Thursday, December 22, 2011

ကမၻာေအး ဘုရား အႏၱရာယ္ မ်ားေနၿပီ ကူညီေစခ်င္သည္ 力を貸してくださいませんか。

ဒီကမၻာေအး ဘုရားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက က်ေနာ္ရဲ့ မိတ္ေဆြ Mr. Yasuhiro Kurashima ရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သိခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ Mr. Yasuhiro Kurashima ရဲ့ မနီးမေဝး ေနရာမွာ ေနထုိင္ၿပီး၊ အဲဒီဘုရားကုိ တစ္ႏွစ္ ၃ ေခါက္ေလာက္ ေရာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ္ထုတ္ထားတဲ့ ဝိပႆနာ တရား အားထုတ္နည္း (မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးနည္း) ဂ်ပန္ ဘာသာျပန္ကုိ ျမန္မာျပည္ ကေန ပို႔ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာကုိမွ် မရခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ေတာ့ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ရယ္ မသိ။ ျပႆနာ တက္ေနၿပီ ဆိုတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဒီကိစၥကုိ လည္း ဒီဘုရားကုိ သံေယာဇဥ္ရွိေနတဲ့ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြ ကပင္ ( “ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရား” ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့မလား မသိဘူး။ တကယ္ ျဖစ္လာ ခဲ့ရင္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာပဲ)လို႔ Face book မွာ ဆံုေတြ႕ၿပီး၊ ၁၅.၁၂.၂၀၁၁ ေန႔က ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့တာပါ။

ျမန္မာျပည္မွ ျမန္မာမ်ား ( သို႔ ) ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆက္သြယ္ ရွိေသာ၊ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္ေသာ၊ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းက တတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိပါက အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ပါရန္ ေပးပို႔လာေသာ ေဆာင္းပါး မူရင္းႏွင့္ အတူ ေအာက္ပါ အတိုင္း(တိုက္ရုိက္) ဘာသာျပန္ေပး လုိက္ပါသည္။ ေစတီေတာ္ရဲ႕ ဓါတ္ပံုကိုပါ ပို႔ေပး လုိက္ပါတယ္။

တတ္စြမ္း သေရြ႕ သာသနာျပဳ ႏိုင္ၾကပါေစ
ေသာင္းႏိုင္ဦး (ဧည့္လမ္းညႊန္)
မႏၱေလး
========================================
門司・世界平和パゴダの存続(そんぞく)を呼びかける声明(せいめい)
2011年12月11日

門司・世界平和パゴダの存続を求(もと)める有志の会

現在、北九州市門司区の「世界平和パゴダ」が閉鎖の危機にあり、現在お住まいのお2人のビルマ僧が年内に建物から退去することを求(もと)められています。私たちはこの問題を深く憂慮するものです。

このパゴダと僧院は1957年、当時のビルマ首相ウー・ヌのもと、ビルマ仏教会と日本側の寄付ならびに門司市の協力により、門司港(もじこう)を望む高台にある和布刈公園内に建立されました。本僧院は日本唯一のビルマ式仏教僧院であり、設立以来一貫して、ビルマ本国から派遣された高僧が滞在されてきました。そして第二次世界大戦の犠牲者の供養と世界平和を祈念する場として、また日本国内のビルマ仏教の布教の拠点として、関係者の皆様や地域の方々に支えられながら、過去50年以上にわたって存続してきました。

私たちは、異なる伝統である上座部仏教の教えを日本に広めてこられた長老の方々はもちろんのこと、建物の維持管理や僧侶方のお世話も含め、これまで尽力されてきたすべての方々に敬意を表します。世界平和パゴダの半世紀を越える歩みそのものが、アジア太平洋戦争後の日緬両国の民間交流の一つの象徴であり、たいへん貴重な財産であると考えます。

しかし現在、この僧院の存続が危ぶまれる状況にあります。RFAビルマ語放送では既に報じられていますが、現在僧院におられる長老や関係者の話によると、宗教法人の役員会内部に、施設の閉鎖を主張する強い意見があります。そして近いうちにパゴダ全体の閉鎖が予定されているだけでなく、お2人の長老については今月25日までの退去を迫られているのです。この件については、RFAでの放送を契機として在日ビルマ人の間にも危惧する声が広がり始めています。他方、東京のミャンマー大使館や本国政府関係者もこの問題は把握しているとのことですが、施設の今後と僧侶の処遇に関してはっきりとした態度を表明するには至っていません。

