Tuesday, October 19, 2010

ေသြးမ်ိဳးဆက္တုိ႔ ရွင္သန္လာၿပီ

ယေန႔ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ ျမန္မာ ႏူိင္ငံမွ ျပည္သူ မ်ားသည္ သတင္း အေမွာင္ ခ်ထားျခင္းကုိ ခံထား ရေလသည္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း သမုိင္းအမွန္ကို လည္း သင္ၾကားခြင့္ မရၾကေတာ့ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ အာဏာရွင္ မ်ားသည္ သူတုိ႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကုိ ဦးထိပ္ ထားလုိေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ေခ်ာင္းထုိး ထားကာ စစ္မွန္ေသာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာ ရွင္မ်ားသာမက စာေပ အႏုပညာရွင္ မ်ားကုိ ဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ကာ နည္းမ်ိဳးစုံ သုံး၍ ႏွိပ္ကြပ္လွ်က္ ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္ မ်ားသည္ တုိင္းတပါးကုိ ထြက္ကာ ၀မ္းစာ ရွာၾကရာက ဦးေႏွာက္ ယုိစီးမႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားေနသည္ ကုိလည္း ဂရုမစုိက္၊ ဆက္လက္ မုိက္ၿမဲ မုိက္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ အက်ိဳးဆက္မ်ားကာ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ ႏူိင္ငံသား မ်ားသည္ အေတြးအေခၚေတြ ေ၀၀ါး ကုန္ၾကသည္။ အမွန္ႏွင့္ အမွားကုိ ခြဲျခားႏူိင္သည့္ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးေတြ နိမ့္ပါး လာၾကသည္။ ပညာကုိ တန္ဖုိး မထားၾကေတာ့ဘဲ တနပ္စား ဉာဏ္မ်ားကုိ အားက် အတုယူကာ ပညာရွင္ အမည္ခံ ကုိယ္ၾကိဳးရွာလုိ သူတုိ႔ စကားေနာက္တြင္ ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္ လုိက္ၾကလွ်င္ ကၽြႏူပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ တုိင္းတပါး ကၽြန္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ႏြြံနစ္ ရမည့္ ကိန္းဆုိက္ ေနေလၿပီ။ ကြၽႏူ္ပ္တုိ႔ ႏူိင္ငံသား အားလုံး ပုိင္ဆုိင္သည့္ ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာဏာရွင္ လူတစ္စုသည္ ပုဂၢိဳလိက ပုိင္ဆုိင္မႈ အျဖစ္ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ် သည္မွာ ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္း အလႊဲ သုံးစားမႈ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ တားဆီး မည့္သူ မရွိ၊ တရားဆြဲ ဆုိလုိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မရွိ။ မည္သူမွ်လည္း တရားစြဲဆုိလုိ႔ မရႏူိင္ ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္ ကာ ေသနတ္ကုိင္၍ ရမး္ကားလွ်က္ ရွိေပသည္။ ဥပေဒသည္ သူတုိ႔ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ မူတည္ေနသည့္ အတြက္ ထင္ရာစုိင္း ေနၾကျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ခံစား ေနၾကရသည္ကုိ ယေန႔ ျမန္မာႏူိင္ငံ ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ၀မ္းနည္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိ ရေလသည္။

