Monday, August 29, 2011

Dutch Disease (ဒတ္ခ်္ေရာဂါ) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

 

နိဒါန္း
လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ စတင္ေပၚထြက္လာတဲ့အခါ ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈၿပီး ကၽြမ္း က်င္သူေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ကုထံုးေတြကို စနစ္တက် ခံယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအ ေနေတြမွာလဲ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ျဖစ္ပြားလာတတ္တာေၾကာင့္၊ ကနဦးလကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚထြက္လာစဥ္ ကတည္းက သတိျပဳမိၿပီး၊ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈေတြ၊ ကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ေ၀ဒနာဆိုးေတြကေန သက္သာေစႏိုင္ ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြမွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ internal objectives (စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္ လက္မဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးေရး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း ေလ်ာ့နည္းေရးစသည္မ်ား) ပါ၀င္သလို၊ external objectives (ႏိုင္ငံ၏ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း- balance of payments equilibrium ျဖစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအား
အားေပးေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား အလြန္အကၽြံ အတက္အက်မ်ားမႈအား ကာကြယ္ေရး စသည္မ်ား) လဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလို internal objectives နဲ႔ external objectives ေတြ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္း (exchange rate) က အေရးႀကီးပါတယ္။
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းျခင္း (depreciation of exchange rate) ျဖစ္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းသြင္းကုန္ တန္ဖိုးေတြ ျမင့္မားလာၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ (inflation) ျဖစ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ ျပည္ပပို႔ကုန္က႑ အားေကာင္းလာၿပီး၊ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ဒီလို ျပည္ပပို႔ကုန္က႑ အားေကာင္းလာခ်ိန္မွာ ပို႔ကုန္ေတြက သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား (ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စသည္မ်ား) ကို အေျချပဳထားခဲ့ရင္၊ ျပည္ တြင္းကို ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား စီး၀င္လာပါတယ္။
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံျခားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ (Overseas Development Aid) ေတြ ကေန တဆင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြ အမ်ားအျပား စီး၀င္လာပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည္တြင္းမွာ exchange rate volatility ျဖစ္ လာပါတယ္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္မားမႈ (appreciation of exchange rate) ျဖစ္လာရာကေန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ စက္မႈက႑မ်ားမွ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားရဲ႕ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအား က်ဆင္းလာၿပီး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္က႑ကို ထိခိုက္လာ ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ ငံမ်ားအား ေရာင္းခ်မႈ စတာေတြကေန ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ေနၿပီး၊ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုး တက္ျမင့္မားလာျခင္းေတြလဲ ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္၊ တနည္းဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ သံုးစြဲတဲ့ ေငြက ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ မာလာၿပီဆိုရင္၊ Dutch Disease ရဲ႕ ကနဦးေရာဂါလကၡဏာေတြ ျပသေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
Dutch Disease ဆိုရာ၀ယ္
ေျမာက္ပင္လယ္ (North Sea) မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေဆာက္ အံုကို သက္ေရာက္မႈေတြအေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို (၁၉၇၇) ခုႏွစ္မွာ The Economist က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ အမည္က “The Dutch Disease” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႔ကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာကေန ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ စီး၀င္လာျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈက႑ အရင္းအျမစ္မ်ား Booming sector သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း စသည္မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္း ေျပာင္းလဲသြားပံုေတြ၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မားလာတဲ့အတြက္ အျခားပို႔ကုန္က႑မွာ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ေလ်ာ့နည္း လာၿပီး၊ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ထိခိုက္ပံုေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပထားခဲ့ပါတယ္။
