Wednesday, December 15, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ပထီးပေကာ္

အ ေမ စု က ျပည္ သူ ေတြ ရဲ့ အ သံ ကုိ ၾကား ခ်င္ တယ္ ဆုိ လုိ႔ သာ မန္ တုိင္း ရင္း သား တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ ကြ်န္ ေတာ္ ရဲ့ အ သံ ကုိ တင္ ျပ လုိက္ ပါ တယ္။

၁) အ ေမ စု ရဲ့ ကြန္ ရက္ ဖြဲ႕ စည္း ဖုိ႔ သ ေဘာ တူ ပါ တယ္။ အား တက္ သ ေရာ ကူ ညီ ခြင့္ ရ ရင္ ကူ ညီ သြား ပါ မယ္။ ပါ လဲ ပါ ၀င္ ပါ မယ္။

၂) အ ေမ စု ေနာက္ ဆက္ ခံ မဲ့ အ ေမ စု လုိ တုိင္း ရင္း သား ေတြ ပါ လက္ ခံ ႏုိင္ မဲ့ မ်ဳိး ဆက္ သစ္ ေခါင္း ေဆာင္ ေမြး ထုတ္ ဖုိ႔၊ လက္ တြဲ ေခၚ ဖုိ႔ လုိ တယ္ လုိ႔ အ ၾကံ ေပး ပါ ရ ေစ။ အ ေမ စု လုိ အား ရွိ တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ ရွိ မွ ပဲ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ အ နာ ဂတ္ ဖယ္ ဒ ရယ္ ျပည္ ေထာင္ စု ကုိ တည္ ေထာင္ ႏုိင္ မွာ ပါ။

၃) ဒု တိ ယ ပင္ လုံ ကုိ သ ေဘာ တူ ပါ တယ္။ အ ေရး တ ၾကီး လို အပ္ တယ္ ဆုိ တာ ကုိ လဲ ခြ်င္း ခ်က္ မ ရွိ လက္ ခံ ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ေက ပီ ပီ ပါ တီ တာ ၀န္ ရွိ သူ ေျပာ ခဲ့ သ လုိ ပဲ အား လုံး ပါ ၀င္ ေအာင္ လုပ္ ဖုိ႔ လုိ ပါ တယ္။ တပ္ မ ေတာ္ သာ မ က တုိင္း ရင္း သား လက္ နက္ ကုိင္ ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ အား လုံး ပါ ၀င္ ဖုိ႔ လုိ အပ္ ပါ တယ္။ ဒီ လုိ ပါ ၀င္ ဖုိ႔ ဟာ အ ရမ္း အ ေရး ၾကီး ပါ တယ္။ ဒီ လုိ ပါ ၀င္ မွ ပဲ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ ျငိမ္း ခ်မ္း တဲ့ အ နာ ဂတ္ ႏုိင္ ငံ သစ္ ကုိ တည္ ေထာင္ ႏုိင္ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ တပ္ မ ေတာ္ သာ ပါ ၀င္ ျပီး တုိင္း ရင္း သား တပ္ မ ေတာ္ ေတြ ရဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ မ ပါ ၀င္ ရင္ ေတာ့ လုံး ၀ လက္ မ ခံ ႏုိင္ ပါ။

၄) ေနာက္ ျပီး စစ္ ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ ကုိ ႏုိင္ ငံ တ ကာ စစ္ ခုံ ရုံး တင္ မဲ့ ကိ စၥ ကုိ မူ အ ရ သ ေဘာ တူ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ အ ေမ စု ရဲ့ အ ေန အ ထား အ ရ စစ္ ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ ေဆြး ေႏြး ပြဲ ကုိ မ တက္ လာ မွာ စုိး လုိ႔ သူ တုိ႔ ရဲ့ လုံ ျခဳံ ေရး ကုိ အာ မ ခံ တဲ့ အ ေန နဲ႔ ဒီ ကိ စၥ မ်ဳိး ေတြ ကုိ မ ေျပာ ခ်င္ ဘူး။ ဒါ မွ မ ဟုတ္ ရင္ လက္ မ ခံ ခ်င္ ဘူး။ ဒါ မွ မ ဟုတ္ ရင္ လဲ ႏုိင္ ငံ ေရး အ ရ လက္ ေရွာင္ ခ်င္ တာ ျဖစ္ ခ်င္ လဲ ျဖစ္ မယ္။ ဒါ ကုိ နား လည္ ႏုိင္ ပါ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ က ရင္ တုိင္း ရင္း သား ေတြ ဘက္ က လည္း ကုိယ္ ခ်င္း စာ နား လည္ ေပး ဖုိ႔ ေမ တၱာ ရပ္ ခံ ပါ ရ ေစ။ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ က ရင္ တုိင္း ရင္း သား ေတြ ဟာ တပ္ မ ေတာ္ ရဲ့ အ မ်ဳိး တုန္း စစ္ ဆင္ ေရး ကုိ လြတ္ လပ္ ေရး အ ၾကဳိ ကာ လ က တည္း က ခံ ခဲ့ ရ တာ ပါ။ လြတ္ လပ္ ေရး ရ ျပီး ေနာက္ ပုိင္း မွ လဲ ေတာက္ ေလွ်ာက္ အ မ်ဳိး ျဖဳတ္ စစ္ ဆင္ ေရး ကုိ ခံ ရ ပါ တယ္။ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ က ရင္ တုိင္း ရင္း သား ေတြ ဟာ တ ျခား ေသာ တုိင္း ရင္း သား ေတြ ထက္ ပုိ ျပီး ခံ ခဲ့ ရ ပါ တယ္။ တပ္ မ ေတာ္ ရဲ့ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ တစ္ ေယာက္ ေျပာ ခဲ့ ဘူး တဲ့ "ေနာက္ က် ရင္ က ရင္ လူ မ်ဳိး ကို ေတြ႕ ခ်င္ ရင္ ျပ တုိက္ ထဲ မွာ သြား ၾကည့္" ဆုိ တဲ့ စ ကား ဟာ တပ္ မ ေတာ္ ဟာ က ရင္ လူ မ်ဳိး ေတြ ကို အ မ်ဳိး တုန္း စစ္ ဆင္ ေရး ကုိ ဆင္ ႏြဲ ေန တယ္ ဆုိ တာ ကုိ ေပၚ လြင္ ေစ တဲ့ သူ တုိ႔ ကုိယ္ တုိင္ ပါး စပ္ နဲ႔ ဖြင့္ ထုတ္ ေျပာ ခဲ့ တဲ့ သက္ ေသ ပါ။ ဒီ စ ကား လုံး ဟာ လုပ္ ၾကံ စ ကား လုံး မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ (နာ မည္ သိ ပါ တယ္။ ေန ရာ သိ တယ္။ မ ေရး ခ်င္ လုိ႔ ပါ) က အ ရပ္ ဖက္ ဆုိင္ ရာ အ ရာ ရွိ ေတြ နဲ႔ အ စည္း အ ေ၀း တ ခု မွာ ေျပာ ခဲ့ တာ ပါ။ ေနာက္ ျပီး အဲ ဒီ စ ကား ကုိ အဲ ဒီ တ ၾကိမ္ ထက္ မ က အ ၾကိမ္ ၾကိမ္ ေျပာ ခဲ့ တာ ပါ။ ေနာက္ ျပီး အ နီး စပ္ ဆုံး တပ္ မ ေတာ္ ရဲ့ က ရင္ ေတြ အ ေပၚ ရက္ စက္ စြာ အ မ်ဳိး ျဖဳတ္ တာ ရဲ့ သက္ ေသ က ေတာ့ ဒီ ေက ဘီ ေအ က သူ တုိ႔ ဖမ္း ထား တဲ့ စစ္ သုံ႔ ပန္း ကုိ အ ရွင္ လြတ္ ေပး လုိက္ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ တပ္ မ ေတာ္ က သူ တုိ႔ ဖမ္း ထား တဲ့ (သူ တုိ႔ ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး ယူ ထား တဲ့၊ စစ္ သုံ ပန္း ေတာင္ မ ဟုတ္ တဲ့) ျငိမ္း အ ဖြဲ႕ က ရဲ ေဘာ္ ေတြ ကုိ သတ္ ျပစ္ လုိက္ တာ ပဲ။ သတ္ တာ ေတာင္ ရုိး ရုိး သတ္ တာ မ ဟုတ္ ဘူး။ လူ မ ဆန္ စြာ ညွင္း ပန္း ႏွိပ္ စက္ ျပီး မွ ရက္ ရက္ စက္ စက္ မီး ရႈိ႕ သတ္ တာ။ ဒီ လုိ ရက္ စက္ မႈ ေတြ ဟာ မ ေရ မ တြက္ ႏုိင္ ေသာ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ေတြ ထဲ က အ နီး စပ္ ဆုံး ဥ ပ မာ တစ္ ခု ပါ။) ဒီ ဥ မ မာ မွာ ရက္ ရက္ စက္ စက္ အ သတ္ ခံ ရ တဲ့ လူ ေတြ ဟာ လက္ နက္ ကုိင္ က ရင္ ရဲ ေဘာ္ ေတြ ပါ။ လက္ နက္ ကုိင္ မ ဟုတ္ တဲ့ က ရင္ အ ရပ္ သား ေတြ တုိ ရင္ ဒီ ထက္ မ က ခံ ရ ပါ တယ္။ ဒါ ေတြ အား လုံး အ တြက္ ဒီ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ေတြ ကုိ မူ အ ရ ႏုိင္ ငံ တ ကာ စစ္ ခုံ ရုံး တင္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ မူ အ ရ လုိ႔ သုံး ႏႈံး တာ ဟာ လက္ ေတြ႕ မွ သူ တုိ႔ ရဲ့ အ ဘ တ ရုတ္ နဲ႔ ရု ရွား ေၾကာင့္ တ ကယ္ လက္ ေတြ႕ ျဖစ္ လာ ဖုိ႔ အ ရမ္း ခက္ လုိ႔ ပါ ပဲ။ ဒါ ေပ မဲ့ ဒါ ကုိ ကြ်န္ ေတာ္ တစ္ ေယာက္ တည္း အ ေန နဲ႔ မူ အ ရ ေတာင္း ဆုိ ပါ တယ္။ တ ကယ္ လုိ႔ ႏုိင္ ငံ တ ကာ ခုံ ရုံး မ တင္ ျဖစ္ ရင္ ေတာင္ မွ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ ႏုိင္ ငံ ဒီ မုိ က ေရ စီ ရ လာ တဲ့ တ ေန႔ ( ဘယ္ စစ္ အ ဏာ ရွင္ မွ ထာ ၀ ရ မ တည္ ျမဲ ႏုိင္ ပါ ဘူး၊ အ ဏာ ရွင္ ဆုိ တာ အ ခ်ိန္ တ ခု ေရာက္ တဲ့ အ ခါ က် ရင္ က် ဆုံး ၾက တာ ဟာ ဓ မၼ တာ ပါ) က် ရင္ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ကို စစ္ ေဆး ျပီး တ ရား ခံ ေတြ ကုိ ေဖၚ ထုတ္ ေပး ဖုိ႔ ေတာင္း ဆုိ ပါ တယ္။ အ ျပစ္ ေပး တာ မ ေပး တာ က ေနာက္ တ ပုိင္း ထား က် ရ ေအာင္။ ဘာ ျဖစ္ လုိ႔ လဲ ဆုိ ေတာ့ အ ေမ စု တုိ႔ က အ မ်ဳိး သား ေရး ရင္ ၾကား ေစ့ ေဆြး ေႏြး ၀ုိင္း ကုိ တပ္ မ ေတာ္ က လူ ေတြ မ တက္ လာ မွာ စုိး လုိ႔ အ လုံး စုံ သင္ ပုန္း ေခ် ခ်င္ ၾက တယ္ မ ဟုတ္ လား။ အ ေမ စု တုိ႔ က ကုိယ္ တုိင္ ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ ကာ ယ ကံ ရွင္ ေတြ အ ေန နဲ႔ သင္ ပုန္း ေခ် လုိ႔ ရ ေပ မဲ့၊ က ရင္ နဲ႔ တ ျခား ေသာ လူ မ်ဳိး စု ေတြ က ေတာ့ အ မ်ဳိး စု နဲ႔ ခ်ီ ခံ ရ တာ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ အ လုံး စုံ သင္ ပုန္း ေခ် ဖုိ႔ ဆုိ တာ မ ျဖစ္ ႏုိင္ လုိ႔ ပါ။ အ နည္း ဆုံး ဒီ က်ဴး လြန္ ခံ တဲ့ တ ရား ခံ ကုိ သ မုိင္း မွတ္ တမ္း အ ျဖစ္ ေဖၚ ထုတ္ ေပး မွ ပဲ ေခတ္ အ ဆက္ ဆက္ က အ ျပစ္ မဲ့ ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ လူ မ်ဳိး စု လူ သား ေတြ အ တြက္ တာ ၀န္ ေက် မယ္ လုိ႔ ကြ်န္ ေတာ္ ခံ ယူ လုိ႔ ပါ။ အ ျပစ္ ဒဏ္ က ေတာ့ တ မ်ဳိး သား လုံး နဲ႔ ဆုိင္ တဲ့ အ တြက္ က ရင္ တ မ်ဳိး သား လုံး ညီ လာ ခံ ေခၚ ျပီး ဆုံး ျဖတ္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ အဲ ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ အ ေမ စု က သူ တုိ႔ ကုိ လြတ္ ျငိမ္း ခ်မ္း သာ ခြင့္ ေပး ေစ ခ်င္ ရင္ ေတာ့ သူ တုိ႔ ဖက္ က ရပ္ တည္ ျပီး ေတာင္း ဆုိ မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ ထင္ ပါ တယ္ က ရင္ လူ မ်ဳိး ေတြ ဟာ မ ရုိင္း တတ္ ပါ ဘူး။ ကြ်န္ ေတာ္ အ ခု လုိ ေတာင္း ဆုိ တာ ဟာ ကြ်န္ ေတာ္ ဟာ က ရင္ လူ မ်ဳိး စု ေခါင္း ေဆာင္ တ ဦး အ ေန နဲ႔ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ က ရင္ တုိင္း ရင္း သား တစ္ ဦး အ ေန နဲ႔ ကြ်န္ ေတာ့ ရဲ့ တစ္ ဦး တည္း ေသာအ သံ ပါ။

၄) ေနာက္ ဆုံး က ေတာ့ တ ရုတ္ ႏုိင္ ငံ နဲ႔ စီး ပြား ေရး လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ ကုိ ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ္။ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ကုိ ရပ္ တည္ အ ကာ အ ကြယ္ ေပး ေန တဲ့ တ ရုတ္ ႏုိင္ ငံ ကုိ သံ တ မန္ နည္း အ ရ စည္း ရုံး လုိ႔ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ ဖက္ ကုိ မွ နည္း