Monday, June 11, 2012

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ျပည္သူလူထုသို့ ေျပာျကားသည့္မိန့္ခြန္းျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ားသို့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၀

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

မိဘျပည္သူမ်ားနဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာေစေျကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ျဖစ္စဉ္ကိုအေျခခံျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း မတည္ျငိမ္မႈ မ်ား၊ အျကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန့္စြာျဖစ္ပြား လာပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ဒီအေျခအေနဟာ ဘာသာေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ဘာသာ ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအဝင္ ကြ်န္ေတာ္တို့အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ့ သတိျပုျပီး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျကရမယ့္ အေနအထား ေရာက္ရွိလာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......

ကြ်န္ေတာ္ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့အေနနဲ့ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို တာဝန္ယူခဲ့ခ်ိန္မွစတင္ျပီး မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အဓိကလိုအင္ဆနၵ (၂) ရပ္ ျဖစ္တဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးကို အဓိကထားျပီး နိုင္ငံေရးနဲ့စီးပြားေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ့ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူလူထုကို အေျချပုတဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ူဟာကို ဒုတိယ အဆင့္ တက္လွမ္းျပီးေတာ့ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေရွးအစဉ္အဆက္ကပင္ ကြဲျပားတဲ့ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ယံုျကည္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ခ်စ္ျကည္ရင္းနွီးမႈမ်ားနဲ့ အတူတကြ ယွဉ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ျကတဲ့ အစဉ္အလာ ေကာင္းတဲ့ သမိုင္းေျကာင္း ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရလက္ထက္မွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ့စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုျကည္ခြင့္ အစရွိတဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ့အညီ ခံစားရရွိနိုင္ျကေစရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္အသစ္ျပဌာန္းျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို အသင့္ျမတ္ဆံုးနဲ့ အတတ္နိုင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို့ ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရမွာ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိတယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့ခံယူထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနနဲ့လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတည္ျငိမ္မႈ အျကမ္းဖက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလာတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွာ ခ်က္ျခင္းတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းသြားေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အျခားဆက္စပ္ျဖစ္ပြား နိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္စပ္ ျဖစ္ပြားလာျခင္းမရွိေအာင္၊ ျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း ျဖစ္စတြင္ပင္ ျပီးေျပေအးျငိမ္းသြားေအာင္ ျကိုတင္ျပင္ဆင္စီမံမႈအတိုင္း လက္ေတြ့ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္စဉ္မ်ားနဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း မိဘျပည္သူမ်ားအား အခ်ိန္နဲ့တေျပးညီ ခ်ျပအသိေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ့လည္း ဒီျဖစ္စဉ္မ်ားျဖစ္ပြားစကပင္ မိဘျပည္သူမ်ားထံ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေျပာျကားဖို့ စီစဉ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေန အရပ္ရပ္က်ယ္ျပန့္ လာျခင္းမရွိနိုင္ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတြက္လည္းေကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေသာက မျဖစ္ေစလိုတဲ့ အတြက္လည္းေကာင္း ယခင္က ရွင္းလင္းေျပာျကားမႈမျပုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သို့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၉ ရက္ေန့ညက စစ္ေတြျမို့မွာ အျကမ္းဖက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အျကမ္းဖက္ရန္ျပင္ဆင္ျကိုပမ္းမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အတြက္ ဥပေဒနဲ့အညီ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ားအရ မိဘျပည္သူမ်ားကပါ သိရွိပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို့ လိုအပ္လာျပီလို့ယူဆတဲ့အတြက္ ယေန့ မိဘျပည္သူမ်ားကို ယခုလိုရွင္းလင္း ေျပာျကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဉ္မ်ားဟာ ဘာသာေရးနဲ့ လူမ်ိုးေရးကို အေျခခံျပီး မေက်နပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ လက္စားေခ်လိုမႈေတြကို ေရွ့တန္းတင္ လံႈ့ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေျကာင့္ မင္းမဲ့စရိုက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ယ္ျပန္ျကီးမားလာတာ ျဖစ္ေျကာင္း ေတြ့ရွိရပါတယ္။ ဒီလို လူမ်ိုးစြဲ ဘာသာစြဲ ေတြကို ေရွ့တန္းတင္ျပီး မဆံုးနိုင္တဲ့မုန္းတီးမႈေတြ လက္စားေခ်လိုမႈေတြနဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ေတြကို ေရွ့တန္းတင္လ်က္၊ တစ္ဖက္နဲ့တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ေနျကမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္သာမက ပိုမို က်ယ္ျပန့္ ျဖစ္ပြားလာေစနိုင္တဲ့ အနၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အျခားေသာ အေမွာင့္ ပေယာဂမ်ားလည္း ပါဝင္ပူးကပ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုသာျဖစ္လာခဲ့ရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းစသာရွိေသးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံရဲ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ့ နိုင္ငံဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္တာကို မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး အထူး သတိထားျကေစခ်င္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာ ဥပေဒနဲ့အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ဒီလိုျဖစ္စဉ္ ျဖစ္ရပ္မ်ိုးေတြ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ပြား ရေအာင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ့အညီ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဒီျဖစ္စဉ္မ်ားမွာ နစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ျကရတဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးက သေဘာထားျကီးျကီးထားျပီး အစစအရာရာ နားလည္ေပးျကဖို့ ေျပာျကားလိုပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရရွိေအာင္လည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားလိုပါတယ္။