(၁၉၅၉) ခုႏွစ္က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး natural resource sector အေျချပဳတဲ့ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ တိုးျမင့္လာပါတယ္။ စက္မႈလက္မႈက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ က်ဆင္းလာၿပီး၊ (၁၉၇၀) ခုႏွစ္ေတြမွာ စက္မႈက႑ထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း က (၁.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၅.၁) ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ တိုင္းျပည္၀င္ေငြရဲ႕ share of profits ဟာ (၁၉၆၀) ကာလေတြမွာ (၁၆.၈) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာကေန (၁၉၇၀) ကာလေတြမွာ (၃.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထိုးက်သြားပါ တယ္။
(၁၉၇၀) ကာလေတြမွာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာလဲ အလားတူ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေရနံေစ်းႏႈန္းေတြ ေလးဆေလာက္တက္ေနခ်ိန္မွာ စေကာ့တလန္ကမ္းေျခအနီးမွာ ေရနံရွာေဖြလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံဟာ ေရနံတင္ ပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို natural resource sector ကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ စတာလင္ေပါင္ ေငြလဲ ႏႈန္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျဗိတိန္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခတိုးျမင့္ေတာင္းဆိုမႈေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီး၊ အ ျခားပို႔ကုန္ေတြကလဲ uncompetitive ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ျဗိတိန္မွာ recession ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ Dutch Disease ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Angola, Nigeria, Sudan , Venezuela, Sierra Leone, Liberia နဲ႔ Congo အပါအ၀င္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ပို႔ကုန္ကေန ရရွိလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းတိုးတက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ Dutch Disease ကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
Dutch Disease ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးအစား တမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ ေရနံရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုကို ဥပမာေပး တင္ျပလိုပါတယ္။ ေရနံကရရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ ၀င္ေငြေတြကလဲ စီးပြား ေရးအေဆာက္အအံုကို လႊမ္းမိုးမႈ ရွိလာတဲ့အခါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာၿပီး၊ လူေနမႈစရိတ္ စကေတြ တက္လာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တျခားစီးပြားေရးက႑ေတြ ျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး၊ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ (economic competition) ကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာ အစိုးရဟာ ေရနံက ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ခံစားရလာတာနဲ႔အမွ် လာဘ္စားမႈေတြနဲ႔ ျဖဳန္းတီးမႈေတြ ျဖစ္လာၿပီး၊ တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေရနံက ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအ ျမတ္ေတြကို တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ဘဲ၊ ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံတာ၊ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ ျဖစ္လာၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးမွာ ျပန္လည္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မရွိတဲ့အခါ အေျခအေနေတြက ဆိုးသထက္ပိုၿပီး ဆိုးလာႏိုင္ပါတယ္။
Dutch Disease ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေလ့လာၾကတဲ့အခါ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Corden နဲ႔ Neary တို႔ ေရး ဆြဲခဲ့တဲ့ core model ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီ model အရ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မ်ားကို သဘာ၀ အ ရင္းအျမစ္က႑ (natural resource sector)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ စေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ မဟုတ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈက႑ (non-resource tradables sector) ႏွင့္ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အသံုးမျပဳေသာ ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးမဟုတ္သည့္က႑ (non-tradables sector) ဆိုၿပီး က႑သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီက႑သံုးမ်ိဳးအနက္ natural resource sector နဲ႔ non-resource tradables sector ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ဆန္စပါး၊ စက္မႈထြက္ကုန္ စသည္မ်ားရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္ က သတ္မွတ္ၿပီး၊ non-tradables sector က ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ ကိုေတာ့ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္က သတ္မွတ္ပါတယ္။ non- tradables ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ tradables ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကို အခ်ိဳးခ်ၿပီး real exchange rate ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ non- tradables ေတြမွာ ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္လာတဲ့အခါ ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းတိုးတက္မႈ (appreciation of real exchange rate) ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑ေတြ တိုးတက္လာတဲ့အခါ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀င္ေငြ တိုး တက္ျမင့္မားလာၿပီး၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြပါ တိုးတက္လာပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးတက္မႈက ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး၊ ၀င္ေငြျမင့္မားမႈ၊ consumption ျမင့္မားမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတိုးတက္မႈက သဘာ၀အရင္းအျမစ္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း အေပၚမွာ တည္မွီၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတာ ဆိုရင္ေတာ့ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၊ စက္မႈ လက္မႈက႑မ်ားရဲ႕ ျပည္ပပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈကို ထိခိုက္ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ စက္မႈလက္မႈက႑ ေတြကို ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ က႑မ်ား (lagging sector) လို႔ သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။
Corden နဲ႔ Neary တို႔ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ core model ကေန Dutch Disease ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု ႏွစ္မ်ိဳးကို ခြဲျခားသတ္ မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ natural resource sector က စန္းပြင့္လာတဲ့အခါ တျခားက႑ေတြမွာရွိတဲ့ capital နဲ႔ labour ေတြက ဒီလိုစန္းပြင့္ေသာ က႑ (booming sector) ထဲကို ေရာက္ရွိသြားၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုထဲက တျခားက႑ေတြမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ non-tradables sector မွာ ဒီလို ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့အခါ ပို႔ ကုန္ မဟုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဥပမာ- ေျမေစ်း၊ အိမ္ေစ်းေတြလဲ အတိုင္းအဆမရွိ ခုန္တက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္က ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ tradables sector ရဲ႕ ႏႈန္းေတြက လိုက္ၿပီး မျမင့္တက္ႏိုင္ပါဘူး။ tradables sector က ကုန္ပစၥည္းေတြကၾက ေတာ့ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုး တက္မႈ (appreciation of real exchange rate) ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြက ဒါကို အရင္းအ ျမစ္ ေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (resource-movement effect) လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတခုကေတာ့ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (spending effect) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ natural resource sector စန္းပြင့္လာတဲ့အခါ ၀ယ္လိုအားေတြ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ non-tradables က႑မွာ ၀ယ္ လိုအား ျမင့္တက္လာတဲ့ အခါမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို မူတည္တဲ့ non-tradables ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းက ျမင့္တက္လာ ပါတယ္။ non-resource tradables ေတြကေတာ့ ျပည္ပေစ်းကြက္ကို မူတည္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ျမႇင့္ခ်င္ တိုင္းျမႇင့္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ ေငြလဲႏႈန္းက တိုးတက္လာ ပါေတာ့တယ္။
ဒီလို ေငြလဲႏႈန္း တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ စက္မႈလက္မႈက႑ကို အေျချပဳတဲ့ ျပည္ပပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္လာပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြဆီကေန ျပည္တြင္းကို ျပန္ပို႔တဲ့ ေငြအေပၚမွာ မွီခိုေနရတဲ့ အိမ္ ေထာင္စုေတြရဲ႕ ရပ္တည္ေရးကိုလဲ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းဆိုရင္ လူလတ္တန္းစားေတြကို အမ်ားဆံုးထိခိုက္ ေစပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူလတ္တန္းစား (middle class) ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားလာဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ လူလတ္တန္းစားရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အေျခခံလူတန္းစား ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားေတြျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆီမွာသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဓနဥစၥာမ်ားကို ရယူသံုးစြဲခံ စားပိုင္ခြင့္ မ်ားျပားေနျခင္း စတာေတြဟာ စီးပြားေရးျပႆနာ၊ လူမႈေရးျပႆနာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေစ ႏိုင္ပါတယ္။
Dutch Disease အား ကုစားျခင္း
Dutch Disease ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ကုစားႏိုင္တဲ့ ေဆးၿမီးတို နည္းလမ္းေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာဂါအႏၲရာယ္ ပိုၿပီး မဆိုးရြားေစရန္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ macroeconomic polices (fiscal policy, monetary policy, structural policies) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အလြန္အ ေရးႀကီးပါတယ္။
(၁) Fiscal Policy
ဒတ္ခ်္ေရာဂါရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ fiscal policy ကို main instrument တခု အ ေနနဲ႔ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ spending effect ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက ပိုၿပီးဆိုးရြားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ထိေရာက္ေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း (smoothing of spending) ျဖင့္ volatility ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ား (ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စ သည္မ်ား) ကေန ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြေတြကို စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ natural resource fund တခု ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ volatility ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အနာဂတ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး fund အမ်ိဳးအစား (saving fund, stabilization fund, investment fund) စတာေတြကေတာ့ ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။