နည္း ေလး မ ငဲ့ ညွာ ဘူး ဆုိ ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ ဖက္ က လဲ ျပတ္ ျပတ္ သား သား ေျပာ ဖုိ႔ လို မယ္ ထင္ ပါ တယ္။ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ေတြ က် ဆုံး လုိ႔ ဒီ မုိ က ေရ စီ ရ တဲ့ တ ေန႔ မွာ ကြ်န္ ေတာ္ တုိ႔ တ ေတြ လဲ တ ရုတ္ နဲ႔ အ က်ဳိး တူ စီး ပြား ေရး လုပ္ ငန္း ေတြ ကုိ ျပန္ သုံး သပ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ လုိ႔ ျပတ္ ျပတ္ သား သား ေျပာ ရ ပါ လိမ့္ မယ္။ တ ရုတ္ ဟာ သူ တုိ႔ အ က်ဳိး စီး ပြား ကုိ ပဲ ၾကည့္ ပါ တယ္။ ေနာက္ ျပီး စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ေတြ ဒီ အ တုိင္း ၾကာ ၾကာ အ ေန နုိင္ ဘူး ဆုိ တာ လဲ သူ တုိ႔ သိ ပါ တယ္။ အဲ ဒီ လုိ ျပတ္ ျပတ္ သား သား ေျပာ ပါ မွ လဲ အ ေမ စု တုိ႔ ဖက္ ကုိ နည္း နည္း လွည့္ လာ လိမ့္ မယ္ လုိ႔ ထင္ ပါ တယ္။ ကြ်န္ ေတာ္ ႏုိင္ ငံ ေရး နား မ လည္ ပါ။ သံ တ မန္ ေရး ကုိ နား မ လည္ ပါ။ သာ မန္ တုိင္း ရင္း သား ျပည္ သူ တစ္ ေယာက္ ရဲ့ ရုိး ရုိး အ ျမင္ ပါ။
ေနာက္ ျပီး စစ္ အာ ဏာ ရွင္ ေတြ နဲ႔ ေပါင္း ျပီး ႏုိင္ ငံ ေတာ္ ပုိင္ ေတြ ကုိ အ က်ဳိး တူ ခုိး ေန တဲ့ စီး ပြား ေရး သ မား အ မည္ ခံ ေန တဲ့ သူ ေတြ ပါ။ ဒီ မုိ က ေရ စီ ရ တဲ့ တ ေန႔ မွာ ေတာ့ အား လုံး ကုိ စုံ စမ္း စစ္ ေဆး ျပီး ေတာ့ တ ရား မွ် တ မႈ ေတြ ကုိ ရ ေအာင္ ျပန္ ယူ မယ္၊ အ ျပစ္ ေပး စ ရာ ရွိ ရင္ လဲ တ ရား ဥ ပ ေဒ အ ရ အ ျပစ္ လုိ႔ တိ တိ က် က် အ သိ ေပး ထား ဖုိ႔ လုိ ပါ တယ္။ ဒါ မွ လဲ သူ တုိ႔ လုပ္ ခ်င္ သ လုိ မ တ ရား ဆီ က မ တ ရား သိမ္း ယူ ေန တာ ေတြ တန္႔ သြား လိမ့္ မယ္ လုိ႔ ထင္ ပါ တယ္။

ကြ်န္ ေတာ္ ဟာ အ ေမ စု ကုိ ကြ်န္ ေတာ့ ရဲ့ သူ ရဲ ေကာင္း၊ စံ ထား ရဲ့ ပု ဂၢဳိလ္ အ ေန နဲ႔ ထာ ၀ ရ ေလး စား အား ကုိး ယုံ ၾကည္ တဲ့ လူ တစ္ ေယာက္ ပါ။ တ ကယ္ လုိ႔ ကြ်န္ ေတာ္ စာ ဟာ အ ေမ စု ကုိ တ စုံ တ ခု ထိ ခုိက္ ေစ မယ္ နစ္ နာ ေစာ္ ကား သ လုိ ျဖစ္ ေန ဆုိ ရင္ ေတာ့ အ ႏူး အ ညြတ္ ေတာင္း ပန္ ပါ တယ္။
ရင္းျမစ္။ ။http://www.pahteepakaw.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....