ထုိသုိ႔ တရားမ၀င္ ထင္ရာစုိင္း လုပ္ေဆာင္ ေနၾကၿခင္းကုိ တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမည္ခံ အေရခြံလဲပြဲကုိ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတုိ႔ အသိဉာဏ္ကုိ သစၥာ ေစာင့္သိေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ လက္မခံ ၾကေသာ္လည္း ပညာရွင္ အမည္ခံ ကုိယ္ၾကိဳး ရွာလုိသူ တစ္စုသည္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ လူထု ကုိ တပါတ္ရုိက္ရန္ ၾကံစည္၍ တရားမွ်မႈ မရွိေသာ အေရခံလဲပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ ႀကံစည္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိ တစ္ခုသာ အသိေပး လုိပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားသည္လည္း လက္မခံၾကပါ၊ သုိ႔ေသာ ထုိဥပေဒကုိ အေျခခံသည့္ ယခု အေရအခြံ လဲပြဲကုိ လက္ခံ ၾကသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အေျဖကား ရွင္းရွင္းေလးပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ကုိယ္ၾကိဳးရွာ လုိ၍ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ လူထုကုိ ေခ်ာက္အတြင္းသုိ႔ တြန္းခ်ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ တရားမွ်တမႈကုိ ျမတ္ႏူိးသူတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အဓိက တာ၀န္ ၀တၱရားဟု ခံယူ သေဘာ ထားမွသာ ႏူိင္ငံ သားေကာင္း ပီသေပမည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ ေနရာတြင္ ပညာ မတတ္ေသာ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ အစားထုိးထား ခန္႔ထားရာမွ အစျပဳ၍ တုိင္းျပည္ အေျခအေနသည္ ဘုန္းဘုန္းလဲ ေတာ့မည့္ အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိ ေနသည္ကုိ ယေန႔ ျမန္မာ ႏူိင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထားကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လြန္စြာ သိသာထင္ရွား လွေပသည္။ ယေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္ သယံဇာတကုိ မတန္တဆ ေစ်းျဖင့္ လက္ညိဳးထုိး ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လူသတ္သည့္ ပညာသာ ကၽြမ္းက်င္သည္။ ပညာမဲ့ေသာ ေနာက္လုိက္ မ်ားသည္ ဤ ေျမွာက္ေပးမႈကုိ အဟုတ္ မွတ္ကာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနၾကျခင္းကုိ သူတုိ႔တေတြ သာယာေနၾကသလုိ တုိင္းျပည္ ဘ႑ကုိ စိတ္ၾကိဳက္ သုံးျဖဳန္းကာ စည္းစိမ္ ယစ္မူး ေနၾကကာ ထင္ရာ စုိင္းေနၾက ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ ခါးသီး ရင္နင့္စြာ ခံစား ေနရသည္မွာ ျပည္သူ လူထုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူး ေျပာစရာပင္ မလုိေတာ့ေခ်။

ဒီအတုိင္းသာ ဆက္သြားလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ၾကီး မၾကာခင္ ၿပိဳက် ပ်က္စီး ဆုံးရွဳံး ရေတာ့မည္။ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအၿမစ္ေတြ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ ႏူိင္ငံမွ ျပည္သူ လူထုသည္ ၀မ္းေရး နပ္မွန္ေအာင္ပင္ မနည္း ၾကိဳးစား ေနၾကရ ရွာေလသည္။ အာဏာဟူသည္ ေသနတ္ ေျပာင္း၀မွ ဆင္းသက္ လာသည္ ဆုိေသာ အဆုိအမိန္႔ကုိ လုိက္နာကာ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစား ေနသူမ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေပးလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တြင္း စီးဆင္းလွ်က္ ရွိေသာ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏူိးသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ သတ္၍ မေသ။ ရုိက္၍လည္း မေအာ္၊ ထုလွ်င္လည္း မေၾက၊ ေသြးမ်ိဳးဆက္ တုိ႔ကား ရွင္သန္ ထေျမာက္၍ လာစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။

အတိတ္တြင္ ကၽြႏ္ူပ္တုိ႔ ဘုိးေဘး မ်ားမွ စတင္ ျမစ္ဖ်ား ခံလာခဲ့ေသာ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏူိးသည့္ ေသြးမ်ိဳးဆက္တုိ႔သည္ အလွ်င္ မျပတ္ စီးဆင္းကာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံတည္ ေဆာက္ရန္ အဘ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေျပာေသာ စကားကုိ ေလးစား လုိက္နာကာ ယေန႔ ခ်ိန္ထိ တုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားလွ်က္ ရွိေနၾကတုန္းပင္ ျဖစ္သည္ကုိ အားတက္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိခဲ့ ရေလသည္။ ယခုတဖန္ ကြၽႏူ္ပ္တုိ႔ လူငယ္မ်ား၏ ေခတ္ကုိ ေရာက္ရွိ လာျပန္ေလၿပီ။ အတိတ္တြင္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ ဘုိးေဘး ဘီဘင္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံၾကီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ တာ၀န္ ၀တၱရားကုိ ကြၽႏူ္ပ္တုိ႔ ပုခုံးေျပာင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္အခါကုိ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေပၿပီ။