၀င္ေငြေတြရဲ႕ မည္၍မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရအသံုးစရိတ္အတြက္အသံုးျပဳၿပီး၊ မည္၍မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကို natural resource fund မွာ ထည့္သြင္းထားရွိရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ fiscal rules ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳထားၾကပါတယ္။ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး medium-term expenditure framework ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾက မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးအသံုး၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ သံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ (transparency) ကို အားေကာင္းေစရံုသာမက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ (corruption)မ်ားနဲ႔ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို အာ ဏာအသံုးျပဳ၍ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကိုလဲ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒတ္ခ်္ေရာဂါကို ကုစားဖို႔အတြက္ fiscal policy ကို အသံုးျပဳရာမွာ ပံုမွန္၀င္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္နည္းလမ္း (permanent income approach) ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းအရ သဘာ၀သယံဇာတ ပစၥည္းေတြကေန ရရွိလာမယ့္ natural resource revenues ကို ကနဦးတြက္ခ်က္ၿပီး၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ပမာဏတခု ခ်မွတ္ၿပီး တဲ့အခါ၊ က်န္၀င္ေငြမ်ားကို တိုင္းျပည္ဥစၥာဓန (sovereign wealth) အျဖစ္ ျပည္ပမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အကယ္၍ တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတပစၥည္းေတြ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္လာတဲ့အခါ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဥစၥာဓနေတြကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Collier ဦးေဆာင္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ ကေတာ့ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုၿပီးအသံုး၀င္ႏိုင္တဲ့ “optimal” fiscal rule နည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းအရ သဘာ၀သယံဇာတကေန ရရွိလာတဲ့ resource revenues ေတြကို ကနဦးအစမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာ စုေဆာင္းရင္းႏွီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ကန္ေပမယ့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမွာ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ မဟုတ္ပဲ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား ႀကီးမားလာမႈနဲ႔ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ကာကြယ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုပါ တြဲစပ္အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တင္းၾကပ္တဲ့ fiscal discipline မရွိပဲ ဒီနည္းလမ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းႏိုင္ပါ တယ္။
(၂) Monetary Policy
Monetary policy ဆိုရာမွာ supply of money ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အတိုးႏွုန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စတာေတြနဲ႔ သက္ ဆိုင္ပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အျမား စီး၀င္လာတဲ့အ ခါ nominal exchange rate ကို တရားေသ သတ္မွတ္ထားတဲ့ monetary policy ကို က်င့္သံုးေနရင္ ဒတ္ခ်္ေရာဂါရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ Taylor interest rate rule နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ nominal exchange rate flexibilityေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ monetary policy ကို က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဒတ္ခ်္ေရာဂါရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါ တယ္။
အတိုးႏွုန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုရာမွာလဲ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈ (stability) နဲ႔ ထိေရာက္အားေကာင္းမႈ (efficiency) တို႔ကို သံုးသပ္ၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ bank failure မျဖစ္သြားဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းတခုမွာ failure ျဖစ္တာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို လႈပ္ခါသြားေစႏိုင္ၿပီး၊ တျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာပါ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ မရွိဘဲ independent central bank ျဖစ္လာခဲ့ရင္ monetary policy ေရးရာေတြကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ ပါတယ္။
(၃) Structural Policies
