Sunday, May 15, 2011

မိတ္ေဆြရဲ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳနဲ႔ယေန႔ျမန္မာကိုတည္ေဆာက္ၾကရေအာင္

Burma Today
Support Burma Today for promote freedom of speech, citizen journalism, and change Burma.
 
မိတ္ေဆြရဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ နဲ႔ ယေန႔ျမန္မာကို တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္
ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းသတင္းမ်ားကို အစံုလင္ဆံုး တင္ျပေနၿပီး ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနကို မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳနဲ႔ အားျဖည့္ ပူးေပါင္းကာ ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္ ဗ်ာ။
ယေန႔ျမန္မာဟာ အဓိကအားျဖင့္ တည္ေထာင္သူ ဦးျမင့္လွိဳင္ရဲ့ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္မွဳကို အေျချပဳၿပီး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေလးဦး၊ ဒါရိုက္တာ သံုးဦး၊ အယ္ဒီတာ ငါးဦး၊ တာ၀န္ခံမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္ ၂၀ - ၅၀ ခန္႔နဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ ေနာ္ေ၀ ၊ နယူးဇီလန္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ အိႏၵိယ ၊ ထိုင္း ၊ မေလးရွား ၊ စင္ကာပူနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိ တာ၀န္ခံမ်ား ၊ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦးခန္႔ကလည္း ယေန႔ျမန္မာကို အားျဖည့္ထားပါတယ္။ ျပည္ပရွိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးဟာ ပညာဒါန၊ လုပ္အားဒါန၊ အခ်ိန္ဒါနမ်ား ေပးဆပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသလို ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕သားမ်ားဟာလည္း လို္အပ္တဲ့ကုန္က်စရိတ္မွအပ အားလံုး ေပးဆပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာရဲ့ ဒါရိုက္တာတဦးဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ရထားသူ တဦး ျဖစ္သလို ယေန႔ျမန္မာရဲ့ ေငြစာရင္းကို အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းကိုင္နဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရကို စနစ္တက် တင္ျပလ်က္ ရွိပါတယ္။
ယခုအခါ ယေန႔ျမန္မာရဲ့ တလတာ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၅၀၀ မွ ၃,၀၀၀ အၾကားတြင္ ရွိၿပီး ေရရွည္ လည္ပတ္ဖို႔ အေတာ့္ကို ခက္ခဲေနပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ ကူညီထားပါတယ္။ အဲဒီေငြေၾကးဟာ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္အေနနဲ႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ေတာ့ မလံုေလာက္ပါဘူး။
ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာန တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႕ရွိ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ့သတင္း၊ ျမန္မာ့သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ဖတ္ရွဳ သိနားလည္ရတဲ့နည္းတူ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ခ်စ္ၾကည္ နားလည္မွဳ ပိုမို ရရွိျခင္း၊ ျမန္မာ့အေရးသတင္းမ်ားကို နာရီမဆိုင္း သိရွိႏိုင္ၿပီး တဦးနဲ႔တေယာက္ အလ်င္အျမန္ ဆက္သြယ္ ကူညီႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ျခင္းနဲ႔ ျမန္မာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ ထိမ္းသိမ္းျခင္းတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။
ယေန႔ျမန္မာအဖြဲ႕သားမ်ားအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္းတခုလံုးကို အသစ္ ျပဳျပင္ဖို႔ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အသစ္ဖန္္တီးမယ့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာဟာ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွစ္ၿခဳိက္မယ့္ အျပင္အဆင္နဲ႔ အစီအစဥ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာ ပါ။ ယေန႔ျမန္မာကို ပံုမွန္ ဖတ္ရွဳသူ တေန႔ကို ၇,၀၀၀ မွ၂၀,၀၀၀ အထိ ရွိကာ တလကို ခုႏွစ္ေသာင္းနီးပါး ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တေဒၚလာႏွဳန္းနဲ႔ ကူညီမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ယေန႔ျမန္မာရဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အမ်ားႀကီး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာပါ။
ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနကို တည္ေထာင္ထားတဲ့ Burma Today Inc. ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ 501 (c) 3 status နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယေန႔ျမန္မာကို ထည့္၀င္ လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထိုင္သူမ်ားအေနနဲ႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ယေန႔ျမန္မာအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ အထက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ျပန္လည္ ေပးပို႔မွာ ျဖစ္သလို BURMA TODAY websiteမွာလည္း အလႈရွင္မွတ္တမ္းအမည္စာရင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Certificate of Appreciation
 

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....