Wednesday, March 24, 2010

နအဖ က်င္းပၿပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲ

ၿမန္မာ နအဖစစ္အစိုးရမွ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ မတ္လ ၈ ရက္ေန ့မွစတင္၍ ၿမန္မာနိုင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအရပ္ရပ္ကို ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခဲ့ေပသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ၿပည္တြင္းၿပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားနွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီနုိင္ငံအၿဖစ္ အမွန္တကယ္
ေၿပာင္းလဲႏုိင္မည္လားဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ စိတ္၀င္တစားေစာင့္ႀကည့္ခဲ့ႀကသည္။
ထို ့အတူ နအဖ ထုတ္ၿပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ၏ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ အေနအထားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွလည္း
အထူးစိတ္၀င္စားခဲ့ႀကေပသည္။

သို ့ေသာ္ အမွန္တကယ္တမ္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ထုတ္ၿပန္ေသာအခါ ဒီမိုကေရစီ စံႏွုန္းမ်ားၿဖင့္ နုိင္ငံကိုတည္ေဆာက္လိုေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသို ့
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္မွုမ်ားရွိေနသည္ကိုေတြ ့ရေပသည္။အထူးသၿဖင့္
ရာဇ၀တ္မွုက်ဳးလြန္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားၿဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရဆဲနိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေနၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္ခြင့္မရၿဖစ္ေနသည္ကိုေတြ ့ရေပသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲၿဖစ္ေၿမာက္ေစမည့္ အေၿခခံအခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေပ။

ကမာၻ ့ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ အေမရိကန္၊ၿဗိတိန္ စေသာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံ အဖြဲ ့
၀င္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ ့နွင့္ အိမ္နီးနားၿခင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ ့တို ့မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍
သေဘာထားအၿမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ၿပန္ကာကန္ ့ကြက္ရွံဳခ်ႀကသည္။ၿွဗိတိန္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏
ေတာင္းဆိုမွုေႀကာင့္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွႉးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းသည္မႀကာမီရက္ပိုင္း
အတြင္းၿမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္ေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ဒီမိုကေရစီၿဖစ္ထြန္းလိုေသာ မိမိတို ့
ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနၿဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ၿပည္သူတရပ္လံုး ပါ၀င္လာေအာင္ အေလးထား
စည္းရံုးႀကရန္လိုအပ္ေပသည္။
ၿမန္မာလူထုသည္ ဒီမိုကေရလိုလားေႀကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၁၉၈၈ ၿပည္သူ ့
အေရးေတာ္ပံုႀကီးကပင္ေသြး ေခၽြး ႏွင့္ ဘ၀မ်ားကိုရင္း၍ သက္ေသၿပခဲ့ႀကၿပီးၿဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးေနသ၍ ဒီမိုကေရစီရရွိဖို ့ႀကီးစြာေသာအဟန္ ့အတားတခုၿဖစ္ေနဦးမည္ ၿဖစ္ရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အလားအလာကံႀကမၼာအတြက္ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားၿပတ္ၿပတ္သားသား
ဆံုးၿဖတ္လုပ္ကိုင္ႀကရေတာ့့မည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္ေပသည္။

၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒႏွင့္၂၀၁၀မတ္လအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား
အရၿဖစ္ေပၚလာမည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ အလားအလာအႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိၿမင္လာေအာင္အတတ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း
သင့္ေပသည္။(မိမိအပါအ၀င္)မိမိတို ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား
အေနႏွင့္ယခုထက္ပိုမို၍ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္ဟုတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ၿမန္မာႏိုင္ငံၿပင္ပ
တြင္ေရာက္ရွိေနႀကေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားဒီမိုကေရစီအင္းအားစုမ်ားအေနၿဖင့္ယခုအခ်ိန္တြင္
ၿပည္တြင္းရွိNLDအပါအ၀င္အၿခားေသာတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ားလုပ္ကိုင္္လွ်င္
နအဖမွအၿမဲတေစဟန္ ့တားေႏွာက္ယွက္ၿခင္းခံရမည္ၿဖစ္ေသာလူထုစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံၿပင္ပမွဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး၍လုပ္ေဆာင္သင့္ႀကေပသည္။

လူထုအားစည္းရံုးႀကရာတြင္
(၁) နအဖ ၏၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မ်ား၏
(က) ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏွုန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီမွုမ်ား
(ခ ) အဆိုပါဥပေဒမ်ားၿဖင့္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္ လပ္၍ တရားမွ်တမွု
မရွိႏိုင္ေသာအေၿခအေနမ်ားတို ့ကို လူအမ်ား နားလည္လြယ္ေသာ စကားလံုးမ်ား
စာသားမ်ားၿဖင့္ လိုတိုရွင္း ေၿပာဆိုစည္းရံုးသင့္ေပသည္။
(၂) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတြင္ ၿမန္မာၿပည္သူလူထု၏ဘ၀မ်ားမွာစစ္အာဏာရွင္
တၿဖစ္လဲ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္တို ့ လက္ေအာက္တြင္လူမွုဘ၀ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို
ဆက္လက္ခံစားေနႀကရမွာၿဖစ္ၿပီးလူ ့အခြင့္အေရးမ်ားလည္းဆက္လက္၍ဆံုးရွုံးေနႀကရၿမဲ
ၿဖစ္မည္တို ့ကိုပါေၿပာဆိုေရးသားစည္းရံုးႀကရေပမည္။
(၃) အထက္ပါအေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ နအဖ၏ တရားမွ်တမွုမရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုး၀လက္မခံဘဲသပိတ္ေမွာက္( N0VOTE/NOELECTION)ဟုေၿပာဆိုေရးသားစည္းရံုးႀကရ
ေပမည္။