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔တြင္ ေရွးယခင္ လူၾကီးမ်ားထက္ အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါသည္။ ထုိအရာကား နည္းပညာတည္း။ ထုိအခ်က္ကုိ ကုိင္စြဲ၍ လူထုကုိ အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကုိ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏူိင္သည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ မသင္ၾကားရခဲ့ေသာ သမုိင္း အမွန္မ်ားကုိ နည္းပညာ သုံးကာ ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင္ၾကားေပးႏူိင္မည္။ သတင္းမွန္ မသိခဲ့ရေသာ လူမ်ားကုိ သတင္းမွန္မ်ား၊ ဗဟုသုတ အသိဉာဏ္ ပညာ တုိးတက္ ေစႏူိင္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ကာ ေသြမ်ိဳးဆက္တုိ႔ ထက္ျမက္ ေစရန္ ရည္သန္၍ ကြၽႏူ္ပ္ ယခု အခါတြင္ group ေမးလ္တစ္ခု ဖန္တီး ထားေလသည္။

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔သည္ အာဏာရွင္ေတြ စိတ္တုိင္းက် ဖန္တီးျခင္း မခံရေအာင္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ား တုိးပြား လာေအာင္ ၾကိဳးစား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒါမွသာ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ အေတြးသည္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မည္။ သတင္း အမွန္မ်ားကုိ သိထားျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ ေျပာသမွ် ယုံၾကည္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိစရာ မလုိေတာ့။ အေတြးအေခၚ ၀ါဒ မႈိင္းတုိက္သည့္ ေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားကုိ အသိဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားေအာင္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကြၽႏူ္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဒီမုိကရစီ ႏူိင္ငံ တည္ေဆာက္ ႏူိင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏူ္ပ္တုိ႔ အနာဂတ္တြင္ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးျဖင့္ ထပ္မံ မဆုံေတြ႔ လုိလွ်င္ သင့္ကုိယ္သင့္ အရင္ ျပင္ႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ သင့္သလုိ အျခား သူမ်ားကုိလည္း သင္ကဲ့သုိ႔ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ျမင့္မား လာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစား လမ္းညႊန္ျပသ ေပးသင့္သည္ ။

