Tuesday, March 29, 2011

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျမန္မာမ်ားအတြက္သတိေပးျခင္း

ယေန႕သတင္း
အနည္းငယ္ေသာအဆိပ္ျပင္း ပလူတိုနီယမ္မ်ား ဖုကုရွီးမားအနုျမဴဓါတ္အားေပးစက္ရံုဝင္းအတြင္းေနရာမ်ား
စြာစိမ့္၀င္ျပန္႕ႏွံေနေၾကာင္းေတြ႕ရအႏုျမဴလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားကေျပာဆိုရာတြင္လူသားမ်ားအတြက္အႏ ၱ
ရယ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားေပ်ာ္ဆင္းရာမွေရဒီယိုဓါတ္သင့္ပစၥည္းယိုစိမ့္မႈမွစက္ရံုကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္လားဆိုေသာစိုရိမ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
အေျခအေနမွာအလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ကက္ဗိနက္အတြင္း၀န္ Edano မွေျပာ၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာ၊
ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆ လံုးအေနက္ ၃လံုးမွာတစိတ္တပိုင္းေပ်ာ္ဆင္းသည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုမွေရဒီယို
ဓါတ္ၾကြပစၥည္းမ်ားစိမ့္ထြက္မႈမ်ားကႏို႕၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ေနာက္ဆံုး ေသာက္သံုးေရမ်ားအထိ၀င္
ေရာက္လာေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ စက္ရံုႏွင့္ ၁၂မိုင္ပတ္လည္မွလူမ်ား ကို ေနအီမ္မ်ားမွ စြန္႕ခြါရန္ႏွင့္မစြန္႕ခြါႏိုင္ပါကလည္း တံခါးပိတ္ၿပီးေနၾကရန္တိုက္တြန္းထား၊
ဆက္တိုက္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တိုက်ိဳလွ်ပ္စစ္အၾကားေမးစရာေမးခြန္း
မ်ားျဖစ္လာၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားကိုျဖစ္ေစည္။စက္ရံုကိုအျမန္ဆံုးတည္ၿငိမ္ထိန္းသိမ္း
ေရးသည္စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ျပန္ဆြဲလွ်က္ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည္အပတ္ကအလုပ္သမားမ်ားသည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆက္သြယ္ၿပီး အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕ကိုျပန္ လည္တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဓါတ္ေပါင္းဖိုကိုအေအးေပးရန္ ေရ စုပ္စက္မ်ားကိုစတင္ေသာအခါအ ေဆာက္အဦေအာက္ေျခႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ပိုက္မ်ားသြားရာေျမာင္းမ်ားတြင္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား၌
ေရဒီယမ္ဓါတ္သင့္ေနေသာ ေရမ်ား၀ပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ေရဒီယမ္ဓါတ္သင့္ေနေသာေရမ်ားသည္ ေလထုအတြင္းေရဒီယိုဓါတ္ၾကြမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ အလုပ္သမား
မ်ားအလုပ္ခြင္အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာအတိုင္းအတာထက္  ၄ဆမွ်ျမင့္မားသည္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ
ၿပီး ေရမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ ေရေအးလည္ပတ္မႈစနစ္ကိုမစတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်က္မ်ားကတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုအခ်က္၂ခ်က္အေပၚအသည္းအသန္စဥ္းစားေစရန္ျဖစ္ လာပါသည္။ ေရမ်ားကို ဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္းထပ္ထည့္သြင္းၿပီးေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားအပူလြန္ကဲမႈကိုထိန္းမည္လား ႏွင့္ ရွိၿပီးသားမသန္႕ေသာေရမ်ားကိုစုပ္ထုပ္ၿပီး ေရသန္႕မ်ားျဖင့္အစားထိုးမည္လားဆိုေသာ မေ၀ခြဲႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။
ဓါတ္အားသင့္ေနေသာေရမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္မွာယခုအေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရေအးစီဆင္းမႈကိုလည္းခ်ိန္ဆႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏူကလီးယားလံုၿခံဳေရးအရာရွိ Hidehiko Nishiyama ေျပာဆိုသည္။
ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားမွအလြန္ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္လြင့္ထုတ္ႏိုင္ေသာပလူတိုနီယမ္ကိုရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္းက ဆိုး၀ါးေသာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္ဟု Nishiyama ကဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
 ပလူတိုနီယမ္သည္အဆိပ္အျပင္းဆံုးေသာဓါတ္ပစၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လြင့္္ျပယ္မႈေႏွးေကြးကာအႏၱရယ္ရွိေသာေရဒီယိုဓါတ္ၾကြမႈကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္တည္ေစႏိုင္သည္။
ယင္းဓါတ္ေငြ႕ကိုရွဴရွိဳက္မိပါက ရာသက္ပန္မိမိကိုယ္ထဲတြင္ရွိေနမည္ဟု Alan Lockwood, a professor of Neurology and Nuclear Medicine at the University at Buffalo and a member of the board of directors of Physicians for Social Responsibility, an advocacy group ကေျပာဆိုသည္။
ႏူကလီးယားအက်ပ္အ
တည္းကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ္အျမင့္ဆံုးတပ္လွန္႕မႈႏွင့္ဂ်ပန္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္အေပၚ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က
ယေန႕ ပါလီမန္တြင္ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္္္လည္း ေရဒီယို ဓါတ္ျပန္႕ႏွံမႈက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကိုေမးစရာျဖစ္ေနသည္။
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါလီမန္တြင္ေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းအဆိိုး
ဆံုးေသာအက်ပ္အတည္းႏွင့္နပန္းလံုးေနရေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဦးေဇာ္မင္းခိုင္ဘာသာျပန္ေပးပို႔ပါသည္။
၂၉-၃-၂၀၁၁(၂၁း၃၀နာရီ)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....