီမိုကေရစီ ေခတ္လူထုက အေျခခံက်က် နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။


ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဒဏ္ ခံခဲ့ရကာ ခုအခ်ိန္ထိလည္း စနစ္ဆိုး က အလံုးစံု မေျပာင္းလဲဘဲ၊ ပံုရိပ္သ႑ာန္ တင္သာမက အတြင္းသေဘာအေနနဲ႕ပါ ရွင္သန္ေနဆဲ၊ အက်ိဳးဆက္ေတြ ခံေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္က လူထု အတြက္ေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ စရိုက္လကၡဏာေတြကို ဘဝ ေပး အသိ နဲ႕ နာနာၾကည္းၾကည္း သိျမင္ ခံစား နားလည္ေနတဲ့အတြက္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္မွာလည္း အလားတူ မၾကံဳေတြ႕၊ မခံစားေစဖို႕ရာ စနစ္ဆိုးရဲ႕ စရိုက္ဆိုးေတြကို မလြဲဧကံ ေရွာင္ၾကဥ္မွာပါပဲလို႕ ယူဆစရာ ရွိပါတယ္။

မွန္ပါတယ္..။ နားလည္လြန္းလို႕၊ ေနာင္အနာဂတ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ မခံစားေစခ်င္လြန္းလို႕ ကို ဒီစနစ္ဆိုး တိုင္းျပည္မွာ ပေပ်ာက္ေစဖို႕အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူ႕အသက္ နဲ႕ ဘဝေတြကို စေတးၿပီး တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို စနစ္ဆိုး ဒဏ္ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံရင္း၊ ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရင္းနဲ႕ပဲ စနစ္ဆိုးက အင္တိုက္အားတိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တဲ့ အယူအဆ၊ ဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူ နဲ႕ အလုပ္ေတြဟာ လူထုၾကားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေလ့ရွိတာဟာလည္း ဖိႏွိပ္မႈ ျပန္းထန္ တဲ့ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ သေဘာဆိုတာကို သတိျပဳရပါမယ္။

စိတ္ပညာရပ္ မွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူေတြဟာ သူတို႕ကို ျပန္ေပးဆြဲသူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ ခံစားခ်က္ နဲ႕ လုပ္ရပ္ ေတြကို နားေယာင္ လက္ခံလာၿပီး ျပန္ေပးဆြဲသူေတြ အေပၚ ျပန္လည္ ေထာက္ခံ၊ ကာကြယ္မႈ ေပးတတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို စေတာ့ဟုမ္း ေရာဂါလကၡဏာ လို႕အမည္ေပးၿပီး စိတ္ေရာဂါ အေနနဲ႕ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ဗဟို ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ႀကီး (အက္ဖ္ဘီအိုင္) ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အရဆိုရင္ ျပန္ေပးဆြဲမႈေတြရဲ႕ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူ သားေကာင္ ေတြဟာ ဒီလို စေတာ့ဟုမ္း ေရာဂါလကၡဏာ စြဲကပ္ေနေလ့ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ဒီသေဘာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္၊ ဝါဒမိႈင္းတိုက္မႈ ဒဏ္ေတြကို မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္၊ တံခါးပိတ္ နဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြက လူထုအမ်ားစု အတြက္လည္း အတူတူပါပဲ။ အာဏာရွင္ေတြ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ စရိုက္ လကၡဏာေတြ လူအမ်ားအၾကားမွာ အနည္း၊ အမ်ားဆိုသလို ဝင္ေရာက္ ပူးကပ္ေနေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြ အာဏာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္၊ အေတြးအေခၚ နဲ႕ အျပဳအမူ ေတြဟာ မွန္တယ္၊ ဒါေတြကို ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ (သို႕) ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြဟာ အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ အျမဲလိုလို ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ နဲ႕ သေဘာေတြပါပဲ။

