Tuesday, March 16, 2010

ေက်ာ္သူ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းဖြင့္ၿပီ

အထက္ပါ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ေက်ာ္သူႏွင့္ ဆုရႊန္းလဲ့၊ သန္းသန္းစုိး၊ ဂြမ္းပံုႀကီး ၊ ဦးခ်စ္ၿပံဳး၊ ညီေဂ်ာ္တုိ႔အဖြဲ႔ ဘာေတြမ်ား ျပႆနာတက္ေနပါလိမ့္၊ ဒုတ္ဆြဲ ဓါးဆြဲျဖစ္ကုန္ၿပီလား၊ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေတြႏွင့္ ဘာေတြမ်ားျဖစ္ကုန္ပါလိမ့္ဟု . . . မထင္လုိက္ပါႏွင့္ ။

သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းပုိ႔ခ်ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ႏွင့္ သရုပ္ ေဆာင္သင္တန္း မည္ကဲ့သုိ႔ပတ္သက္သနည္း၊ မည္သုိ႔မွ်မဆုိင္ဟု ေျပာဆုိၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ရွင္းပါအံ့ . . . လူမႈေရးလုပ္ကုိင္ရာ၌ အထူးသျဖင့္ နာေရးကူညီမႈ၊ ေဆး၀ါးကူညီမႈ၊ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ နာေရးရွင္တု႔ိ၏ အပူမီးကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ၿငိမ္းသပ္ေပးရန္၊ လူနာတုိ႔၏ ေ၀ဒနာကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ရွိ နာေရးကူညီပ့ံပုိးေပး ေသာ လူမႈေရးကုသုိလ္ျဖစ္လုပ္အားေ
ပးမ်ား၊ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ လုပ္အားေပးၾကေသာ လူမႈေရး သမားမ်ားအဖုိ႔ ဆက္ဆံေရး (လူမႈဆက္ဆံေရး)သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသင္း၏ အလံုးစံု ေသာ နာေရး၊ ေဆးကူညီမႈတုိ႔သည္ အခမဲ့ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တဖက္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေက်းဇူးတင္စြာ၊ ၀မ္းေျမာက္စြာ တံုျပန္မႈမ်ားကုိ ရရွိသလုိ . . . အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ အခမဲ့ကူညီမႈကုိ တန္ဖုိးမထားမႈ၊ ရုိင္းစုိင္းစြာတုန္႔ျပန္မႈ၊ မူး႐ူးကာဆက္ဆံမႈစသည္တုိ႔ကုိ ႀကံဳေတြ႔မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

သုိ႔အတြက္ . . . မိမိတုိ႔ မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္ရမည္နည္း . . . ။

ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ . . . လူတစ္ေယာက္၏ ဆက္ဆံေရးဆုိရာ၌ မ်က္ႏွာေပး အမူအရာ၊ စကားအေျပာအဆုိညင္သာမႈ၊ တစ္ဖက္လူကုိ ေႏြးေထြးေစမႈ စသည့္ . . . လူမႈဆက္ဆံေရး ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိသည္။

ဤသုိ႔ ျမင္မိသည္ႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္တတ္စြမ္းေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္အႏုပညာကုိ ခုတံုးလုပ္၍ ဤသင္တန္းကုိ ပုိ႔ခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ အႏုပညာအသုိင္းအ၀န္းထဲမွ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၀ါရင့္သ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မသန္းသန္းစုိး၊ မဂြမ္းပံုႀကီး၊ ဦးခ်စ္ၿပံဳး၊ ညီေဂ်ာ္ႏွင့္ ဆုရႊန္းလဲ့ (အသင္းသူ) တုိ႔၏ အကူ အညီႏွင့္ ဤသင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသင္းသူ မတင္တင္ဦးမွလည္း ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ရာ ၀ါရင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကုိယ္တုိင္ အထူးသေဘာက်အားေပးမႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ Professional သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ပါက အကယ္ဒမီေျမာက္မ်ားစြာ၊ ေအာ္စကာဆုေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိမည္ဟု ေထာ္ပနာျပဳၾက၍ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားအားလံုး ၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ အားေပးမႈတုိ႔ကုိျဖစ္ေစခဲ့သည္။

လူမႈေရးလုပ္ရာ၌
- မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေရး၊
- ကာယံကံရွင္ကုိ ညင္သာ႐ုိေသေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံေရး၊
- တစ္ဖက္လူ၏ဆက္ဆံေရးသည္ မေခ်မငံဆက္ဆံလာပါက ေဒါသ ေရွ႕မထားေရး၊
- မိမိတုိ႔အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ အတုိင္းအတာကုိ ကာယကံရွင္ တုိ႔ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ ရွိသည္အထိ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး၊
- ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါး (ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ) ကုိ ေျမ၀ယ္မက်လက္ကုိင္က်င့္သုံးေရး၊


စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ ကုိယ္ႏုတ္အမူအရာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္တုိ႔ သေဘာ ေပါက္လာၿပီျဖစ္၍ ေရွ႕ဆက္ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ လိမၼာယဥ္ေက်း ေသာ လူမႈေရး၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာစကားလက္ ဆင့္ကမ္းလုိက္ရပါေၾကာင္း . . .
ဤသတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ ပ့ံပုိးကူညီကုသုိလ္ယူခဲ့ၾကေသာ မသန္းသန္းစုိး၊ ဦးခ်စ္ၿပံဳး၊ မဂြမ္းပံုႀကီး၊ ဦးညီေဂ်ာ္၊ ဆုရႊန္းလဲ့၊ မတင္တင္ဦးတုိ႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ပုိ႔ခ်မည့္ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း စိတ္၀င္စားသူ၊ ကုသုိလ္ျပဳလုိသူ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း . . . .

ေက်ာ္သူNo comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....