Wednesday, April 21, 2010

ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ

(www.kaungkin.com မွ ရယူထားပါသည္။)
လူဆိုသည္ကား လူမႈေရး သတၱဝါ social animal ဟူ၍ သဘာဝတၳ ပညာေက်ာ္တဦးက ဆိုခဲ့မိန္႔ခဲ့ဖူးေခ်၏။ ထိုပညာေက်ာ္၏ အဆိုအမိန္႔ကို သံေယာင္လိုက္ျပီးသကာလ အႏွီပညာေက်ာ္ ေနာက္တဦးကလည္း လူဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါဟူ၍ ျမြက္ၾကားလိုက္ျပန္ေခ်သည္။ ခက္ကျပီတကား။ ငတို႔ကဲ့သို႔ ပညာခ်ဳိ႔တဲ့ ဒီမိုကေရစီမဲ့ ႏိုင္ငံသား ႏို႔ပုန္းစားတို႔အတြက္ မ်က္ေစ့သြက္သြက္လည္စရာေပတကား။

သို႔ပင္ေသာ္ျငား မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကကို တေစ့တေစာင္း ငဲ့၍ေစာင္း၍ ျပန္ေျပာင္း သုံးသပ္လိုက္ေသာ အခါတြင္မူကား လူသည္ ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါပါတကားဟု ငါေကာင္းေကာင္း
သိရွိနားလည္ရျပီတမုံ႔။

ငတို႔ ေပါကၠာရာမရာဇဌာနီျမန္မာျပည္ဝယ္ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ အေထြေထြ အျပားျပားရွိသတတ္။

အခ်ိဳ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ ေခြးႏွင့္တူ၏။ ၄င္းတို႔၏ ေက်ာျပင္ကို ေဗ်ာထင္ကာ ေဆာ္ပါႏွက္ပါေသာ္လည္း ငါတို႔ကို ေဆာ္ေပသည္တကားဟု အမ်က္မသို။ လက္ဖ်စ္တခ်က္တီးလ်င္ အျမီးကိုႏွံ႔ျပတတ္ေလ၏။ အခ်က္တစ္ရာေပးသည္ ေဆာ္သည္ကို အမွတ္မထား၊ ထညက္ (ထန္းလ်က္) တခါ ေကြ်းသည္ကိုသာ အခါခါ သတိရလ်က္ သူူူတထူး၏ တခါကျပဳဖူးေသာေက်းဇူးကို တသသ ေအာက္ေမ့သတိရေသာဟူ၏။ ေခြးႏွင့္အလြန္တူေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါတကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏို္င္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား လိပ္ႏွင့္တူစြတကား။ ကိုယ့္ဗိုက္ေအာက္ကိုသာ တြင္တြင္ယက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတတ္ၾကေပသည္။ ပူးသတ္မည္၊ ေပါင္းႏွပ္မည္၊ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မည္၊ ညာလိုလုပ္လိုက္မည္ ဆင္ဖမ္းမည္၊ က်ားဖမ္းမည္ဟု ဘာဘာညာညာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေနပါေသာ္ျငား၊ လိုရင္းမွာကား ကိုယ့္ ဗိုက္ေအာက္ကိုယ္ ယက္ဖုိ႔သာပင္တကား။ အႏွီ ဂႏၳဝင္ဓါတ္ျပားေဟာင္းၾကီးကို အပ္ေၾကာင္းခါခါထပ္ျပီးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လိပ္ဘိုးဘိုး လိပ္ဘြားဘြားတို႔မွာမူ ရိုးသည္အီသည္ဟု မရွိပါကလား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား ႏြားႏွင့္တူ၏။ မထုံတက္ေတးႏွင့္ ေႏွးေကြးေလးလံလွေခ်၏။ ရိုက္ေသာ္လည္း မမႈ၊ ထုေသာ္လည္း မျဖံဳ။ သုိ႔ေသာ္ ထမ္းပိုးေအာက္မွလည္း ရုန္းထြက္ရန္မစဥ္းစား။ ပ်င္းတိပ်င္းတြဲႏွင့္ ၾကဳံရာက်ရာဘဝမွာ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းဟုသာ သေဘာထား၏။ စအိုဝကို နဂန္ (ႏြားကန္) ႏွင့္ဆြႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်၏။ သို႔မဟုတ္မူကား အသက္မရွိေသာအရုပ္သို႔ပင္တကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏုိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား ေမ်ာက္ႏွင့္တူ၏။ ဟိုအေကာင္ကို ခဲႏွင့္ပစ္လို႔ပစ္၊ ဟိုသတၱဝါကို တုတ္ႏွင့္ထိုးလို႔ထုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေပး ေႏွာင့္ယွက္တတ္၏။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေယာင္ေယာင္ သတင္းသမားေယာင္ေယာင္ အန္ဂ်ီအုိေယာင္ေယာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေယာင္ေယာင္ေဆာင္ၾက၏။ ဟိုဆြဒီဆြ အလြန္စတတ္ေသာ ညဥ္ဆိုးရွိ၏။ ရန္သူကေနာက္ကလိုက္လာျပီဆိုလ်င္မူ သစ္ပင္ ေပၚ အျမန္ေျပး၍ ေဝါင္ေဝါင္ေရွး ေဝးေဝးကေရွာင္တတ္ေပသတည္း။ ေမ်ာက္ႏွင့္မတူ ဘာႏွင့္တူေသးသနည္း။