ဒီလို သေဘာနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ အယူအဆ နဲ႕ အျပဳအမူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္လို႕ အမည္တပ္ၿပီး သြားေနတဲ့ လက္ရွိ ဗမာျပည္ရဲ႕ ေနရာ က႑တိုင္း လိုလိုမွာ ထင္ထင္ရွားရွားဆိုသလို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဥပမာဆုိရရင္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ တိုင္းျပည္မွာ ေဖာ္ထုတ္၊ တင္ျပ၊ ေတာင္းဆို၊ ေဆြးေႏြးခြင့္မရခဲ့တဲ့ လူအခြင့္အေရး နဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ သေဘာ နဲ႕ ခံယူခ်က္မ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ လူမွန္သမွ် အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္ မခြဲ တူညီတဲ့ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ နဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈ သေဘာ ကို အျပည့္အဝ နားလည္မႈ မရွိတာ၊ လက္ခံ နားလည္ဖို႕ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ မရွိတာ မ်ိဳးေတြလို႕ ဆိုႏိုင္ပါမယ္။

ဒီလို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ တစ္ခုကို ထူေထာင္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနစဥ္မွာ စိမ့္ဝင္၊ စြဲထင္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ အက်င့္ စရိုက္ နဲ႕ အေတြးအေခၚ ေတြ လူထူ အမ်ားၾကား လံုးဝ ဆိတ္သုဥ္း ပေပ်ာက္ေစဖို႕ရာက ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက လူထုပညာေရး လုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမယ့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာ ရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္သာရ နဲ႕ သူရဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ေတြကို လူထုၾကား ျဖန္႕ျဖဴးေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလို ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚေတြ လူထုၾကား ရွင္သန္ဖို႕ ပညာေပးတာဟာ အာဏာရွင္ တျဖစ္လဲတိုင္းျပည္မွာ လူထုပညာေပးေရး လုပ္ငန္း အေနနဲ႕ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြရဲ႕ ဒုတိယ အဆင့္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ပထမ နဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး အလုပ္ကေတာ့ လူထုအမ်ားစု ရဲ႕ မသိစိတ္ အတြင္း အဇၥ်တၱသႏၱာန္ မွာ စြဲကပ္ေနၿပီး ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္ စရိုက္ လကၡဏာ ေတြကို သိျမင္၊ သံုးသပ္၊ အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ နားလည္၊ လက္ခံလာၿပီး ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ မေလ်ာ္ညီတဲ့ အက်င့္ဆိုး၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ စြန္႕လႊတ္ႏိုင္ေစဖို႕ရာ အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူ နဲ႕ လုပ္နည္း၊ လုပ္ဟန္ နဲ႕ သေဘာ ေတြကို လူအမ်ာစု သိျမင္လာေအာင္ ပညာေပးျခင္း အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဓမၼ နဲ႕ အဓမၼ၊ တရားမွ်တမႈ နဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ၊ အခြင့္အေရး တန္းတူ ညီမွ်မႈ နဲ႕ မညီမွ်မႈ၊ လူပီသိမႈ နဲ႕ မပီသမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ အာဏာရွင္ စနစ္ တို႕ရဲ႕ ျပဒါး တစ္လမ္း၊ သံ တစ္လမ္း ဆန္႕က်င္ဘက္ ဝိေရာဓိ သေဘာကို လူအမ်ား အေျခခံက်က် နားလည္ လက္ခံလာၿပီး စနစ္ဆိုးဒဏ္ေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ မသိစိတ္မွာ တြဲကပ္ေနတဲ့ အက်င့္ဆိုး နဲ႕ အေတြးအေခၚ အေဟာင္း၊ အေဆြးအေျမ့ ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႕ လိုတဲ့အေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းလမ္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္၊ အေတြးအေခၚ နဲ႕ အက်င့္ မ်ိဳးေစ့ေတြ အျမစ္တြယ္ ရွင္သန္ ႀကီးထြား ဖြံၿဖိဳး စည္ပင္လာေစႏိုင္ၿပီး အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုး အၿပီးသတ္ ဖုတ္ၾကည္းသၿဂၤဳိဟ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ားကို လူအမ်ားစု နားလည္ သေဘာေပါက္ထားမွသာ အနာသိရင္ ေဆးရွိတဲ့သေဘာအေနနဲ႕ အာဏာရွင္ ေရာဂါဆိုးကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ကုသႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရွင္သန္ဝေျပာေစတဲ့၊ ႏိုင္ငံ နဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ သုခ ခ်မ္းသာ စြမ္းေဆာင္ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ စနစ္ က်န္းမာေရး လာဘ္ႀကီးတပါး ရရွိခံစား လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကိုယ္တိုင္ ေရာဂါဆိုးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား စြဲကပ္ ခံစားေနရေနေပမယ့္ ရုပ္ရွင္ ပိတ္ကား ကို အနီးဆံုး ေရွ႕တန္းက ၾကည့္ရႈရရင္ အျမင္အာရံု ေဝဝါးေစကာ သိျမင္နားလည္မႈ နည္းေစတဲ့ သေဘာအတိုင္း ေရာဂါရဲ႕ သြင္ျပင္ လကၡဏာေတြကို အသိအမွတ္ ျပဳမႈနည္းပါကာ ယံုၾကည္အမွတ္မွားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ ေစတဲ့အတြက္ ဒီ အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးရဲ႕ သေဘာ သဘာဝ၊ အေတြးအေခၚ နဲ႕ အျပဳအမူ ေတြကို အထူးျပဳ ေသခ်ာ ေလ့လာကာ လူထုအၾကား အမွန္တကယ္ သိနားလည္လာေစမႈ အင္မတန္ အေရးႀကီး လိုအပ္လွ ပါတယ္။ ဒါမွသာ လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့၊ လူထုသေဘာက အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ ဒီမိုကေရးစီ တိုင္းျပည္သစ္ရဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္ ခရီးလမ္းဟာ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႕) လူတစ္စုက တိုင္းျပည္ရဲ႕ က႑အသီးသီးကို အလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကို ေလ့လာရင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ေယဘုယ် သေဘာေဆာင္တဲ့ ဘံုတူညီေနတဲ့ ဝိေသသ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာကို ရႈပါ။