ထို့အတူ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားနဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ျမို့မိျမို့ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ားနဲ့လည္း ပူးေပါင္းျပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို့အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ေနျကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းရွိမွသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို့ဆိုတာဟာလည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေပၚမွာသာ တာဝန္ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူမ်ားအပိုင္း ကလည္း အသိတရားနဲ့ယွဉ္ျပီး ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျကဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ ထို့အတူ ဘာသာေရး အဖြဲ့ အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ့ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ့အစည္းမ်ားနဲ့ မီဒီယာမ်ားအားလံုးရဲ့ အသိတရားနဲ့ယွဉ္ျပီး သတိတရားနဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ျကဖို့လည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္လို့ ေျပာျကားလိုပါတယ္။

ဒါ့ေျကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ့အစည္းအားလံုးတို့က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသြားေအာင္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္ျဖစ္ပြားလာျခင္း မရွိေအာင္ သတိတရားကို အေျခခံ၊ အသိတရားနဲ့ေမတၱာတရားကို ေပါင္းစပ္ျပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့အတူ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးျကဖို့ ေမတၱာရပ္ခံပန္ျကားအပ္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး ေဘးဘယာေဝးကြာျပီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစေျကာင္းနဲ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ့လက္တြဲျပီး ေအးခ်မ္းသာယာ ေခတ္မီဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျက ပါေစေျကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို့သရင္း နိဂံုးခ်ုပ္ လိုက္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ရင္းျမစ္....The Irrawaddy (Burmese Version) 

1 comment:

 1. တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးအေပၚ အဲဒိ စိတ္ထားရွိတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္..။ ကိုယ္ပိုင္
  ခံယူခ်က္စိတ္ထားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္းေရးအတြက္
  အေလးေပး မေၿပာပါနဲ႔..။ရခိုင္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္..ကခ်င္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္
  အဲဒါ ကိုယ္႔ေသြး ကိုယ္႔သားပါပဲ..။ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တာကို
  တရား၀င္ေၾကၿငာၿပီး ဘာေၾကာင္႔ မ်က္ကြယ္ၿပဳထားခဲ့ရတာလဲ..။လြန္ေလၿပီးေသာ ကိစၥေတြကို မေၿပာၾကစတမ္းဆိုရင္..ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ အဲ႔ေကာင္ေတြကို
  ဘာအခြင္႔အေရးမွ ေပးစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး ။မလိုဘူး..။
  သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္လိုေနထိုင္ေနရသလဲ သိလား။
  IC မရွိရင္ အၿပင္ထြက္ဖို႔မေၿပာနဲ့ ..။ဟိုၾကည္႔ဒီၾကည္႔ေနေနရတဲ့ လူမ်ိဳးေတြပံုလို႔..။ လတ္စားတာက စားတာပဲ..ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ဥပေဒေဘာင္ကိုေက်ာ္ၿပီး
  ဘယ္ႏိုင္ငံသားကိုမွ အခြင္႔အေရးမေပးဘူး..။ သူ႔အစိုးရမေကာင္းတာက သူ႔အစိုးရပဲ..သူ႔ႏိုင္ငံသားဘက္က အၿမဲအဆင္သင္႔ရွိၾကတယ္..။
  ကိုယ္႔အိမ္ထဲမွာေအာ္ခ်င္တိုင္းေအာ္ ..လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔မရဘူး..။
  ငါတို႔နိုင္ငံက်မွ အိမ္ရွင္က ဧည္႔သည္လုပ္သမွ် ခံလိုက္ရတယ္လို႔..။

  ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....