Friday, November 4, 2011

လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ မွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာသို႔/-
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ရက္စြဲ႕။ ။ေအာက္တိုဘာ (၁)၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
စာအမွတ္။ ။ Ref : frc‐rec 04/03/2011
ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ား… မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ခေညာင္းႏိုင္ပါေစဟု ႏုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္မ်ား လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတိုင္း စာေရး ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားဖက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ရွိေနသည့္အတြက္ မိမိတို႔ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု ခံယူပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုိကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ ေျပာင္ေျမာက္ သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ရွိေသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ရသည္ အတြက္လည္း ၀မ္းေျမာက္၊ ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ေနပါသည္။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲတေလွ်ာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ အစည္းမွ လံုး၀ေထာက္ခံၿပီး၊ ဤတိုက္ပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ိဳးသား လံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တေသြး တသားတည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဤဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲတြင္ က်ရာတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အေရးကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုး ကုိယ္စား ေထာက္ခံ ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။
ႏုိင္ငံတ၀ွန္းလံုး ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ယခုကဲ့သို႔ စာမ်ိဳး ေရးရ သည္မွာ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္၍သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့အေရး အရာကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အခိ်န္အခါ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အတၱဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေရးစင္ေပၚ ဆြဲတင္ ျခင္း… အစ ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု မယူဆပါရန္ အထူး ေတာင္းပန္လို ပါသည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အား ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႔ က RFA ျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္ ဌာနမွ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာ၊ ဦးတင္ဦးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားဟု ေျပာဆိုၿပီး၊ ယင္းအာဏာရွိတုန္းက တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္လာသူ ဘဂၤါလီးမ်ား၏ရန္မွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားသြားသည္ကို နား ေထာင္လိုက္ရပါသည္။
အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေန ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုေဒသတြင္ ပင္မ တိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္အျဖစ္ အေျခတက် ေနထိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရာစုခ်ီေနၿပီျဖစ္၍ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အစိုးရအသီးသီး၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ န၀တ-နအဖ အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အသီးသီးမ်ားတြင္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွ သည္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာေသာ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္းခံရသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီးအခ်ိန္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က မိမိတို႕၏ပိုင္နက္ကို ပါကိစၥတန္ႏွင့္ တြဲေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာအခါ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ”ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္” လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လန္ဒန္သြားေနခိုက္၊ လမ္းခရီးတြင္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ မ်ားအပါအ၀င္ ပါကိစၥတန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမတ္ အာလီ ဂ်ိႏၷား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျပလည္မႈမ်ား ရယူခဲ့သည့္အျပင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေနာင္က်င္းပမည့္ ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ ရန္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း သူကိုယ္တိုင္ ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့ေလသည္။