လမ္းစဥ္ တစ္သြယ္၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၊ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္


အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၊ သူ႕ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ တစ္ခု နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတည္း သေဘာဆႏၵ နဲ႕ စိတ္တိုင္းက် ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လမ္းစဥ္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တစိုက္ မတ္မတ္ ႀကီးစိုးေလ့ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ပါတီ တခ်ိဳ႕ကို ဟန္ျပ တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးထားေလ့ရွိေပမယ့္ မရွင္သန္ မႀကီးထြားေစဖို႕အတြက္ေတာ့ အဘက္ဘက္ကေန အလံုးစံု ႏွိပ္ကြပ္ ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတည္း နဲ႕ သူ႕ပါတီ သာ ႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ ျပယုဂ္၊ တစ္ႏိုင္လံုးရဲ႕ စုစည္း ညီညႊတ္ရာ၊ သူ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖစ္ခ်က္၊ ဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြသာ ႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ရွင္သန္ ႀကီးထားရာ၊ သူ (သို႕) သူ႕ပါတီ (သို႕) သူ႕လမ္းစဥ္ သာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံတဲ့ အုတ္ျမစ္ နဲ႕ အနာဂတ္လမ္း ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သေဘာနဲ႕ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ဂ်ာမဏီ မွာ ၾသဇာ အာဏာ အထြပ္အထိတ္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္ ျပည္လူထု ကို အဝီစိေခ်ာက္ထဲအထိ ဆြဲေခၚသြားခဲ့တဲ့ ဟစ္တလာကေတာ့ “စၾကာတံဆိပ္ ကို ေရြးမလား၊ ႀကိဳးစင္ကို ေရြးမလား” ဆိုၿပီး လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဆိုေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ စၾကာ ကို ေရြးခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္ လူထု နဲ႕ ဂ်ာမဏီျပည္ဟာ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ရွက္ဖြယ္လိလိ ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ္မူ အႀကီးႀကီးေတြကို က်ဴးလြန္ၿပီး အလံုးစံု က်ရံႈး ႏိုင္ငံအျဖစ္ သမိုင္းဇာတ္သိမ္း မလွ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လတ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း