ဒတ္ခ်္ေရာဂါကို ကုစားႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္မူ၀ါဒတခုကေတာ့ trade liberalization ျပဳလုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ non-tradables sector မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ demand pressure ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ မူ၀ါဒတခုကေတာ့ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေတြကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ကုန္စီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႔ေစ ေသာ infrastructure မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းတိုးျမႇင့္ေရး စတာေတြမွာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရအသံုးစရိတ္ေတြကို မ်ားမ်ားစားစား အသံုးျပဳစရာ မလိုတဲ့ အျခားမူ၀ါဒေတြကိုလဲ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္ စင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႀကိဳးနီစနစ္က်င့္သံုးမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ monopolistic barriers မ်ား ေလ်ာ့နည္း ေစျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Foreign Direct Investment) မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္လဲ spillover effects ေတြကေန တဆင့္ conditions for learning by doing ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။
နိဂံုး
လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျပလာတဲ့အခါ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေဆးပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြ ကို ရယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တခုရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မွာလဲ ပ်က္စီးယိုယြင္းေစမယ့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျပလာ တဲ့အခါ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ရယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေဆးပညာရွင္ဆိုရာမွာလဲ က႑တိုင္းမွာ အလံုးစံုကၽြမ္းက်င္ေနသူေတြဆိုတာ မရွိတာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၊ မ်က္စိ အထူးကုဆရာ၀န္၊ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္ စသျဖင့္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားစြာနဲ႔ ယူနစ္မ်ားစြာ ေဆးရံု ေတြမွာ ထားရွိၾကရပါတယ္။
ဒီလိုပါပဲ။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဆိုရာမွာလဲ က႑တိုင္းမွာ အလံုးစံုကၽြမ္းက်င္ေနသူေတြ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ Development Economics, Financial Economics, Labour Economics, Health Economics, Environmental Economics, Economic Growth အစရွိတဲ့ က႑ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ရာလိမၼာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္လဲ တိုင္းျပည္ေတြမွာ Government Economic Services, Institute of Public Policy စတာေတြ တည္ေထာင္ ထားရွိျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဌာနမ်ားရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာ ရပ္ဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မ်ား က်င္းပျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒတ္ခ်္ေရာဂါကို ကုစားႏိုင္ေရး၊ ပိုမိုဆိုးရြားမသြား ေစရန္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ Macroeconomic policies က႑ကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ပညာရွင္မ်ား ( ဥပမာ- ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီတကၠသိုလ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ စသည္တို႔မွ သုေတသီမ်ား) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။
ခင္မမမ်ိဳး (၂၆၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
(စာေရးသူသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၊ Aberdeen တကၠသိုလ္၊ ဘုရင့္ေကာလိပ္မွ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အထူးျပဳ ေဘာဂေဗဒ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ ရရွိထားသူ ျဖစ္ပါသည္)
ရည္ညႊန္းကိုးကား။
Brahmbhatt, M., O. Canuto and E. Vostroknutova (2010). Dealing with Dutch disease, Economic Premise 16, World Bank, Washington, D.C.
Collier, P., F. van der Ploeg, M. Spence and A.J. Venables (2010). Managing resource revenues in developing economies, IMF Staff Papers, 57, 1, 84-118
Corden, W.M. and J.P. Neary (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy, Economic Journal, 92, 825-848.
Corden, W.M. (1984). Booming sector and Dutch Disease economics: Survey and consolidation, Oxford Economic Papers, 36, 359-380.
Giavazzi, F., J. R. Sheen, and C. Wyplosz. (1988). “The Real Exchange Rate and the Fiscal Aspects of a Natural Resource Discovery.” Oxford Economic Papers 40 (3): 427–50.
Ismail, K. (2010). “The Structural Manifestation of the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries.” Working Paper 10/103. International Monetary Fund, Washington, DC.
Morshed, A.K.M. and S.J. Turnovsky (2004). Sectoral adjustment costs and real exchange rate dynamics in a two-sector dependent economy, Journal of International Economics, 62, 147-177.
Torvik, R. (2001). Learning by doing and the Dutch Disease, European Economic Review, 45, 285-306.
Williamson, J. 2008. “Exchange Rate Economics.” Working Paper 2. Commission on Growth and Development, Washington, DC.

ေန႔သစ္စာမ်က္နွာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....