ဦးတင္ဦး၏ ယင္းကဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေနအထားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း ဟု ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနသူ လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) လူမ်ိဳးစုတစ္ခု၏ ဒီမို ကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရအသီးသီးတို႔၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေသြးခြဲေပၚလစီႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ႀကံဖန္တီး ေျပာဆိုမႈမ်ား ေၾကာင့္၊ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ျပည္ သူ အမ်ားအျပားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အ ေပၚ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ေလ သလားဟု သံသယမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အမ်ားၾကည္ညိဳျခင္း၊ ယံုၾကည္ ကိုးစားျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း ခံေနရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဦးတင္ဦး ကဲ့သို႔ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံေရးကို အရွိန္၊ အဟုန္ ျမင့္မားရာ ေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ား၏ သံသယကိုလည္း ယံုၾကည္မႈသို႕ တိုးျမွင့္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။
ဦးတင္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ယင္းအာဏာရွိစဥ္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဌာေနတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွတ္ တမ္းကို ေလ့လာေသာ္…
- ေက်းရြာေပါင္း (၂၆) ခုကို မီးရိႈ႕ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊
- ရာႏွင့္ခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
- အမ်ိဳးသမီးထုအား မတရားျပဳက်င့္ျခင္း၊
- သိန္း၊ သန္းခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း …စသည့္တို႕ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အထက္ပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ဦးတင္ဦး ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္၍၄င္း၊ ယင္း၏ လက္ေထာက္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ အားျဖင့္၄င္း၊ လက္ ေအာက္ခံ စစ္တပ္သားမ်ား အားျဖင့္၄င္း က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
ဦးတင္ဦးအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားက ေမးျမန္ခဲ့ရာ၊ ယင္းက ”ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဦးေန၀င္း ခိုင္းရာ လုပ္ရသည္ ရခိုင္တိုင္း တိုင္းမႈ ဦးတင္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ယခုမူကား ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း” အစရွိသည္အတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုသည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စစ္ေတြ ခရီးစဥ္တြင္ မိန္႔မွာ ခဲ့သည့္ ”လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး သင့္တင့္ေအာင္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနၾကရန္” ဆိုဆံုးမမႈအေပၚ ယေန႔တိုင္ အားရ ေက်နပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေန၀င္းအုပ္စိုးသည့္ ကာလမွစ၍ လူသားမဆန္ေသာ၊ လူလူ ခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ ႏွိက္ကြပ္မႈဒဏ္မ်ား အဆက္အျပတ္ အလူးအလဲ ခံေနၾကရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ယင္းတို႔ခံစားေနရမႈမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ဟု ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ AFK Jilani (NLD-ေမာင္းေတာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္-၂၀၀၁) ၏ ”Aung San Suu Kyi, The lady of Destiny” စာအုပ္ကို ေလ့လာပါက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားမည္မွ် ေထာက္ခံသည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။
စက္တင္ဘာ အေစာပိုင္းက ဦးသန္းစိန္ အစိုးရ ပါလီမန္အတြင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္၍ တာ၀န္မဲ့ လိမ္လည္ေျဖၾကား မႈမ်ား မေရွ႕မေႏွာင္းမွာပင္ ရခိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသကဲ့သို႔၊ ျပည္ပေရာက္ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးမိ်ဳး၊ နည္းေပါင္း စံုသံုး တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ကာလမ်ိဳးတြင္ NLD ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သူမွ ယခုကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအား စိတ္အားငယ္ေစျခင္း၊ ၀မ္းနဲေစျခင္း စသည့္ ရသပါသည့္ ခံစားမႈေ၀ဒနာမ်ား မ်ားစြာဖြား ေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။
နကိုယ္ကပင္ စစ္အစိုးရ၏ ပေဟဠိဆန္ေသာ လူမ်ိဳးဆိတ္သုဥ္းေရးဒဏ္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္းစြန္႔ကာ ကမၻာ့အႏွံ႔ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ လွည့္လည္ေနရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ လူသားတစ္ပိုင္းဘ၀အေပၚ ဘ၀တူနီးပါးခံစားခဲ့ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလႊဲ၍ မည္သူမွ် အေကာင္းဆံုး နားလည္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားက ယင္းတို႕အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ေခၚယူမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပါ့မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးမွ ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စံႏွႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ထိုကဲ့ သို႔ အေၾကာင္းအရာသည္ NLD ၏ အတြင္းေပၚလစီဟူ၍ ယူဆမႈမ်ားရွိေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးတင္ဦး၏ တာ၀န္မႈေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကိုယ္စား-
(ကိုကိုလင္း)
တြဲဖက္ တည္ေထာင္သူ
လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕...........
.
....
နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတည္ရွိျဖစ္တည္ရာတြင္ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါသည္။လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ အတိတ္ကျဖစ္၇ပ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္မျပနုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ ့ကုိရည္ညႊန္းျပဳစုေသာ က်မ္းမ်ား ၊စာေပမ်ား ၊အေထာက္အထားပစၥည္းမ်ား ၊သမုိင္း၀င္ အယူအဆမ်ား ေက်ာက္စာမ်ားက ၎တုိင္းျပည္၏သက္တမ္း၊အယူ၀ါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ့၊ လူမ်ဳိး စသည္တုိ ့ကုိတိက်စြာျပသနုိင္ပါသည္။မည္သုိ ့ပင္မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ ျငင္းေနပါမူ သမုိင္းကုိကားေျပာင္းျပန္လွန္၍ လုံး၀ မရနုိင္ပါ။ သုိ ့ေသာ္ ထုိနုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေ၇း စသည္တုိ ့ကုိ ၀င္ေရာက္ေနွာက္ယ်က္လုိေသာ ျပည္ပ နုိင္ငံမ်ား မီဒီယာမ်ားမွ မဟုတ္မမွန္ ေသာ လုပ္ျကံမႈ ့မ်ားျဖင့္ ဖ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။ျမန္မာျပည္သည္ ေ၇ွးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိလာေသာယဥ္ေက်းမႈ ့ထြန္းကားသည့္ လူဦးေရ၏ ၈၉ ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္မွ ဗုဒၵဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကပါသည္။ထုိ ့အတူ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ ့မွာ ဗုဒၵဘာသာအား ပုိမုိ၍ပင္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာငး္သမုိငး္အေထာက္အထားမ်ားစြာတြင္ေတြ ့ရွိနုိင္ပါတယ္ ။ရခုိင္လူမ်ဳိးသည္ရခုိင္သာျဖစ္ပါသည္ ။ ရခုိင္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ေရွးဦးစြာ ဝင္ေရာက္လာေသာသူတုိ႔က မူလရွိေနသူမ်ားကုိရကၡဳိသ္၊ ရကၡိဳက္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ရကိၡဳက္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚလာသည္။ မူလရွိသူမ်ားသည္ သားစိမ္းစားၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘီလူးရကိၡဳက္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ရကိၡသွ်၊ရကိၡဳက္၊ ေဝါဟာရမ်ားမွ မ်ားစြာနီးစပ္သည္။ မူလရွိေနသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရွးဦးစြာ ဝင္ေရာက္လာသူတုိ္႔သည္ ထုိေဒသကုိ ရကၡိဳက္ ၊ ရခုိင္ျပည္ ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရခုိင္ဟူေသာ စကားမွာ သမုိင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ေသာ ေခတ္ကပင္ ေပၚေပါက္လာသည္။
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သွ်စ္ေသာင္းဘုရားရွိအာနႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာ၏ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာအလည္စာ
ေၾကာင္းတြင္ အာရကၡာေဒသွ် ဟူ၍ ေရးထုိးပါရွိသည္။ (Ancient Arakan) အမည္ျဖင့္ ပါရဂူဘဲြ႕ရရွိထားသူ ၾသစေတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသုိလ္္ (ကင္ဘာရာၿမိဳ႕)မွ ေဒါက္တာ ပင္မလာဂက္တင္ဆုိသူက ရခုိင္ဟူေသာ အမည္သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဘီလူးဟူေသာ ျမန္မာစကား ႏွဳန္း အဓိပၸါယ္ တူသည့္သကၠဋ ဘာသာ(ရကၡသွ်) ပါဠိ ဘာသာရကၡ ဟူေသာစကားမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ၊၄င္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ စရုိက္ေၾကာင့္ အိႏိၵယ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳမ်ားက ရကၡပူရဟု ေခၚဆုိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ကမၻာ့သုေတသီ Jacques Leider ေရးသားျပဳစုေသာ “These Buddhist King with Muslim Names ႏွင့္ (Adiscussion of Muslim influence in th Mrauk -U Period) စာ ၁၉၀တြင္ “ Arakan was a Buddhist Kingdom wich had a Muslim mrnority for several centuries”ဟု ေဖာ္ျပထားရာ Arakan သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခုိင္မ်ား၏ တုိင္းျပည္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာႏိုင္ပါသည္။ MANRIQUE Sir , Arthur Phayer, D.G.E Hall, G Haevey, Dr Forechammer , M