အာဏာရွင္ စနစ္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ရဲ႕ သေဘာဆႏၵ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႕ အခြင့္အေရး ဟာ လံုးဝ မရွိ ျဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အာဏာရွင္ စိတ္တိုင္းက် ျပ႒ာန္းထားတဲ့ မတရားတဲ့ တရားဥပေဒ ဆိုတာရဲ႕ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကို အလံုးစံု ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ပညာေရး စနစ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး နဲ႕ ပညာေပးေရး ၾကားခံေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းစာ၊ စာေပ၊ ရုပ္ရွင္ ေတြဟာ အာဏာရွင္က စိတ္တိုင္းက် ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏိုင္မႈနဲ႕အတူ အာဏာရွင္ သြတ္သြင္းလိုတဲ့ သေဘာ၊ ဆႏၵ၊ အယူဝါဒ ေတြသာ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီဖို႕သက္သက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီသေဘာမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ အစည္းအရံုး ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ နဲ႕ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ လံုးဝ ဆိတ္သုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မတိုင္ခင္က အီတလီ ႏိုင္ငံမွာ ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ႀကီး မူဆိုလီနီ ကေတာ့ “လူထုဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ ကို မလိုဘူး။ အမိန္႕၊ ဥပေဒ နဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုပဲ တေသြမတိမ္း လိုက္နာဖို႕ပဲ လိုတယ္” လို႕ေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အာဏာရွင္ စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြဟာ အမိန္႕နာခံျခင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း နဲ႕ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြေအာက္မွာ နစ္မြန္းခဲ့ရၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း ရဲ႕ လူပီသေအာင္ လူလိုေနထိုင္ခြင့္ရမႈ မဲ့ကာ လူအခြင့္အေရးဟာ အလံုးစံု ကြယ္ေပ်ာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ျပည္သူလူထု ဘဝ လံုျခံဳမႈ မဲ့ျခင္း


အာဏာရွင္စနစ္မွာ အာဏာပိုင္ နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ လက္ပါးေစ ေတြဟာ အာဏာကို အတိုင္းအဆမရွိ က်င့္သံုးခြင့္ရရွိေစပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္ နဲ႕ တရားဥပေဒကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဟာလည္း အာဏာရွင္ ရဲ႕ လက္ေအာက္၊ အာဏာရွင္ စိတ္ႀကိဳက္သာ ရပ္တည္ ရတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုမွာ အားကိုးစရာ မရွိ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းနဲ႕အတူ လူထုဟာ ဥပေဒ နဲ႕ တရားစီရင္ေရး ေဘာင္ ျပင္ပ ရွာေဖြခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ အျပစ္ေပး ေထာင္ခ်ခံရျခင္းေတြကို ထမင္းစားေရေသာက္ သေဘာလို ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ ခံစားေနရေလ့ရွိပါတယ္။

စစ္တပ္ နဲ႕ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အခဏ္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း


အာဏာရွင္စနစ္မွာ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္ အျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ ရပ္တည္ေလ့ရွိၿပီး အခြင့္ထူးခံ အျမဲျဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ စစ္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို အစဥ္အျမဲ ဦးထိပ္ထား က်င့္ၾကံ လုပ္ေဆာင္ ေလ့ရွိပါတယ္။ စစ္အင္အား ႀကီးမားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ႏိုင္ငံကို ခိုင္မာေတာင့္တင္း အင္အားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ “တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္ အင္အားရွိမည္” ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ အလိုအရေတာ့ “အဆံုးစြန္ေသာ စစ္ပြဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ နဲ႕ လူမ်ိဳးဟာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေစတယ္..၊ အလံုးစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းဟာ တိုင္းျပည္ နဲ႕ လူမ်ိဳးကို ပ်က္စီးေစတယ္” လို႕ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ ဂ်ာမဏီ တိုင္းျပည္ နဲ႕ ဂ်ာမန္ လူမ်ိဳးကို အလံုးစံု ပ်က္စီးသြားေစခဲ့တာ ဘယ္အရာဆိုတာကေတာ့ သမိုင္းက သက္ေသျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္သူလူထု (သို႕) ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဘံုရန္သူ အျဖစ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို ေမြးျမဴဖန္တီးျခင္း


