Wednesday, March 31, 2010

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္ အခါသမယ

ဦးဝင္းတင္
၃၀ မတ္ ၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္ကစစ္အစိုးရဟာ က်ေနာ္တို႔ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ လႈပ္ရွားမယ္ မလႈပ္ရွားဘူး ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်ဖို႔ အေျခဆိုက္ ေစခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီလို႔ ေခၚတဲ့ အာဏာရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ဒီလထဲမွာ မတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတစံုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အသစ္ ျပန္မွတ္ပံု မတင္ရင္ ဖ်က္သိမ္းမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာမွ Decision Time in Burma for Democracy's Advocates ေဆာင္းပါး

က်ေနာ္တို႔ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ရက္စက္ ယုတ္မာတဲ့ သဘာဝကို သိထားပါတယ္။ သူခ်မွတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈ စိုးစဥ္းေလာက္ ျပလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အဲဒီ ဥပေဒေတြသံုးျပီး က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းကေန ဖယ္ထုတ္ ပစ္လိမ့္မယ္လို႔လည္း မေမွ်ာ္လင့္ မိခဲ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ပါတီအားလံုး ပါဝင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ဆႏၵကို အာခံလိုက္ျပန္ပါျပီ။

“က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတာ လြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ “ဘူး” ဆိုတာပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေဖာက္ျပန္ ျခစားျပီး မတရားတဲ့ ဒီတရားေရး စနစ္ေအာက္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရဖူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခားလူေတြကို မထုတ္ပစ္ ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔မပါရင္ က်ေနာ္တို႔ပါတီဟာ အလကား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္”။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒက နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို မဲေပးျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပါတီဝင္ျဖစ္ျခင္း တို႔အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိတ္ပင္ ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ကိုယ့္ပါတီဝင္ အျဖစ္ ရွိမေနေအာင္ ပါတီေတြက အာမခံရမွာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္ ဆိုတဲ့ ခံဝန္ခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မျဖစ္မေန ဝင္ျပိဳင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ပါတီဖ်က္သိမ္း ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတာ လြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ “ဘူး” ဆိုတာပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေဖာက္ျပန္ ျခစားျပီး မတရားတဲ့ ဒီတရားေရး စနစ္ေအာက္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရဖူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခားလူေတြကို မထုတ္ပစ္ ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔မပါရင္ က်ေနာ္တို႔ပါတီဟာ အလကား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ယံုၾကည္လို႔ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ လက္ခံေလာက္ဖြယ္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္း ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔ကို ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးျပီး ဗမာျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ လိုပါတယ္။

ထာဝရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး စစ္အစိုးရ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံပါဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳဖို႔ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၀၈ ခု နာဂစ္မုန္တိုင္း အျပီးမွာ က်င္းပခဲ့ျပီး အဓမၼ ဖိအားနဲ႔ မသမာမႈနဲ႔ “အတည္ျပဳခဲ့”တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒ အတုအေယာင္ကို ပယ္ခ်ပစ္ျပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈက တဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စုိးမႈနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈ ကိုအာမခံမယ့္ အေျခခံဥပေဒ တရပ္ ဖန္တီးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုအေယာင္ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခံဝန္ခ်က္ မထိုးနိုင္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းကေန စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဖြဲ႔အစည္းတခုအဖို႔ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးခ်ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ "စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူး" လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီကို သက္ဝင္ယံုၾကည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ပီပီ ပါတီကဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ကို အေလး ေပးခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ့္ ရဲေဘာ္အားလံုးက ဒီမတရားမႈေတြကို အတူတကြ ရင္ဆိုင္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပါတီ ဆက္လက္ျပီး တရားဝင္ အေနအထားရွိဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ သူတို႔စဥ္းစားခ်က္ အရ က်ေနာ္တို႔ပါတီ တရားမဝင္ ျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္လို အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာလဲတဲ့။ ကုလ သမဂၢနဲ႔ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို ဒီမတရား ဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ပန္ၾကားခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းဟာ ဗမာျပည္ အေျခအေန ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ သူ႔ရဲ႕ "ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စု" အစည္းအေဝးတခု ေခၚယူ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရဟာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ထဲက စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ဆန္႔က်င္ေရး ရာဇဝတ္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ "စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္" တရပ္ကို ကုလသမဂၢကေန ထူေထာင္ဖို႔ အႀကံျပဳခ်က္ အပါအဝင္ ကုလ အထူး စံုစမ္းေရးသမား ေတာမတ္စ္ အိုေဟးယား ကြင္တားနား မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ႔ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို "အေလးအနက္စဥ္းစား" ေနတယ္ လို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒီလိုေနာက္ကြယ္က ႏိုင္ငံတကာ အသံေတြရဲ့ ေထာက္ခံ အားေပးမႈနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ့ အသံေတြ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အားမျဖည့္တဲ့ အတြက္ က်ေနာ့္ ရဲေဘာ္ေတြ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမိတာ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အသက္ေပးလႈ သြားခဲ့ၾက သူေတြရဲ့ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအံုႂကြမႈ ကေန ေပါက္ဖြားလာ တာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္ အႏိုင္ရခဲ့ျပီး ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ "ဥပေဒေတြ" ကို ဒူးေထာက္ဖို႔ ျငင္းဆန္တဲ့အတြက္ မၾကာခင္မွာ စစ္အစိုးရကေန ဖ်က္သိမ္းတာကို ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲင္အယ္လ္ဒီ ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြ အၾကားမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား တန္းတူေရး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ့အသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔အတူ ရပ္တည္ဖို႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အစိုးရေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားတဲ့ ရလဒ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာဖို႔လိုျပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဗမာျပည္အတြက္ သိသာထင္ရွားျပီး တိုးတက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ဖိအား ေပးသင့္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ ဆိုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအေပၚ စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္စဲတာက အစခ်ီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္

ဦးဝင္းတင္ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လည္းျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၉ ခုကေန ၂၀၀၈ ခုအထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျပန္ေခါက္ထားရန္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....