collis , RB .Smart , PEMALA Gutman ႏွင့္ တျခားေသာႏုိင္ငံျခားသားစာေရးဆရာတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔၏ စာအုပ္မ်ားတြင္ Arakan ဟု အစဥ္အၿမဲ သုံးစဲြထားပါသည္။ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္လူမ်ဳိး မွာအမွန္တကယ္ မရွိပါ။ျမန္မာ့သမုိင္း၊ ဘဂၤလီသမုိင္းႏွင့္ ရခုိင္သမုိင္းတုိ႔တြင္လည္း ထုိရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ုိဳးကုိ မေတြ႕ရွိရပါ။ ေ၇ွးယခင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက ရခုိင္တြင္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မေတြ႕ရွိရပါ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ တုိက္ပဲြတြင္သမုိင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိ္ပ္တုိ႔ကုိ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔ တုိက္စဥ္အခါကလည္း ရုိဟင္၈်ာ လူမ်ု်ိးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း မေတြ႕ရွိရပါ။ထုိ ့အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိတုံးကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ဳိးနွင္ ့ပါ၀င္မႈ့ မရွိပါ။ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ကာလကမွ မရွိခဲ ့ဖူးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူေသာအမည္နာမနွင္ ့လူမ်ားကုိ BBC မွ ျမန္မာနုိင္ငံ တည္ျငိမ္မႈ ့ကုိ မလုိလားေသာ ဆႏၵျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအားရႈပ္ေထြးမႈ ့မ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကံဖန္တီး၍ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ BBC မွာျမန္မာျပည္ေကာင္းစားေ၇းဟုေအာ္ဟစ္ေနေသာ ေဒၚလာသူေတာင္းစားမ်ားမွာလည္း ျငိမ္ေနၾကပါသည္ နုိင္ငံေ၇းကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္၇ုံမွ်မက လူမ်ဳိးေ၇းကိုပါ ၀င္ေ၇ာက္စြက္ဖက္ေနေသာ BBC သတင္းဌာနမွာမဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ မွပင္ မဟုတ္ခဲ့ပါ...ယခင္တုံးကလည္း ထုိသုိ ့လုပ္ၾကံေဖာ္ျပေျပာဆုိေသာေၾကာင့္ နွစ္ၾကီမ္ တရားအစဲြခံရခဲ ့ဖူးပါသည္။
၁၉၈၈ ခုနွစ္ျမန္မာျပည္ အေရးအခင္းကာလ တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ ့၀င္ရန္ အခြင့္သာခ်ိန္တြင္ Bangladesh ဘက္မွလူမ်ဳိးမ်ားျမန္မာျပည္တြင္းသုိ ့ခုိး၀င္လာခဲ ့ၾကေသာလူမ်ဳိမ်ားဟာယခု BBC မွနာမည္ေပးထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေနပါသည္ျမန္မာျပည္မွ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားအား နုိင္ငံသားခံယူခြင့္တစ္ျကိမ္တစ္ခါမွ် မေပးခဲ့ဖူးသလုိ အျကိမ္ျကိမ္အခါခါပင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိငး္ရင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ နွင္လႊတ္ခဲ ့၇ပါသည္ သို ့ေသာ္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ နုိင္ငံသားခံယူခြင့္လုံး၀ ေပးမထားေသာ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားအားမသိက်ဳိးက်ြန္ ျပဳကာ ေနထုိင္ေစခဲ့ပါသည္ ။သုိ ့ေသာ္ ၎လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ယခု မွ ေပၚေပါက္လာေသာလည္း ေရွးယခင္ရခုိင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ သူတုိ ့လူမ်ဳိးမြတ္စလင္ ဘုရင္မ်ား ရခုိင္ျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့ဖူးပါသည္ဟု အေထာက္အထားမဲ ့စြာေျပာဆုိေနၾကပါတယ္ ၊ အကယ္၍ထုိလူမ်ဳိးမ်ားသာ ေရွးယခင္က ရွိခဲ ့ပါမူ မင္းျပဳခဲ ့ပါမူ ရခုိင္ျပည္သည္ ဗုဒၵဘာသာထြန္းကားရာျပည္ျဖစ္နုိင္ခဲ့ပါမည္လား ။ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဗုဒၵဘာသာထြန္းကားေသာနယ္ေျမ၊မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ပင္လ်င္ ရခုိင္ျပည္မွ ရ၇ုိခဲ ့သည္ဟုေသာသမုိငး္မ်ားလည္း၇ုိပါေသးသည္ ။ယခုထုိ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာလူမ်ဳးိမ်ားအားျမန္မာျပည္၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမထဲမွာ ခုိေအာင္လာေ၇ာက္ေနထုိင္ၾကျခငး္သာျဖစ္သလုိ ျမန္မာ့လူမ်ဳးိ ေပါင္း ၁၃၅ ခု ထဲတြင ္ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွတစ္စြနး္တစ္စမွ်မပါ၀င္ခဲ့ ပါ ။ ထုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေျမပုိင္နက္ထဲတြင္ေနထုိင္၍ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ ခဲ ့ဖူးပါသည္ ၊ထုိ ့အတူ ယခု ထုိလူမ်ဳးိမ်ားအားျမန္မာျပည္သားေျပာဆုိ၍နယ္ေျမေနထုိင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းမွာ လြန္စြာမွ ေအာက္တန္းက်ေသာ BBC သတင္းဌာန၏ လုပ္ျကံမႈ ့ျဖစ္ပါတယ္။ထုိေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈဒဏ္ကုိ ထိေတြ႔ခံစားေနရပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဧရိယာစတုရန္းမုိင္ (၁၄၂၀၀) ရွိၿပီးစတုရန္းတစ္မုိင္လွ်င္ လူဦးေရ (၂၂၀) ခန္႔သာရွိသျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ား အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ေနရာ ႏွစ္သက္စရာေနရာ ျဖစ္လာသည္။သုိ ့ေသာ္ျမန္မာတုိင္း၇င္းသားတုိ့ အေနျဖင့္ ထုိသုို ့လူမ်ဳိး၀ါးျမဳိျခင္းက်ဴးေက်ာ္၀င္ေ၇ာက္ျခင္းအားတားျမစ္သင့္ပါသည္။နုိင္ငံေ၇း ဗန္းျပလုပ္စားေနေသာ အတုိက္အခံမီဒီယာတစ္ခ်ဳိ ့မွာမူ ေဒၚလာမ်က္နွာျဖင့္ျမန္မာျပည္အား ေလေပးေငြယူ လုပ္၍ ေ၇ာင္းစားေနၾကပါသည္။
.....
.
..
ရိုဟင္ဂ်ာ ကုလား၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေသြးခြဲ သပ္လွ်ဳိ ဘီဘီစီ (BBC) (အပိုင္း-၁)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 1950 ခုႏွစ္လြန္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မူဆလင္တို႔ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို အေျခခံကာ ထၾကြခဲ့ဖူးသည္။
မူဆလင္ ပညာတတ္မ်ားက ထိုၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕ ကို အေျခခံကာ မူဆလင္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္လိုသျဖင့္ မူဆလင္လူမ်ဳိးကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလဟန္ သမိုင္းလိမ္ေရးကာ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ တင္ျပၿပီး ထၾကြ ပုန္ကန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဘူးသီးေတာင္ ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာဂါဖားရ္က (၁၉၅၀) ခု ဂါဒီယန္ သတင္းစာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚေသာ မူဆလင္ လူမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိး ရခိုင္ျပည္တြင္ ေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ေလဟန္ စတင္လိမ္ညာကာ တင္ျပခဲ႕သည္။ (ေနရာတစ္ေနရာ နယ္ခ်ဲ႕လိုသျဖင့္ လိမ္ညာျခင္း သက္သက္)သာ ျဖစ္သည္။
အမ္ေအ၊ တဟီးလ္ဘာသာ (ဘူးသီးေတာင္) ဆိုသူကလည္း ဂါဒီယန္ သတင္းစာမွပင္ (၁၉၆၀-၆၁) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္းပါးမ်ား အဆက္မျပတ္ေရးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသစ္ ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ေဆးျခယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသမိုင္းလိမ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ဂါဖားလ္ႏွင့္ ဘသာတို႔၏ သားေျမးမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မွ စစ္တေကာင္းအႏြယ္၀င္ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိးတို႔ အခြင့္ရလွ်င္ ရသလို ၄င္းတို႔ ေျမတစ္ေနစာ ရေရးအတြက္ ဆက္တိုက္လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ (ျပန္လွန္သံူးသပ္ၾကည့္ေသာ္ ၄င္း မူဆလင္မ်ားသည္ ..ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး အရႈပ္အေတြးမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္႕ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကကာ .. ၄င္းတို႔ ခိုး၀င္ေနေသာ တုိင္းျပည္အၾကပ္အတည္းကာလတြင္ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္း ၾကျခင္းျဖစ္သည္)