အာဏာရွင္စနစ္မွာ လူမ်ိဳးစုကြဲ၊ ဘာသာျခား၊ လူနည္းစု အုပ္စု တစ္ခုခုကို ႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္ ဗဟိုျပဳ ရန္ျပဳ တိုက္ခိုက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ ျခင္း (သို႕) ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ၊ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ မတူတဲ့ လစ္ဘရယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ စတဲ့ အုပ္စု တစ္ခုခုကုိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ အျဖစ္ လူထုအမ်ားစု အၾကား ထင္မွတ္မွားေအာင္ ဝါဒျဖန္႕ မိႈင္းတိုက္ကာ တိုင္းျပည္မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘံုရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေမြးျမဴ ဖိႏွိပ္ ေခ်မႈန္းေလ့ရွိပါတယ္။ နာဇီ ဂ်ာမဏီေခတ္မွာ ဂ်ဴးေတြနဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ႏိုင္ငံ အႏၱရာယ္ အျဖစ္ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းခဲ့တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ေျဖရွင္းရင္ အလြယ္ကေလးနဲ႕ ေျဖရွင္းလို႕ ရႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား နဲ႕ အယူဝါဒေရးရာ အုပ္စုေတြရဲ႕ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳး ထားကာ ရန္သူေမြးထားျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး တေငြ႕ေငြ႕ ဆက္ေစခဲ့တဲ့ သေဘာနဲ႕လည္း အတူတူပါပဲ။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ တကယ္ မရွိတဲ့၊ တနည္းအားျဖင့္ တကယ္ အႏၱရာယ္ မျပဳႏိုင္တဲ့ ရန္သူကို ဖန္တီး ေမြးျမဴၿပီး ႏွိမ္နင္းဖို႕လိုတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕လည္း အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ စစ္တပ္အင္အားကို အဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အာဏာရွည္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။


အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး အခဏ္းက႑ ကို အလြန္အကၽြံ ျမွင့္တင္ျခင္း


“ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးျမင္ ဝါဒီ မ်ားအား ဆန္႕က်င္ၾက”၊ “ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖ်က္သမားမ်ားအား ဘံုရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေခ်မႈန္းၾက”၊ “ကိုလိုနီလက္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ မ်ားအား ဆန္႕က်င္ၾက” “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာ မေဖာက္” စတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္၊ အျခာ၊ အာဏာ ကို ျပည္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ သေဘာေတြ ရွိေနေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္ပ ရန္ေတြကို တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ျပည္သူလူထု ကို ဝါဒျဖန္႕ ယံုမွတ္မွားေစျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး ျပႆနာ ကို လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ပံုေဖာ္ကာ အာဏာသက္တမ္းကို ရွည္ေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဖန္တီး ေမြးျမဴထားတဲ့ ဘံုရန္သူေတြ နဲ႕ ဝါဒျဖန္႕၊ အာဏာသက္ရွည္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ရတာ မလံုေလာက္တဲ့ အတြက္ ျပည္ပ ရန္သူကို ထပ္မံ ေမြးျမဴျခင္း သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားအမုန္းေရာဂါ စြဲကပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျဖတ္၊ တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရင္ေဘာင္တန္း လူတန္းေစ့၊ လူဝင္ဆန္႕ ႏိုင္မႈ နည္းပါးကား က်န္းမာ၊ ပညာ၊ လူမႈ၊ စီးပြား အလံုးစံု ခၽြတ္ျခံဳက် ပ်က္ဆီး ရေလ့ရွိပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးစ အာရွတိုက္ရဲ႕ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မႈ အရွိဆံုး တိုင္းျပည္ ကေန အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ေၾကာင့္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထိုးဆင္း သြားခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဟာ ဖို ဝါဒ က်င့္သံုးျခင္း

