Friday, October 15, 2010

ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕သို႕

သို႕
ရက္စြဲ႕ ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၀
ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕သို႕
သမိုင္းစဥ္လာတေလွ်ာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ရခုိင္တို႕၏သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈံးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈ စိုးစဥ္မွ်မရွိခဲ့ပါ။ ထို႕အျပင္  ရခုိင္ျပည္ကို ကိုလိုနီျပဳအုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အိဂၤလိပ္တို႕၏ အလြန္တိက်ေသာ ေဂဇက္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ယင္းအမည္ ထည့္သြင္းမွတ္ တမ္းတင္ထားျခင္း အလ်ဥ္မရွိပါ။ ၿဗိတိသွ်ေဂဇက္တီယာ Gazetteers မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Arakanese Muslim ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ပါရွိသူမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည့္မႈမွလြဲ၍ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကားတို႕၌  ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ တူညီၾကသည္။ ၄င္းတို႕သည္ ရခိုင္မင္းမ်ားလက္ထက္ကပင္ ေဒသတြင္းအျပန္အလွန္ဆက္ဆံ ေရးမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဂၤလီဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္းအလ်ဥ္းမရွိေသာ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၄င္းတို႕သည္ လည္း ဘဂၤလီစဘာသာစကား လံုး၀မေျပာတတ္ၾကေပ။
၁၉၅၉-ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလထဲမွာ ဦးႏု ရခုိင္ျပည္သို႕  မဲဆြယ္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္၌ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတရားေဟာေျပာခဲ့စဥ္က ”သန္႕ရွင္းသာ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးလို႕ သတ္မွတ္ေပးမယ္ ျမန္မာ့အသံက တိုင္းရင္းသားအစီအစဥ္ေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာနဲ႕ အသံလြင့္ေပးမယ္လို႕“ ဂတိေပးခဲ့သည္။ အမတ္ေနရာ သံုးေနရာရရန္အတြက္ အာဏာရူးခဲ့သည့္ ဦးႏုေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ နာမည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေညာင္သီးကိုစား၍ တိုက္နံရံမွာ ခ်ီးယိုျခင္းသည္ ေလာေလာဆယ္၌ အေရးမႀကီးဟုထင္ရ၏။ သို႕ေသာ္ ေညာင္ပင္ႀကီးလာမွ ျပသနာတက္ရျခင္းမ်ဳိး က်ေနာ္တို႕ ႀကဳံေနရသည္။ အမ်ားစုက အေဆာက္အဦး မပ်က္စီး ရန္ ေညာင္ပင္အား ခုတ္လွဲခ်င္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕က ေညာင္ပင္၏ ထည္၀ါမႈႏွင့္ အရိပ္အာ၀ါသကို အပ်က္အစီး မခံႏိုင္ျဖစ္ေနၾကရသည္။
”ရိုဟင္ဂ်ာ“လူမ်ဳိးဟူ၍ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကဳိးစားအတည္ျပဳေန ၾကသူတို႕သည္ သူတို႕၏ ကိုက်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဟန္ေယာင္ ေ၀ႏွင့္ NCGUB မွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနသူ လူတစုလည္းပါ၀င္ၾကသည္။ ထိုဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ အေပါင္းပါတ စုတို႕သည္ ျမန္မာျပည္သူကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးမ်ားေတာင္းခံ၍ လုပ္စားလာၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  သို႕ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္အစိုးရကိုဆန္႕က်င္သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ဟူ၍ မယ္မယ္ရရ တစိုးတစဥ္းမွ် မေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္တာေၾကာင့္  ျမန္မာဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားမွ ယခုအခါ ရပ္တန္႕လိုက္ၿပီးျဖစ္ၾကာင္းသိရွိသည္။ NCGUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ဆယ္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္း မည္မည္ရရ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟူ၍ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္သျဖင့္  ယခုအခါ၌ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
          သို႕ေၾကာင့္ ဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB မွ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ အႀကံကုန္လို႕ ဂဠဳံဆားခ်က္ဆိုသကဲ့သို႕ မၾကာေသးခင္က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ၿပီး ေငြေၾကးအလွဴခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလွဴေပး မည္ပုဂၢဳိမ်ားကလည္း အလကားေတာ့ ေပးမည္မဟုတ္။ တခုခုေတာ့ ေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသည္ သူတို႕ မြတ္စလင္ ႏိုင္ငံျပန္ပြါးေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကိုသံုးစြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို လူတိုင္းသိသည္။ ယခုလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦး ၿပဳိပ်က္သြား သည့္ ေနရာအနီး၌ ကုလားဗလီေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံမွ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား က်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုလည္း ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံတခု ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB မွ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕အား ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားေပး၍ေဖၚေဆာင္ခုိင္းဟန္တူသည္။ သို႕ေၾကာင့္ အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ NCGUB ၀န္ၾကီးအခ်ဳိ႕သည္ အေမရိကန္ ကြန္ကရက္အမတ္ကိုေပါင္း၍ ”ရိုဟင္ဂ်ာ“အား တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား တြန္းအားေပးသည့္ စာတန္းတေစာင္ကို အေမရိကန္ လြတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။
          ဤအျဖစ္မ်ဳိးသည္ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္တြင္တခါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ကိုက်ဳိးရွာ ေက်ာင္းသားအေယာင္ေဆာင္ လူတစုမွ န၀တစစ္အစိုးရကိုတိုက္ရန္ ေငြေၾကးလိုသည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေနစြဲ႕ ျဖင့္  ABSDF (ဗဟို)၏ သုေတသနဌာနမွ စာမ်က္ႏွာ ၄၉ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းလိမ္တေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အတြက္ (ABSDF)အဖြဲ႕သည္ ေဒၚလာတသန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုိအခ်ိန္က (ABSDF)တြင္ အလုပ္အမွဴေဆာင္ ဗဟိုေကာ္မီတီအဖြဲ႕၀င္ တဦးျဖစ္ခဲ့သူ ရခုိင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦး၏ မွတ္တမ္းတြင္ေတြ႕ရသည္။
          သို႕ေၾကာင့္ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ႏွင့္ NCGUB ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕တို႕အား အသိေပးလို႕သည္မွာ က်ေနာ္တို႕ အဖိုးအဖီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္ဧရိယာကို တလက္မခန္႕မွ် ေဖ့ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္။ ထိုသို႕ေဖ့ထုတ္ ယူရန္ႀကဳိးစားလာသူမွန္သမွ်ကိုလည္း က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္တမ်ဳိးသားလံုး၏ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။ ခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးကို အသံုးခ်ၿပီး လုပ္စားေနၾကျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကည္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ အသိေပး ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ခိုင္ဘခင္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....