၄င္းတို႔ လုပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထပ္တြင္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ငုတ္လွ်ဳိးသြားၿပီး (၁၉၈၈)ခု ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္းတြင္ ေျမေပၚ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေခါင္းေထာင္လာျပန္သည္။ မူဆင္လင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အေရၿခံဳၿပီး မိမိတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသစ္ တရား၀င္ ျဖစ္ေရးကို ကမၻာမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ " အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္" ဆိုေသာ စကားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ .. ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို .. ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေလဟန္ ဖန္တီးကာ အခြင့္အေရးေပါင္းစံု ေတာင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်ဳိးယုတ္ေစခ်င္ေသာ မသမာသူ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကလဲ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဟု ၀ါဒျဖန္႔ လႈံေဆာ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ... ယခု ဘီဘီစီ (BBC) သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေရးရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားက သိသာျမင္သာေစခဲ့သည္။
...
..
.
..
စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္း
ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည္
ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာ ရခိုင္စကား လြင့္ဂ်ာက ျဖစ္လာေသာ စကားျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္မရွိပဲ လြင့္ေနေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ရခိုင္ဘာသာ စကားႏွင့္ လြင့္ဂ်ာဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ဥပမာ။ ။သစ္ပင္မ်ားက သစ္ရြက္မ်ားေၾကြလွ်င္ ေလထဲ၌ ၀ဲၿပီး ဦးတည္ရာမဲ့ လြင့္ေနတာကို ဆိုလိုသည္။
ဘာသာေဗဒႏွင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ လြင့္ဂ်ာမွ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ (ရခိုင္-ျမန္မာ ပညာရွိႀကီး ဦးသာထြန္း)
ဘဂၤလီ
ေအဒီ ၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာဘုရင္သိမ္းပိုက္သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္သည္ ဘဂၤလားေဒသရွိ ေဂါလ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ကေကာင္း မြန္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဂါလ္ ဆူလတန္ဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို အရယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပါအမႈေတာ္တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔ကိုရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းမူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ကမန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၌ ျပႆနာဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္၌ ဤကဲ့သို႔ မူဆလင္ ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကမန္လူမ်ိဳး ရွိသည္ကိုပင္သတိျပဳ မိၾကဖူးမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုမိမိ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားမွာ ၁၈၂၅-ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မူဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ စစ္တေကာင္းေတာင္းတန္းေန ဘဂၤါလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း
၁၈၂၅-တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ မူဆလင္ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ျပည့္တြင္ ၂၁၇၈၀၀-ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မူဆလင္ဦးေရ တိုးလာမႈကိစၥကို စိုးရိမ္လာေသာေၾကာင့္ အေျခအေနစံုစမ္းရန္ ၁၉၃၉ ၌ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က မူဆလင္ဦးေရ အတားအဆီးမရွိ တိုး၀င္လာမႈကို မဟန္႔တားပါက ေနာင္အခါ၌ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ကမာၻစစ္ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အစီရင္ခံသည့္ အတိုင္းပင္ ၁၉၄၂-တြင္ ကုလား-ရခိုင္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရခိုင္ရြာအားလံုး ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ရခိုင္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ျပည္တြင္းသို႔၀င္ၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ ဒိန္နာဂ်္ပူသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