အခ်ိဳ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔မွာမူ ကုလားအုပ္ႏွင့္တူေပစြ။ ကုလားအုပ္ဆိုေသာ္ျငား ရိုးရိုးကုလားအုပ္ကား မဟုတ္။ အပ္နဖားထဲသို႔ တိုးဝင္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာ အာဂကုလားအုပ္ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းမြန္လွပါဘိ။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားလွပါဘိ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရွိ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တကၠသီလာတို႔ မွ သင္ၾကားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဌာရႆ အရပ္ရပ္ကို တတ္ပြန္ကြ်မ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သိျမင္လွပါဘိ။ ဤသို႔ေသာ ကုလားအုပ္မ်ိဳးကိုကား ကို္ယ့္လည္ပင္းကို ကိုယ့္အျမီးႏွင့္ပတ္မိေနေသာ ကုလားအုပ္ကဝိ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားဟု ေခၚထိုက္လွ ေပသည္တကား။

အခ်ိဳ႔ေသာႏို္င္ငံေရးသမားတို႔သည္ကား က်ားႏွင့္တူေပ၏။ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲတြင္ ၾကာရွည္ထားေသာ္လည္း မာန္စြယ္မက်ိဳး။ ေခါက္ရိုးမက်။ ေလွာင္ခ်ိဳင့္မွ လြတ္သည္ႏွင့္ ေတာသုံးေတာင္ညံေအာင္ ကြ်က္ေအာင္ မာန္ေတာ့ေဟာက္ေတာ့သည္တကား။

ႏိုင္ငံေရးသမားလုပ္စားသူတို႔ အတတ္ကို အတုျမင္အတတ္သင္တတ္ေသာ ငါသည္ တပါးေသာသူတို႔အား တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ျပီးသကာလ လက္ညွိဳးအေခ်ာင္းေခ်ာင္းထိုးခဲ့ျပီးေခ်ျပီ။

ယခုတဖန္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ေဝဖန္ေရး စေပေတာ့အံ့။

ငါသည္ကား ႏုိင္ငံေရးသမားဟု အႏြတၱသညာ သမုတ္ေလာက္စရာ ေလာက္ေလာက္လားလား ဘာမွ် လုပ္ခဲ့သည္ကားမဟုတ္။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပီသစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္မွာမူ အျပည့္အလွ်ံ၊ေမာက္ေနလန္ေနပါ၏။ ဟိုေနရာစပ္စပ္ ဒီေနရာစပ္စပ္ႏွင့္ မိုးတိုးမတ္တတ္ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္တတ္သူျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးသမားဟု မဆိုထိုက္ေစကာမူ၊ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ရံဇာတ္ပို႔ေလာက္ဟုဆိုလ်င္မူ ၾကြားလြန္းရာ ေရာက္မည္ မထင္။ သို႔ဆိုလ်င္ ငါသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ ျဖစ္တန္ရာ၏။ ငါသည္ကား ပသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ အမ်ိဳးအစားေပနည္း။ ငါဘာေကာင္နည္း။

ငါသည္ကား ဟိုေနရာဝင္အာ ဒီေနရာဝင္အာႏွင့္ အာက်ယ္အာက်ယ္ေျပာရုံသာတတ္စြမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးငေျပာ အညတရ ၾကက္ေတာျဖစ္ေပသတည္း။

ကိုရင္ၾကက္ေတာ

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....