ウー・ヌ政権の仏教振興政策については、皆様の評価も決して一様ではないと存じます。しかしビルマ本国でも知られる「門司のパゴダ」は、日緬両国の文化交流の歴史にとってかけがえのない場所であることは確かです。建物はビルマ戦線に多くの兵士を送り出した門司港を見下ろす高台に位置し、戦争犠牲者の供養の意味も込(こ)められています。こうした文化的・歴史的にも貴重な場が、十分な議論のないまま一方的に閉鎖・廃止されることがあってはならないと考えます。もし廃止となれば、再建は事実上不可能でしょう。

門司の世界平和パゴダは、日本とビルマの間に仏教文化を中心として親善を深め、人類の幸福と世界平和を願って両国民の善意により出来た、このように言われております。私たちは日緬両国と世界の皆さんに対し、今回の問題への注目を訴えるとともに、世界平和パゴダという、日緬両国の文化と友好のかけがえのない財産を守るために、日緬両政府におかれましては積極的な役割を果たすよう訴えます。また関係(かんけい)する皆様方におかれましては、パゴダの存続にお力をお貸しいただけるよう、何らかの形でご尽力を賜りたいと存じます。
なお、詳細については以下にお問い合わせください。
馬島浄圭(僧侶、電話:090-3958-3743)
守屋友江(阪南大学教授 tmoriya@hannan-u.ac.jp)

Address

U Khe Min Da
Myanmar Buddhist Mission to Japan
World Pesce Pagoda, Mekari Park
Mojiku, kitakyushu city, Japan
(Taung Goo City, Myanmar)
Tel: (093)(321)1024
Po: Box 8010855

========================================

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ MOJI အရပ္ရွိ “ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရား”(ကမၻာေအးေစတီ) ၏ ဆက္လက္ ရပ္တည္မႈ ေက်ညာခ်က္

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ )

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ MOJI အရပ္ရွိ “ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရား”(ကမၻာေအး ေစတီ) တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈ ေတာင္းဆိုေရး အဖြဲ႕

ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း kyushuၿမိဳ႕ MOJI အရပ္ရွိ “ကမၻာ့ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရား”ဟာ ပိတ္သိမ္း မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး၊ လက္ရွိ သီတင္းသံုး ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေက်ာင္း သခၤန္းမ်ားမွ စြန္႔ခြာဖို႔ ေတာင္းဆို ေနၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ ၎ျပႆနာ အတြက္ အေတာ္ေလးပင္ စိုးရိမ္ ေနၾကရပါသည္။

အဆိုပါ ဘုရား ေစတီႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ထိုအခ်ိန္က ဗမာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အစ ထား၍ ဗမာ ႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ အသင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံဘက္မွ အလွဴရွင္ တို႔ႏွင့္ အတူ၊ MOJI ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ကူညီမႈတို႔ျဖင့္၊ MOJI ဆိပ္ကမ္းကုိ မ်က္ႏွာမူ ေနသည့္ TAKADAI တြင္ရွိ WAMEKARI ပန္းျခံ အတြင္းမွာ တည္ထား ကိုယ္းကြယ္ ခဲ့ပါသည္။ ပင္မ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဟာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွသာ ကုန္က်ခံခဲ့ကာ ဗမာ ႏိုင္ငံ ပံုစံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ဗမာျပည္မွ ေစလႊတ္ထားသည့္ ဆရာေတာ္ျမတ္ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ေတာ္ မူလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးမွာ အနစ္နာ ခံစားခဲ့ရေသာ သူတို႔၏ လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သရာ ေနရာတစ္ခု အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တဖန္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဗမာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ေျခကုပ္ဌာန အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈ တို႔ကုိ ရယူကာ အတိတ္ ဆိုေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ျဖတ္သန္း လာလွ်က္ ယေန႔ထက္တိုင္ ရပ္တည္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ မတူညီတဲ့ ရုိးရာ ကိုယ္းကြယ္သည့္ ဘာသာ ျဖစ္တဲ့ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ တရားေတာ္ မ်ားကုိ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသို႔ ပ်ံ႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေသာ လူႀကီးမင္း အေပါင္း တို႔မွာ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေအာင္ ေက်းဇူးတရားႀကီးမားလွၿပီး၊ ဘုရား ေက်ာင္းကန္ စသည့္ သာသနိက အေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ပစၥည္း ေလးပါးမွ အစ ယေန႔ ထက္တိုင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အေပါင္း တို႔အား အေလးအျမတ္ ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိပါသည္။ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘုရားရဲ႕ ရာစု ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္း လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ အာရွ ပစိဖိတ္ စစ္ပြဲႀကီး အၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဂ်ပန္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုပ္သား ျပည္သူမ်ား ေပါင္းကူး ဆက္ဆံေရးတို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ အမွတ္ သေကၤတ ျဖစ္ၿပီး၊ အလြန္ တန္ဘိုးႀကီးေသာ အေမြအႏွစ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရဲ့ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ RFA ဗမာစာအသံလႊင့္ဌာနက ႀကိဳတင္လႊင့္ထုတ္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္သတင္းသံုးေနထိုင္ေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဆက္ႏြယ္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ေျပာစကား အရ၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ အတြင္းမွာ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ အျပင္းအထန္ အေရး ဆိုေနသည့္ သေဘာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္ မၾကာေသးမီက ေစတီ တစ္ခုလံုးကို ပိတ္ဆို႔ရုတ္သိမ္းပစ္ရံုသာမက၊ အဆိုပါ ဆရာေတာ္ ၂ ပါး မွာလည္း ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ပစ္ခြာ ေရွာင္ဖယ္ ေနပါေတာ့သည္။ ၄င္း အမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး RFA ၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ားၾကားမွာလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ေျပာဆိုသံမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္၊ တိုက်ဴိၿမိဴ႕ရွိ ျမန္မာ သံရံုးႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ၎ျပႆနာကို ေသခ်ာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေနၾကရၿပီး၊ အေဆာက္အဦ မ်ားရဲ႕ အနာဂါတ္ အေရးနဲ႔ ဆရာေတာ္မ်ား အတြက္ မွ်တ ညီညြတ္ေစရန္ သိသိ သာသာ ေဆာင္ရြက္ မေပးႏိုင္ေသး ျဖစ္ေနပါသည္။