ဘဂၤလီ တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လုပ္ျပီ
၁၉၄၂-ဂ်ပန္မ်ား၀င္လာေသာအခါ ရခိုင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကုလားအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းကာ ဂ်ေမယာတူ အိုလမာအသင္း ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ အဖြဲ႔ဥကၠဌမွာ အံုေမာ္မ်ာ (ဘီေအဘီအယ္လ္) ျဖစ္သည္။ အုံေမာ္မ်ား အဖြဲ႔သည္ အေနာက္ ပါကစၥတန္မွ ေအာ္လနာမူဟာမတ္ မူဇဟတ္ခန္ႏွင့္ ေမာ္နာအီျဗာဟိန္း တို႔ကိုေခၚ၍ မူဂ်ာဟိန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ ပါကစၥတန္နယ္သို႔ ရခိုင္ျပည္ထည့္သြင္းေရး အစီစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးအရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ မူဂ်ာဟိန္းတို႔သည္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရးရလို၍ မစၥတာေဂၚဖားက ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ိဳးသစ္တခုကို ၁၉၅၀- စက္တင္ဘာလထုတ္ ဂါဒီးယန္းသတင္းစာတြင္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းလိုေသာ ကုလားဆိုးမ်ား
သို႔ေသာ္ ၁၉၅၁- ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အလယ္သံေက်ာ္ မူဆလင္ညီလာခံကမူ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ဘဲ ဗမာ မူဆလင္ ကဲ့သုိ႔ ရခိုင္မူဆလင္လူမ်ိဳးဟု ေခၚေ၀ၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တို႔က ငါတို႔ရခိုင္တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ မရွိဟု ေျပာလာၾကေသာအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဘက္သို႔ ေဖာက္ထြက္ရန္ ထြက္ေပါက္ရွာလာၾကသည္။ ၁၉၆၀-ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာသတင္းစာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားအသင္းထိ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။၁၃၊ ၅၊ ၈၈ - ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကုလားလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန္႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ၀ိုင္းၿပီး ဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ ရန္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ လႈပ္ရွားမႈမွာ ညေနရွစ္နာရီခြဲမွ ေနာက္ တေန႔နံနက္ ၃-နာရီခြဲအထိ ၾကာခဲ့သည္။ သူတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလိုက် တိုက္ပြဲ၀င္ၾက၊ မင္းတို႔ တိုင္းျပည္ ငါတို႔တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ၾကသည္။
ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား သတိျပဳဖြယ္
၁၉၄၂ မတိုင္မွီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ရခိုင္ရြာေပါင္း ၁၉၅-ရြာမွာ ၁၉၉၂ တြင္ ၄၆ ရြာသာ က်န္ရွိပါေတာ့သည္။ က်န္ရြာမ်ားအား မူဆလင္မ်ားက လူဦးေရအသာစီးရမႈျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ (ရခိုင္)၏ ေျပာျပခ်က္
ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ စပါးရိတ္၊ လယ္ထြန္ အလုပ္လာလုပ္ၿပီး ျပန္သြားၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဦးႏု၏ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ အဓိက လႊမ္းမိုးေသာ ပါတီႀကီးနွစ္ခုရွိသည္။ ဖဆပလႏွင့္ ရတည (ရခိုင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ)တို႔ ျဖစ္သည္။ ရတည၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဦးေက်ာ္မင္းျဖစ္သည္။ သန္ ့ရွင္း ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဦးႏုသည္ တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးထက္ သူ႔ပါတီအက်ိဳးကို ၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ ေမယုခရိုင္ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ေမယုခရိုင္အတြင္းသို႔ ဘဂၤါလီ မ်ားအား ၀င္ခြင့္ျပဳၿပီး မဲရရွိႏိူင္ရန္ အတြက္ မ်က္ႏွာသာေပး၍ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ဦးႏု မဲရရန္ အတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးေသာအခါ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ထိ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ ေပၚေပါက္လာရေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရား
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ အေပၚယံ ျပႆနာသာျဖစ္သည္။ အရင္းခံအၾကာင္းက “အစၥလာမ္၀ါဒ လႊမ္းမိုးျပန္႕ပြားေရး”ဆိုေသာ ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးသည္မွာ အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းျပည္မ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြေၾကး၊ လက္နက္ စသျဖင့္ လုိအပ္သည္မ်ားအား ထုနဲ႕ ထည္နဲ႕ ပံ့ပိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ ့ေတာင္အာရွကဆိုရင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒါကို အားေပးတယ္။ မြတ္စလင္ ဘာသာျပန္႔ပြားဖို ့လႊမ္းမိုးဖို႕ နယ္ေျမရရွိေစဖို႕ အင္တိုက္ အားတိုက္ ကူညီတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ ကို သံုးၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္း သား ျဖစ္ဖုိ ့အားထုတ္လာတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ လူမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလည္း မဟုတ္ဘူး။
MyanmarExpress မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

2 comments:

  1. အစၥလမ္ဘာသာကို လူတိုင္းယုံၾကည္ကိုးကြယ္နိုင္တယ္ သို ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အစၥလမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့ မြတ္စလင္ လူမ်ိဳး မရိွ အစၥလမ္ကိုကိုးကြယ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ ကုလားက ကုလား ပါ ျပည္နယ္ေတာင္းဖို ့မလို နိုင္ငံေရးမွာ တန္းသူအခြင္ံအေရးကို ရနိုင္ပါတယ္ ဦးရာဇာတ္က အစၥလမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူပါ လက္ခံပါတယ္ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး ရိုဟင္ဂ်ာနဲ့ မြတ္စလင္က china ကို တရုတ္လို ့ ယဥ္ေက်းမွဳ႕ျပဳ႕ထားတဲ့ ဧည့္ နိုင္ငံသားေတြမွ နိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးသာနဲ့ ျဖစ္ျပီးသားကိစၥပါ ဠာေန တိုင္ရင္းသားေတြလို ျပည္နယ္ပိုင္ ေပးလို ့မရဘာဘူး ေပးလိုက္ရင္ ေစာက္ျပႆနာ ေကာင္းေကာင္းရွာမဲ့ လူမ်ိဳးေတြပါ နိုင္ငံတနိုင္ငံ နို္င္ငံသာျဖစ္ခြင္ရရွိခ်င္းသည္သာ သင္တို့အတြက္ အေကာင္းစုံးပါ ေစာက္ျပႆနာမရွာပါနဲ့ အိမရွင္ကို မေစာ္ခါးနဲ့ သင္တို ့ျပည္နယ္မရသာ သင္တို ့ဘိုးေအေတြ က မွဴလဇာတိကို ေစာက္က်င့္ ယုတ္ျပီးေျဖာက္ထားသာကို ရိုဟင္ဂ်ာအစက ဘဂၤလားလူမ်ိဳး မြတ္စလင္အစက ယုတ္မာမွဳ႕က တရုတ္အစက နယ္ကြ်န္ျပီး စစ္ေျပးမွဳ့

    ReplyDelete
  2. ျမန္မာ့ေျမမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုလား(အိႏၵိယႏြယ္ဖြါး)ေတြကို လူသား အေနနဲ ့ ကူညီဖို ့ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ အစရွိသည္ ေပးဖို့ဆိုတာမ်ိဳးကို လက္ခံနိုင္ေပမဲ့ ။တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးအေနနဲ ့ေတာ့ လံုး၀လက္မခံနိုင္ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားလည္း ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္ တိုင္းရင္းသားသဖြယ္အတင္း၀င္ေရာက္ခ်င္ေနတာ ပိုရွက္ဖို ့ေကာင္းပါတယ္ ။ကုလားဟာကုလားပဲေပါ့ ။လူ ့အခြင့္အေရးကေတာ့တန္းတူပဲ ေသြဖီမသြားပါဘူး တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို စြပ္ဖက္လာရင္ သာမာန္ မလိမ္မညာပဲ ျမန္မာျပည္မွာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိုးရိုးသားသားေနလာတဲ့ ကုလားေတြ ကိုပါထိခိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။က်မတို့ျမန္မာေတြဟာ၀ံသာနုစိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္တာမို ့ သတိေတာ့ႀကတ္ႀကတ္ထားႀကပါလို ့ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံသူေတြကိုေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....