Wednesday, September 29, 2010

ကရင္ဒုကၡသည္(၁၈)ဦးဂ်ပန္သို႔ေရာက္႐ွိ

NHKသတင္းဌာနမွေဖၚျပခ်က္ကိုဒီမွာၾကည့္မယ္။
ယေန ့(၂၈-၀၉-၂၀၁၀) ေန ့နံနက္ ၇း၂၅ နာရီတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ ့ နာရီတာေလဆိပ္သို ့ဂ်ပန္ပန္အဲယား-JAL FLIGHT 718 ျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ကရင္ ဒုကၡသည္(၁၈) ဦးဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ျပီး ေလဆိပ္အတြင္း ဂ်ပန္ လဝက ျဖတ္ျခင္း ေခတၱအနားယူျခင္းနွင့္ ကေလးငယ္မ်ားေနမေကာင္းျဖစ္ေန၍ ေလဆိပ္ေဆးခန္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအားေဆးကုသမႈမ်ားခံယူျပီး
ေနာက္ မနက္(၉) နာရီတြင္ ေလဆိပ္အျပင္သို ့ထြက္လာခဲ့ႀကရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္(၃၀)
ခန္ ့နွင့္္ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ(၁၀) ဦးခန္ ့စုစုေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္မွ ကရင္ဘာသာ
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျမန္မာ အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာပါ -
ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။
Refugees from Burma (Myanmar) under the junta are warmly welcome to Japan.
ဟူေသာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ႀကိဳဆိုခဲ့ႀကပါသည္။ ယေန ့ဆိုက္ေရာက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ (၂၇) ဦးျဖစ္ေသာ္လည္းကေလးငယ္မ်ားေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ မဲေဆာက္တြင္ မိသားစုတစ္စု နွင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ မိသားစုတစ္စု က်န္ရစ္ေနခဲ့ျပီး People forum of Burma မွ Yamamoto San က ေျပာျပသည္မွာ အဆိုပါက်န္ေနခဲ့ေသာ မိသားစုနွစ္စုမွာ မိမိ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ကသိရိွမိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေႀကာင္းနွင့္ မိမိအေနျဖင့္ ယေန ့အဆိုပါမိသားစုမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေတြ ့ဆုံရန္အားခဲျပီးႀကိဳးစားလာခဲ့ေသာ္လဲ ပါမလာ၍ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
ေလဆိပ္အျပင္ဘက္ ဘတ္စ္ ကားေပၚမတက္ခင္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပထမဦးစြာ
ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွတစ္ဦး က ရွင္းလင္းေျပာႀကားခဲ့ျပီး ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး
ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးနွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး တို ့နွင့္လည္းမိတ္ဆက္
ေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ယေန ့ေန ့လည္ (၃)နာရီခန္ ့မွစတင္၍ TBS News Birds တြင္ UNHCR ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမစၥတာတာကီဂါဝါ မွရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္လည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ UNHCR မွတဆင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာနွစ္စဥ္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစု က ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလက္ခံလိုစိတ္မရိွ၍၄င္းအစားေငြမ်ားစြာေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းရႈျမင္ျပီး မိမိ နိုင္ငံျခားတြင္ UNHCR ဝန္ထမ္းအျဖစ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္အထင္ေသးေသာမ်က္လုံးျဖင့္အႀကည့္ခံခဲ့ရ၍မိမိအေနျဖင့္လြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေႀကာင္း။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို မိမိတို ့ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ စတင္လက္ခံခဲ့ရာ အာရွတိုက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကို အာရွတိုက္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက ပထမဦးဆုံးစတင္လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မိမိအေနျဖင့္အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိပါေႀကာင္းနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနွင့္နွစ္စဥ္ ဒုကၡသည္ေသာင္းနွင့္ခ်ီ၍ လက္ခံေနရာ အဆိုပါအေရအတြက္နွင့္နိႈင္းယွဥ္ ပါက ဂ်ပန္နိုင္ငံက လက္ခံေသာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ အလြန္နဲေနေသးေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ယခုမွစ၍နိုင္ငံျခားရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလက္ခံျခင္းနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္းဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းနွစ္မ်ိဳးစလုံးကို အတူယွဥ္တဲြ၍ တိုးခ်ဲ ့ျမွင့္တင္သြားျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာႀကားသြားခဲ့ပါသည္။ ထို ့အျပင္ ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားဆုံးစိုးရိမ္ပူပန္ႀကေသာ အရာမ်ားမွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ မည္ကဲ့သို ့အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္းျပဳလုပ္ရမည္နည္းဆိုသည္နွင့္ ဂ်ပန္လူ ့အဖဲြ ့အစည္းအတြင္းမည္ကဲ့သို ့ဝင္ဆန္ ့ေအာင္လုပ္ရမည္နည္း စသည္တို ့ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာႀကားသြားပါသည္။
ထို့အျပင္ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔့ေရာက္ရိွလာေသာဒုကၡသည္မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔့ကူညီေထာက္ပ့ံမည္လဲဟူေသာေမးခြန္းကိုျပန္လည္ေျဖႀကားရာတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ကမၻာ ့ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြေႀကးေျမာက္ျမားစြာေထာက္ပန္ ့လွ်က္ရိွရာ အဆိုပါေထာက္ပန္ ့ေငြ၏ (၀.၁)ရာခိုင္နႈန္းကိုအသုံးျပဳလွ်င္ ပင္ လုံေလာက္သည္ဟု မိမိထင္ျမင္ေႀကာင္းနွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက အမွန္တကယ္ပန္ ့ပိုးသင့္ေႀကာင္းေျပာႀကားသြားပါသည္။
ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကရင္ဘာသာစကားျပန္အျဖစ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ကရင္ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးအဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာKNL-JAPANေခါင္းေဆာင္ ကိုေစာဘလွသိန္းမွေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး ယေန့ေရာက္ရိွလာေသာကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို (၆)လ ႀကာသင္တန္းအမ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါကာလအတြင္း ျပင္ပသို႔ ့အဆက္အသြယ္လုပ္ခြင့္ကိုကန္ ့သတ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ(၆) လအျပီးတြင္ မိမိတို ့ႀကိဳက္နွစ္သက္သလို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုေစာဘလွသိန္းမွတဆင့္သိရိွခဲ့ရပါသည္။
သို ့ျဖစ္ရာကရင္ဒုကၡသည္မ်ားမိမိတို ့ေျခေထာက္ေပၚမိမိတို ့ရပ္တည္နိုင္ရန္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွျမန္မာနိုင္ငံသား
ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ့တတ္အားသေရြ ့အကူအညီေပးရန္တာဝန္ရိွေပသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒုကၡသည္ျပႆနာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းယေန ့အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါျမန္မာျပည္တြင္းရိွ နိုင္ငံေရးျပႆနာကိုေျဖရွင္းေရးမွာ အဓိကနွင့္အေျခခံ
အေႀကာင္းအရင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာနိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ကမၻာ ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားနွင့္အတူလက္တဲြ၍ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚပိုမိုဖိအားေပး
လုပ္ေဆာင္သြားမွသာလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူမ်ားအေပၚအမွန္တကယ္ကူညီရာေရာက္မည္ျဖစ္ေပသည္။

သတင္းမွတ္တမ္းနွင့္ေဝဖန္ခ်က္။ ။ ဘုန္းလိႈင္-FWUBC
ဗီြဒီယို-日テレNEWS24
ဓါတ္ပုံ-FWUBC
jacjapan@yahoogroups.comမွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....