ဦးႏု အစိုးရရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူႀကီးမင္း တို႔၏ တန္ဘိုးထားမႈလည္းပဲ မည္သို႔မွ်ွ မတူညီပါလို႔ ယံုၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗမာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔လည္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အဆိုပါ MOJI မွ ဘုရား ေစတီဟာ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္း ဖလွယ္ေရး သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုမွ အစားထိုး မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေနရာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အေသအခ်ာ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ အေဆာက္အဦမ်ားဟာ ဗမာျပည္ စစ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ မ်ားစြာေသာ တပ္သားမ်ားကုိ ပို႔လႊတ္တဲ့ Moji ဆိပ္ကမ္းကို အေပၚမွ ျမင္ႏိုင္သည့္ TAKADAI မွာ တည္ရွိကာ၊ စစ္အတြင္းမွ အနစ္နာခံ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ား အတြက္ အမွ်ေပးေဝမႈအဓိပၸါယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ကိန္းေအာင္းေနပါသည္္။ ထိုကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း တင္ဘုိးႀကီးမားလွေသာ ေနရာတစ္ ခုသည္ ၿပီးျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ အလ်ဥ္း မရွိစြာျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ ပိတ္ဆို႔ ရုပ္သိမ္းခံ ရျခင္းဟာ မည္သို႔မွ် မစဥ္းစားႏိုင္ ျဖစ္ရသည္။ အကယ္၍ ရုပ္သိမ္းမည္ဟု ဆိုခဲ့ပါလ်င္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

MOJI မွာ တည္ရွိသည့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရားသည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗမာ ႏိုင္ငံၾကားမွာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဗဟိုျပဳ၍ ခ်စ္ၾကည္ေရးတို႔ကုိ ပိုမို နက္ရိႈင္းေစၿပီး၊ လူသား အားလံုး၏ သာယာ ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေတာင္းဆုျပဳၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ အမ်ားရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာ ေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ လူသား အားလံုးကုိ ဦးတည္၍ ယခု ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္ကုိ တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အတူ ကမၻာ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ဘုရားလို႔ ေခၚေသာ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ အစားထိုးမရႏိုင္တဲ့ အေမြအႏွစ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ အတြက္ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားမွ ေစတနာ ထက္သန္ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည္ အထိ တင္ျပတိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အဓိက သက္ဆိုင္ေနပါေသာ ဆရာ ေတာ္မ်ားအားလည္း ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရား ဆက္လက္ တည္တဲ့ခိုင္ၿမဲ ေနေစေရး အတြက္ အကူအညီ ေပးၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာ ရပ္ခံ ေတာင္းခံ အပ္ၿပီး၊ တဖက္ တလမ္းမွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ၾကဥ္း ေပးၾကလိမ့္မည္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

အေသးစိပ္ သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။
Umashima shokei ( ဆရာေတာ္ Ph: 090 – 3958 – 3743 )
Moriyatomoe ( Hannandaigaku kyoju) ( tmoriya@hannan-u.ac.jp )

သာသနာျပဳႏိုင္ၾကပါေစ
ေမတၱာအနႏၱျဖင့္
ေသာင္းႏိုင္ဦး (ဧည့္လမ္းညႊန္)
မႏၱေလး
===========================================================
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....