အကယ္၍ NLD ပါတီအေနၿဖင့္ နအဖ တဖက္သတ္ထုတ္ၿပန္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ဆိုပါစို ့၊ လူထု၏ေထာက္ခံမွုေႀကာင့့္္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကကဲ့သို ့အမတ္ေနရာအမ်ားအၿပားအနိုင္ရခဲ့သည္ဆိုပါစို ့
(၁) အနိုင္ရNLD ပါတီအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚခြင္ ့ရမည္လား
(၂) အစိုးရဖြဲ ့စည္းခြင့္ရမည္လား
ဆိုသည္တို ့မွာစဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ားၿဖစ္ေပသည္။စစ္အုပ္စုမွကတိမတည္ခဲ့သည့္၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုၿပန္လည္သတိရသင့္ေပသည္။တဖက္မွာလည္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆက္လက္
ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ကလည္းမရွိမၿဖစ္အေရးႀကီးေနေပသည္။နအဖ၏တရားမွ်တမွုမရွိဘဲၿပဌာန္း
ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီအမွန္တကယ္လိုလားေသာ
ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ကမာၻ ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုကပါလံုး၀ တရားမွ်တမွုမရွိွိေႀကာင္းထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုေနႀကေပသည္။ မိမိအၿမင္ဆိုရလွ်င္နအဖ၏တရားမွ်တမွုမရွိေသာေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရေရြးေကာက္ပြဲ
မ၀င္ေသာႀကာင့္ NLD ပါတီအားဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ္ၿငားလည္း နအဖ အေနႏွင့္သာ NLD ပါတီ
ကိုဖ်က္သိမ္းေႀကာင္းတဖက္သတ္ေႀကၿငာႏိုင္လိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္ NLD ပါတီႏွင့္ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာၿမန္မာလူထုႏွင့္ကမာၻ ့နိုင္ငံမ်ားႀကား၌ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေပမည္။
ၿမန္မာလူထုမညံ့ပါ၊
ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမညံ့ႀကပါ။
ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ ၁၉၈၈ၿပည္သူအေရးေတာ္ပံုႀကီး၊ထိုမွယေန ့ထိတိုင္ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ေက်ခဲ့ႀကပါ
သည္။ ဆက္လက္၍ လည္းသမိုင္းေပးႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ေက်ႀကပါလိမ့္မည္။
NLD ပါတီ အေနႏွင့္လူထု၏ေထာက္ခံအားေပး၀န္းရံ မွႉ ့ၿဖင့္ ႏိုင္ငံေရးခရီးဆက္သင့္ပါသည္။
၂၀၀၉ ေရႊဂံုတိုင္ေႀကၿငာစာတမ္းအတိုင္းဆက္လက္၍အခိုင္အမာရပ္တည္သင့္္ေပသည္။
မတရားတဲ့အမိန္ ့အာဏာမွန္သမွ်တာ၀န္အရဖီဆန္ႀကရမွာၿဖစ္ေပသည္။
ၿမန္မာလူထုသည္ NLD ပါတီႏွင့္တသားတည္းထပ္တူရွိေနပါလိမ့္မည္။

နအဖ သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒထုတ္ၿပန္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း
NLDပါတီ၊တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့
အစည္းမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအေပၚတံုၿပန္မွုမ်ားကို အေလးထားေစာင့္ႀကည့္ေနမွာ ၿဖစ္ၿပီး
ထိုတံု ့ၿပန္မွုမ်ားအေပၚအေၿခခံကာႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေဖာ္မည္ဟု ့ယူဆရေပသည္။
လူထု၏အခန္းက႑ကို အထူးထည့္တြက္ထားဟန္မတူေပ။
ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္/ၿဖစ္စဥ္ တြင္ေရြးေကာက္ပြဲသည္မရွိမၿဖစ္ေသာလိုအပ္ခ်က္တခုၿဖစ္
ေပသည္။သို ့ရာတြင္ နအဖ၏ တရားမွ်တမွႉမရွိေသာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုလူထုက
လံုး၀လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္ေပလိမ့္မည္။သို ့ေသာ္ NLD ပါတီ အေနႏွင့္ လူထုေရွ ့မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ စည္းရံုးဦးေဆာင္မွု ေပးရန္လိုေပသည္။

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ဆိုရေသာ္ ယခုအခ်ိန္သည္ NLD ပါတီ၊ၿပည္သူလူထု(ၿပည္တြင္းၿပည္ပရွိတိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္) တို ့ႏွင့္ နအဖတို ့ ႏိုင္ငံေရး/ေတာ္လွန္ေရး စီးခ်င္းထိုးရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္ေႀကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ကိုကိုေအာင္
မတ္လ ၁၈ ၊ ၂၀၁၀
တိုက်ိဳ

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....