ယေန႔ ျပည္ပ ႏူိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ ႏိူင္ငံသား မ်ားသည္လည္း အသိပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ သတင္းမွန္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီေရး အတြက္ ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစားကာ သတင္းမွန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀လွ်က္ ရွိၾကေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းမွ လူမ်ားသည္ ထုိသတင္း ဆုိဒ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာခြင့္ မရၾကေခ်။ ထုိေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုမွာ အစုိးရ မီဒီယာမ်ားျဖင့္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကရ ရွာသည္ကုိ သတိမထား မိသည္ေလာ၊ သိလွ်က္ႏွင့္ပင္ မၾကိဳးစား ၾကသည္ေလာ၊ ၾကိဳးစား ေနဆဲလား ဆုိတာကေတာ့ ထုိ သူတုိ႔သာ သိရွိ ႏူိင္ေပသည္။ ကြၽႏ္ူပ္ ယုံၾကည္ ထားသည္မွာ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စနစ္ တစ္ခု ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျပည္တြင္း အင္အားစု ေပၚမွာသာ မူတည္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံေတာ္ၾကီး၏ ေကာင္းက်ိဳး အျဖာျဖာကုိ လုိလား ေတာင့္တေသာ ျပည္သူ လူထုမ်ား လာမွသာ ဒီမုိကေရစီ အေရး ေတာင္းဆုိ တုုိက္ပြဲ၀င္လုိသည့္ အင္အားစု ၾကီးထြား လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ သတင္းမွန္ ျဖန္႔ခ်ီေရးတြင္ ဟာကြက္ကုိ ျဖည့္စီးသည့္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ူပ္တုိ႔ ေသြးမ်ိဳးဆက္သည္ ျပည္တြင္းသုိ႔ သတင္းမွန္မ်ားႏွင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာ သာမက စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ ေကာင္းမြန္ လာေစမည့္ လူထု အက်ိဳးျပဳ စာေပမ်ား၊ နည္းပညာကုိ အေျခခံ၍ ပထမဆုံး ျပည္တြင္းသုိ႔ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴး သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္း၌ သာမက ျပည္ပ ႏူိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနၾကေသာ လူမ်ားသည္ မအားလပ္သည့္ အတြက္ သတင္းဆုိဒ္မ်ားကုိ တက္ၾကည့္စရာမလုိ၊ ယေန႔ ျမန္မာ ႏူိင္ငံ၏ ႏူိင္ငံေရး အေျခအေန၊ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ အစုိးရ၏ အၾကံအစည္ မ်ားကုိ မိမိ၏ ေမးလ္ကုိ ဖြင့္ကာ ဖတ္ရုံ မွ်ျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ ဖတ္ရွုႏူိင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား သြားပါမည္။ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတကုိ မိမိတုိ႔ သိသလုိ အျခား သူမ်ားကုိ သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာ မည္ပါေပ၏။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တုိ႔ ႏူိင္ငံတ၀ွမ္း မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အသိဉာဏ္ ပညာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ သင့္ထံသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ ေမးမ်ားကုိ အမ်ားသူဌာ သိရွိ လာေစရန္ ကူညီျဖန္႔ေ၀ ေပးၾကပါလုိ႔ ေလးစားစြာ တုိက္တြန္း ႏူိးေဆာ္ အပ္ပါသည္ ။

ေၾကာက္လန္႔ ေနတဲ့ စိတ္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ ခ်င္ရင္ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ စိတ္ကုိ ေမြးျမဴ ေပးၾကပါ။ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏူိး သူတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ ေပးၾကပါ။ တရား မွ်တမႈကုိ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏူိး တန္ဖိုး ထားလုိသူေတြ မ်ားျပား လာခဲ့ရင္ မတရားမႈကုိ လက္ကုိင္ ထားသူေတြ အတြက္ ေနရာ ဆုိတာ မရွိပါဘူး ဆုိတာ လက္ေတြ႔ သက္ေသ ျပရမည့္ အခ်ိန္အခါကုိ ေရာက္ရွိ ေနပါၿပီ။ ထုိကဲ့သုိ႔ သက္ေသျပဖုိ႔ အတြက္ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏူိးကာ မတရားမႈကုိ ရႊံရွာ မုန္းတီးသည့္ျပင္ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္စြာ အေျဖာင့္အတုိင္း ေတြးေခၚ ႏူိင္သည့္ အရည္အေသြး တုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေသြးမ်ိဳးဆက္တုိ႔ ရွင္သန္ လာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစားၾကကာ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးကုိ တုိက္ထုတ္၍ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တကာ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံၾကီး ဆီသုိ႔ ညီညာစြာ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႔ ျမန္မာႏူိင္ငံသား အေပါင္းတုိ႔။

http://groups.google.com/group/thwaymyoset-/sub?s=6tn8WAwAAAAQzEhJIsxTzaukPlobzkCR&hl=en

အထက္ပါ လင့္ေလးကုိ ႏွိပ္၍ ေသြးမ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ ၀င္ခြင့္ ေတာင္းခံႏူိင္ပါသည္ ။

ခင္မင္ ေလးစားလွ်က္
ဗမာ့ေသြး

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....