Thursday, December 15, 2011

ကမာၻ႕ ေနရာအသီးသီးက ျမန္မာလူထုရဲ႕ ဆႏၵမ်ား

(15th.DEC.2011) face book ေပၚမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ႏိုင္ငံက်ဥ္းသားတို႔အတြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

သင့္တြင္ face book accountရွိပါက ေတာင္းဆိုသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုႏွိပ္လိုက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အမည္ပိုင္ရွင္၏ account သို႔ အလည္အေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီသူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းသည္ အင္အားတိုးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
အခုအခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ေပၚက လူမႈေရး ကြန္ယက္တခုျဖစ္တဲ့ face bookေပၚမွာ (ကိုမင္းကိုနိုင္နွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး) အတြက္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ Group ေလးတခုဖဲြ႕ထားပါတယ္။ ကုိေပၚ့ကိုခ်စ္ရင္၊ ေလးစားရင္၊ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္ ၀ိုင္း၀န္းအင္အားျဖည့္ျပီး က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္လြတ္ေျမာက္ဖို႔ကိုဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
ေတာင္းဆိုလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ face book account ရွိသူျဖစ္ပါက ဒီေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ။
face book အေကာင့္ မရွိေသးသူမ်ားအေနနဲ႔ face book account ျပဳလုပ္ရန္ ဒီေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။ 
 
ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးအက်င္းသားအားလုံးအျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါ..
 

ကိုမင္းကိုနိုင္ႏွင့္တကြနိုင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုအျမန္ဆံုးလႊတ္. (15.12.11 8.00am Thai)
ကိုမင္းကိုနိုင္ႏွင့္တကြနိုင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါခင္ဗ်ား။(15.12.11)8:09AM
ကိုမင္းကိုနိင္နွင့္အတူ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ။ တိုင္းျပည္ကို အမွန္တကယ္ တိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ ျပည္သူ ့ အသံကို နားေထာင္ပါ။ ဒါမွသာ ျပည္သူ ့အစိုးရျဖစ္ပါမည္။
‎"ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ"
thailand 10:36 15 december 2011
ကိုမင္းကိုႏိုင္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစ
ကိုမင္းကိုႏိုင္ လြတ္ေျမာက္ေရး ..... ဒို ့အေရး ဒို ့အေရး
၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ...အျမန္လႊတ္ေပး အျမန္လႊတ္ေပး
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ........ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္

ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ…….
 
ကိုမင္းကုိနုိင္ ႏွင့္နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးခ်က္ခ်င္းလႊတ္...
 
 
ကိုမင္းကုိနုိင္အပါအ၀င္နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးခ်က္ခ်င္းလႊတ္...
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကဴးေၿပာင္းေရးၿဖစ္စဥ္တြင္ခုန္ရန္လည္းမလိုသလို၊ရပ္ေနရန္လည္းမသင္.ပါ။ မွန္မွန္ႏွင္.သြက္သြက္ေလွ်ာက္လွမ္းသင္.ပါသည္။၂၁ ရာစုရဲ.အတိုးတက္ဆံုးအာရွမွာ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊နိုင္ငံေရးတို.အတြက္က်ားမ်ားတစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ေပၚထြန္းလာ ေနပါၿပီ။ၿမန္မာကိုဖြတ္က်ားအဆင္.မွာခ်န္ထားရစ္မွာလား။ၿပန္လည္ရင္ၾကားေစ.ေရးႏွင္. အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးတို.အတြက္ထာ၀ရၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ရမည္။ ကိုမင္းကိုနိုင္ႏွင္.နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးခ်က္ၿခင္းလႊတ္ေပးပါ။
‎15.12.2011
ထပ္ၿပာမယ္...ထပ္ေရးမယ္...ထပ္ေတာင္းဆုိမယ္
က်ဳပ္တုိ ့ သူရဲေကာင္းေတြကုိ ၿပန္လႊတ္ေတာ့...
ကုိမင္းကုိႏုိင္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး(အားလုံးေနာ္) ခ်က္ခ်င္းလႊတ္...း((
ဒီအစိုးရ တခုခု ေတာ့မွားေနၿပီ..အေၾကာက္လြန္ေနတာလား?? လူစကားနားမလည္တာလားပဲ။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလား ေတာင္းဆိုၾကလို႔ ပုဒ္မတပ္ အဖမ္းခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရဆိုရင္ ဘာလို႕ လက္မတြဲႏိုင္ပဲ ထိန္းသိမ္းထားတာလဲ။ မင္းတို႔ သေဘာထားသာ မွန္ခဲ့ရင္ မင္းကိုႏိုင္ နဲ႔ တကြ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္လိုက္ပါ။
ကိုမင္းကိုႏိုင္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစ
ကိုမင္းကိုႏိုင္ လြတ္ေျမာက္ေရး ..... ဒို ့အေရး ဒို ့အေရး
၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ...အျမန္လႊတ္ေပး အျမန္လႊတ္ေပး
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ........ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္
ငါတို့ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုႏိုင္မွာသိန္းစိန္လဒ ေၾကာက္ရြ့ံရမဲ႔အရည္အခ်င္းေတြအားမာန္ေတြ အျပည့္ရွိတယ္..သူ႕ရဲ့ဦးေဆာင္မႈေတြကိုငါတို႕ျပည္သူေတြလိုလားတယ္...
သူဟာငါတို႕ျပည္သူေတြရဲ့လိုအပ္ခ်က္တခုပါ.. "ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ"
ျမန္မာျပည္မွာ မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီ ေဖာင္ဒါ(founders)ေတြကို ေထာင္မခါဘဲ(အကုန္မလႊတ္ေပးဘဲ) ...ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာ မလုပ္ေကာင္းဘူး။
အခု ခ်က္ခ်င္း ေထာင္တံခါးေတြ ဆြဲဖြင့္ေပးၾကပါ။(အေ၀းကေန ေဟာက္ေနေသာ- အေ၀းေရာက္ အိုးေ၀ေအာင္)
မတရားဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ကုိမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ပါေစ။
လက္ရွိ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္၊မလႊတ္ေတာ့ မသိဘူး..။ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ထပ္ေဆာက္ဖို႔ေတာ့ ပႏၷက္ရိုက္ေနႀကျပီ..။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲအထိ သာသနာ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႀကမယ္ ထင္ပါ့..
ႏျိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ။
အျပစ္မရွိတဲ့လူေတြကို အဓိပၸာယ္မဲ့မဖမ္းပါနဲ႕ေတာ့။
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျခင္းၾကားေရယိုေျပာတဲ့စကားလား ေျပာင္ၾကီးသိန္းစိန္ေရ?
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုနိုင္ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို
ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားျပီးလႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အား
ျမန္မာနိုင္ငံမ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အဖြဲ့မွ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုသည္။
မိမိတို့၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေသာ ဆနၵ သေဘာထားအား အသိအမွတ္မျပဳပါက အမာခံ အဖြဲ့၀င္မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန့မွစတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားတြင္ရွိေသာ တတၠသိုလ္
ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားကို ခိုင္မာစြာ စုစည္းျပီး နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အင္အား ေတာင့္တင္းစြာျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့အျပားတြင္
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ရက္ေန့မွစျပီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆနၵျပ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ။
 
