Friday, April 9, 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသက္ကယ္ေဆး မစြမ္းပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အႏွစ္ ၂ဝ ၾကာ အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ နအဖစစ္အုပ္စု ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ တာစူခဲ့သျဖင့္ မတ္ ၈ ရက္ေန႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္အတိအက်ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ ၄င္းမွာ ၂ဝ၁ဝ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပႏိုင္မည္ မက်င္းပႏိုင္မည္ကို နအဖကိုယ္တိုင္ အာမခံျခင္းမရိွေျကာင္း ျပသလ်က္ရိွသည္။

တစ္ဘက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံေသာေရြးေကာက္ပြဲအေပၚကန္႔ကြက္ ေတာင္း ဆိုမႈမ်ာအေပၚ နအဖက လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစမေကာင္း သလို အဆံုးလည္း မေကာင္းႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။

၁၉၈၈ က လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးက ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္ အတြက္ အံုႂကြဆႏၵျပခဲ့ၿပီး မဆလတစ္ပါတီ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္၏။ ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီး အစျပဳခဲ့ ကတည္းက နအဖစစ္အုပ္စုအႏွစ္ ၂၀ ၾကာဖိႏွိပ္ထားရာမွတဖန္ ျပည္ဖံုးကားခ်ပစ္ရန္ မတရားသည့္ဥပေဒအေပၚ အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


နအဖ ၁၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေရးဆြဲရသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳခါနီး ၂ဝဝ၈ ေမလဆန္းပိုင္း နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္း၌ လူသိန္းခ်ီေသဆံုးရခ်ိန္တြင္ အတင္းအဓမၼဆႏၵခံ ယူပြဲက်င္းပျပီးအတည္ျပဳ ခဲ့သျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ားက နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုဟု သညာျပဳထားၾကသည္။


ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္္မခံၾကေပ။


စစ္အုပ္စု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD , SNLD ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ မတရားေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံေနရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ဖယ္ၾကဥ္ ပထုတ္လိုေသာေျကာင့္ ျဖစ္သည္။


မိမိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအား တမင္ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ စစ္အုပ္စု ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆံျဖစ္ ဖြယ္ရိွသည္။


စစ္အုပ္စု၏ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို ထိရွေစေသာ္လည္း ယင္းလက္နက္သည္ပင္ နအဖ၏အာဏာစက္ အိုးစားကြဲမည့္ ကိန္းဆိုက္ လ်က္ရိွသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေျကာင့္ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အလူးအလဲ ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွန္ေသာ္ လည္း တစ္ဘက္၌ နအဖကိုယ္၌က ဆူးၾကားမွဗူးခါး အျဖစ္ မလူးသာမလြန္႔သာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။


စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား ေပါင္းစည္းညီညြတ္စြာ ၀ိုင္း၀န္းဆန္႕က်င္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာခိုင္းႏိုင္ပါက္ လက္တစ္ကမ္းအကြာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ၏။ နအဖအားလည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚအတင္းဆြဲ တြန္းပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နအဖအဖို႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွ တစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္ စရာလမ္းမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ယခုက်င္းပမည္ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလိုလား ေသာျပည္သူမ်ား တခဲ့နက္ ၀ိုင္း၀န္းသပိတ္ေမွာက္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္မျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။


၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖစိတ္ႀကိဳက္ေရြးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပိုက္ကြန္ျဖစ္သည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးလိုလားေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအဖို႔ ငရဲသြားရာလမ္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေန၏။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေျပလည္ ေအာင္ မေျဖရွင္းပါက နအဖကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရွာေရွာရႉရႉ က်င္းပႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။


အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္မႈျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာ မရိွသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုအခ်က္သည္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားေျကာင့္ နအဖက စစ္ေရးအရ အင္အားသံုး တုိက္ခိုက္ဝံ့ျခင္း မရိွေခ်။


၂ဝဝ၉ ဧၿပီလမွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းရန္ဖိအားေပးထားခဲ့ သည္မွာ တစ္ႏွစ္ၾကာလာသည့္တိုင္ နအဖ၏ အဆိုကို အပစ္ရပ္မ်ား ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္၏။ ထိုအေျခအေနအရာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာကို အေသအခ်ာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ ေျဖရွင္း၍ရသည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။


နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို လက္မခံပဲ အပစ္ရပ္မ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္းဆိုျကသည့္ အခ်က္မ်ား အနက္ ထားသည့္ တကယ့္အႏွစ္သာရမွာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။


နအဖ၏ ၂ဝဝဂ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ စြမ္းမရိွသာမက ပို၍ပင္ ရႈပ္ေထြးတစ္ဆို႕ေစမည္ျဖစ္သည္။


လက္နက္ကိုင္အပစ္ရပ္မ်ားသည္ နအဖသြားမည့္လမ္းေၾကာင္းအား အဟန္႔အတားျကီးျဖစ္ေနေသာ္လည္း စစ္ေရး အရ အင္အားသံုး ေခ်မႈန္းမည္ဆိုပါက ေပးဆပ္ရမည့္ တန္ဖိုးအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ နအဖအဖို႔အႏၵရာယ္ႀကီး လြန္းသည့္ စစ္ေရးနည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားလိုေပမည္။


သို႕ျဖစ္ႈအႏၵရာယ္ကင္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ႏိူင္သည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သည့္ အေနျဖင့္ တရုတ္မွတဆင့္ ဖိအားေပးမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သံုးလာျခင္းျဖစ္၏။ လက္နက္ကိုင္အပစ္ရပ္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ၿဖိဳခြဲျခင္း နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ေနာက္ဆံုး အသက္ကယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေဆးထိုးျဖင့္ အသက္ငင္ေနသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။
စိုင္းေအာင္ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)
နအဖ၏နည္းမ်ိဳးစံု ဖိအားၾကားမွ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံလက္ရွိ၏။ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကိုသာ ျပင္းျပစြာလိုလားဆဲရိွသည္။


၂ဝ၁ဝ ကုန္လြန္ရန္ ၉ လသာလိုေတာ့၏။ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ရက္ေစ့ျပီးျဖစ္၏။ နအဖ ဇိ၀ိန္ခ်ဳပ္မည့္အခ်ိန္ သိပ္ မေ၀းေတာ့ဟုပင္ ဆိုရခ်ိမ့္မည္။


ျပည္သူလူထု၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို စုေပါင္းအားျဖစ္ ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ပါက နအဖ အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းမွ တစ္ပါး ေရြးခ်ယ္ရာလမ္း မရိွႏိုင္ေပ။


အေရးေတာ္ပံုႀကီးေအာင္ျမင္ေစရန္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ သစၥာရိွမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အားလံုးျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရန္သာ လိုအပ္ပါေျကာင္း။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....