အာဏာရွင္ စနစ္ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ အခဏ္းက႑ ကို အေရးမေပးျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ႏွိမ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီသေဘာကို ဘာသာ နဲ႕ လူမႈ ထံုးတမ္း အရ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားထက္ အစစအရာရာသာလြန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ မွာ လက္ရွိ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးဒဏ္ေၾကာင့္ လူမႈ၊ စီးပြား နဲ႕ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ခြဲျခား ဖိႏွိပ္၊ ေနရာမရျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက ေကာင္းေကာင္း သက္ေသျပဳေနပါတယ္။

လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးတဲံ တိုင္းျပည္ေတြမွာ လူအမ်ားစု လူထု ေထာက္ခံမႈ အစဥ္တစိုက္ ရရွိေစဖို႕အတြက္ “ငါ့ဒို႕သာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူမ်ိဳးႀကီးေတြ” ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဝါဒျဖန္႕ ျမွင့္တင္ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ဟစ္တလာ ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အာရီယန္ မ်ိဳးႏြယ္ ဂ်ာမန္ေတြကသာ ကမၻာ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြထဲမွာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊ အႀကီးက်ယ္ဆံုးျဖစ္တယ္ လို႕ ဆိုၿပီးေတာ့ ဝါဒျဖန္႕ရင္းနဲ႕ ဂ်ာမန္လူထု ရဲ႕ အသည္းႏွလံုးေတြကို သိမ္းပိုက္ ဖမ္းစား ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ မူဆိုလီနီ ကလည္း ေရွးေခတ္ ရိုမန္ သူရဲေကာင္း မ်ိဳးႏြယ္က ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားတဲ့ အီတာလ်ံ လူမ်ိဳးေတြကသာ ကမၻာ့မွာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လူထုၾကား သြတ္သြင္းကာ လူထုကို သူ႕ေနာက္လိုက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနနတ္ဘုရားက ဆင္းသက္တဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေနမ်ိဳးႏြယ္ နိပြန္ ဂ်ပန္ေတြကသာ အာရွတိုက္ႀကီးမွာ ႀကီးစိုးရမယ္ ဆိုတဲ့ ဝါဒမႈိင္းတိုက္မႈနဲ႕ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြကို ဒုတိယကမၻာစစ္ အဆိုးထဲ ဆြဲေခၚခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ေခတ္ စစ္ဝါဒီ အာဏာရွင္ စနစ္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မတိုင္မီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မွာလည္း ဒီသေဘာအတိုင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပင္းထန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား တိုးပြားေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

အာဏာရွင္ စနစ္မွာ အာဏာရွင္ေတြ နဲ႕ အာဏာရွင္ အေတြးအေခၚ ရွိသူေတြဟာ ႏိုင္ငံဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဘာသာ သာသနာ ဂုဏ္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီညြတ္ မမွ်မတ၊ အလြန္အကၽြံ ခ်ီးေျမာက္ ဂုဏ္ေဖာ္ ျမွင့္တင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဆံုးစြန္ေသာ ရူးသြတ္မႈ သေဘာေဆာင္တဲ့ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကို လူထုရဲ႕ အတြင္း စိတ္သ႑ာန္ မွာ ခိုင္မာ စြဲထင္၊ တိုးပြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူမ်ိဳး/ႏိုင္ငံ/ဘာသာ/သာသနာ အတြက္ လူထု က အစြန္းဆံုေသာ စြန္႕လႊတ္ အနစ္နာခံမႈ နဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္မႈ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ လူအမ်ားၾကား တဘက္စြန္းေရာက္ ရွင္သန္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္ နဲ႕ အီတလီ တို႕ဟာ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ လူမဆန္ဆံုးေသာ ရာဇဝတ္မႈ အႀကီးႀကီးေတြကို လူမ်ိဳး/သာသာ မတူသူေတြ အေပၚ လက္ရဲ၊ ဇက္ရဲ အဖတိုင္းျပည္ နဲ႕ လူမ်ိဳးအတြက္ ဆိုၿပီး က်ဴးလြန္ျဖစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဘာသာေရး နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာေထြး ေပါင္းစပ္ ယွက္ႏြယ္ ေနျခင္း

အာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ အာဏာရွင္ေတြ နဲ႕ အစိုးရေတြဟာ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒ တစ္ခုခုကို အလြန္အကၽြံ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား အားေပးျခင္းျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္လည္း ၾကံေဆာင္ ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာသာ၊ သာသနာ အဓြန္႕ရွည္ ရွင္သန္ႀကီးထြား တည္တံ့ ခိုင္ျမဲ ေစဖို႕အတြက္ ဒီလို မင္းအစိုးရ နဲ႕ စနစ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ဖန္တီး တာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြ၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ ပါးစပ္က သူတို႕ တကယ္ လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံ အားမထုတ္တဲ့ ဘုရား စကား၊ တရားစကား ေတြ အတြင္တြင္ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ လူထုကို သူတို႕ ဖန္တီးထားတဲ့ ဝါဒမိႈင္းဆိုးေတြ နဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ဘာသာတရား ကို အသံုးခ် ခုတံုးလုပ္ မိႈင္းတိုက္ ဝါဒျဖန္႕ျခင္းျဖင့္ အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေစဖို႕ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာကိုေတာ့ ပါ႒ိ လိုေတြ ရြက္ရြက္ ျပၿပီး ဘုန္းႀကီး ျပန္စာခ် ေလ့ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႕ ေတြ႕ၾကံဳရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ခဲ့တဲ့ ဗမာလူထု ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ ျခစား မႈ နဲ႕ ခရိုနီ စီးပြားေရး စနစ္ အျမစ္တြယ္ျခင္း

အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ မႈေတြ ဟာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ ေဖာက္ျပန္မႈ သေဘာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လူအမ်ားစု အၾကား ရွင္သန္ ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ အေနနဲ႕ တည္ရွိေလ့ရွိပါတယ္။ တဆက္တည္း အာဏာရွိသူ က လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚ၊ ကၽြမ္းဝင္ရာ မ်က္ႏွာသာေပး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးတဲ့ ခရိုနီ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အစိုးရ အာဏာပိုင္ နဲ႕ သူတို႕နဲ႕ နီးစပ္တဲ့ လူတစ္စုသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အပါအဝင္ အျခား အေရးပါတဲ့ က႑ တိုင္းမွာ စိတ္တိုင္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ ခြစီး ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး အျခား လူတန္းစားအားလံုးဟာ အရိုးအရင္း ေလာက္နဲ႕ မေသရံုစား အရွက္လံုရံု ဝတ္ၿပီး ဘဝေတြကို ရွင္သန္ဖို႕ ႀကိဳးစားရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ခ်မ္းသာတဲ့သူ က ထားစရာ ေနရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာၿပီး ဆင္းရဲတဲ့သူက ကုန္းေကာက္စရာ မရွိတဲ့ ဆင္းရဲ၊ခ်မ္သာ ကြာဟ ႀကီးမားျခင္းဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ မ႑ိဳင္ ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ နဲ႕ အာဏာပိုင္နဲ႕ ေပါင္းလုပ္စားျခင္း ဓေလ့ဟာ အျမစ္တြယ္ သထက္ တြယ္လာေလ့ရွိပါတယ္။ နိစၥဓူဝ အသက္ရွင္ ရပ္တည္၊ ဝမ္းေရးအတြက္ ရုန္းကန္ လူပ္ရွားေနရတဲ့ ဗမာ လူထု အတြက္ ဒီသေဘာဟာ တိုင္းျပည္မွာ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းတန္ ဝိုင္ နဲ႕ ဧည့္သည္ကို ဧည့္ခံႏိုင္တဲ့ လူခ်မ္းသာ လက္တဆုပ္စာ လူတန္းစား၊ “လာဘ္ေပး ရန္မလို” လူထုဟာသ နဲ႕ “အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္” ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ သေဘာလိုကို ျဖစ္ေနတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ စတာေတြကို သိျမင္ခံစားၿပီး နားလည္ သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အတု ေတြ၊ ေထာင္ခံပြဲ အတုေတြနဲ႕ လူထု ေထာက္ခံမႈ အတုေတြကို ျပသျခင္း

အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တဲ့ သေဘာ အေပၚယံ ဟန္ျပ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္း လိုလိုဟာ ရွက္ဖြယ္လိလိ မဲမသမာမႈေတြ၊ တရားမမွ်တမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ က ဖိအားေတြ ၾကံဳလာတိုင္း လူထု ေထာက္ခံပြဲေတြ အတင္း အဓမၼ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ရွိေနျမဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပသတတ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာကိုလည္း တမလြန္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဲေပးခြင့္ရခဲ့တဲ့ ထူးျခားလွတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျဖတ္သန္းဖူးတဲ့၊ “ေထာက္ခံခ်င္လြန္းလို႕ မနက္ ေလးနာရီ ကတည္းက ကိုယ့္ထမင္းထုပ္ ကိုယ္ထုပ္ၿပီး လာေစာင့္ေနပါတယ္” ဆိုတဲ့ ဟာသ ကို နာနာၾကဥ္းၾကဥ္း ရယ္ေမာ ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဗမာလူထု အလြယ္တကူပဲ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး

အထက္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ အီတလီ ဖက္ဆစ္၊ ဂ်ာမန္ နာဇီ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္၊ ဖရန္ကို ရဲ႕ စပိန္ ကစလို႕ အျခား ေနာက္ပိုင္း မူဂါဗီ ရဲ႕ ဇမ္ဘာေဘြ၊ ပီႏိုေခ်း ရဲ႕ ခ်ီလီ၊ ဆူဟာတို ရဲ႕ အင္ဒိုနီရွား၊ ကင္အီဆြန္း၊ ကင္ဂ်ံဳအီတို႕ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ကဒါဖီး ရဲ႕ လစ္ဗ်ား၊ ဆဒမ္ဟူစိန္ ရဲ႕ အီရတ္၊ ေရွးရိုးစြဲ ေတြရဲ႕ အီရန္၊ ဗိုလ္ေနဝင္း နဲ႕ ေနာက္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဗမာျပည္ စတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ မ်ိဳးစံု ရွင္သန္ ခဲ့၊ ရွင္သန္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ တူညီတဲ့ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ စနစ္ဆိုးရဲ႕ အက်င့္ဆိုး၊ စရိုက္ဆိုး၊ အလုပ္ဆိုး၊ ခံယူခ်က္ဆိုး၊ အျပဳအမူဆိုး ေတြကို မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ဗမာ လူထု နဲ႕ အစိုးရ သိနားလည္သေဘာေပါက္ စြန္႕လႊတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္း သာယာေျဖာင့္ျဖဴးလာကာ တိုင္းသစ္၊ ျပည္သစ္ မွာ လြတ္လပ္မွ်တ၊ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

၂၇ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၁၂


လစဥ္ထုတ္ အြန္လိုင္း ေခတ္ေမာင္းစာေစာင္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၄) မွေခတ္ေမာင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ : http://www.khitmaung.com/
(“ေခတ္ေမာင္း” ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရွိ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း ေရးသား၊ ထုတ္ေဝ၊ အြန္လိုင္း ျဖန္႕ခ်ီသည္။)

G. Dwayne Fuselier, “Placing the Stockholm Syndrome in Perspective,” FBI Law Enforcement Bulletin, July 1999, 22-25.
Kevin Passmore, "Fascism: A Very Short Introduction", Oxford University Press, 2002.
Barry Rubin, “Modern Dictators: Third World coup makers, strongmen, and populist tyrants”, McGraw-Hill, 1987, ISBN 978-0-07-054161-0.
Dr. Laurence W. Britt, "Fascism Anyone?", Free Inquiry Magazine, Spring 2003, p-20.

G. Dwayne Fuselier, “Placing the Stockholm Syndrome in Perspective,” FBI Law Enforcement Bulletin, July 1999, 22-25.
Kevin Passmore, "Fascism: A Very Short Introduction", Oxford University Press, 2002.
Barry Rubin, “Modern Dictators: Third World coup makers, strongmen, and populist tyrants”, McGraw-Hill, 1987, ISBN 978-0-07-054161-0.
Dr. Laurence W. Britt, "Fascism Anyone?", Free Inquiry Magazine, Spring 2003, p-20.

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....