ကိုမင္းကိုႏိူင္နဲ႔ ႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး......ခ်က္ျခင္းလႊတ္.......ခ်က္ျခင္းလႊတ္။
မင္းကိုနိုင္၊ကိုကိုၾကီး၊ကိုေဌးၾကြယ္ ႏွင္ ့အတူ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး........ အရွင္ဂႏၻီရ ႏွင့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို ့ အားလံုး ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးဖို ့ေတာင္းဆိုပါတယ္။ သိန္းစိန္( ့ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာက်ီးယုတ္) ကို နည္းေပါင္းစံုျဖင္ ့ျဖဳတ္ခ်မွသာလ်ွင္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမည္။ ယၡဳ ေရႊညဝါ ဆရာေတာ္ အေရးပါ က်ေနာ္တို ့ပခံုးေပၚက်လာျပီ အားလံုးနိုးၾကားတက္ၾကြေနၾကဖို ့အျခင္းျခင္းလက္တို ့ေနၾကပါ။ 2012 ျမန္မာ ့လွိဳင္းလံုး ကမၻာကိုဖံုးလႊမ္းနိုင္မွသာ ေက်ာင္းနံရံမွာ ေဒါင္းအလံ စိုက္နိုင္မည္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္+မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေဖးမစြာျဖင္ ့လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ။
ေထာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေ၇း အက်ဥ္းသားေတြ ၇ွိေနသေ၇ြ ့....
ဒီမိုကေ၇စီ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး.......
ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေ၇းအက်ဥ္းသားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး အၿမန္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္ပါေစ
ၿမန္မာနိုင္ငံၾကီးလည္းေအးခ်မ္းပါေစ.....
ၿပည္သူၿပည္သားမ်ားအားလံုးခ်မ္းသာၾကပါေစ....

ရင္ထဲမွဆႏၵအမွန္ေၾကာင္႔အာလံုးၿပည္႔ရပါေစ
မလႊတ္တဲ့အျပင္ ထပ္ထည့္ဖို႔ေတာင္ ၾကံစည္ေနတဲ့ အစိုးရ။ ဒါလား မတူတာေတြ ဖယ္ထားျပီး၊ တူတာေတြ ေပါင္းလုပ္မယ္ဆိုတာ။ မတူတာေတြကို ဖယ္ရရင္ သိန္းစိန္အစိုးရတခုလံုးကို ဖယ္မွ ျပီးမွပဲ။
ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါ (2011.DEC.15) 11:43pm Japan Standard Time.
ဟုိလိုလိုဒီလိုလို ဟန္ေဆာင္ကတိေတြ တို႕မယံုဘူး။ နိိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးျခင္းျဖင္႕
ကိုယ္႕သိကၡာကိုယ္ဆည္သင္႕ပီ။
 

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....