Sunday, March 21, 2010

နအဖ စစ္အုပ္စုက်င္းပမည္႔ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ဗလာနတၳိလူ႔အခြင့္အေရး

ျမန္မာနုိင္ငံသူနုိင္ငံသားမ်ား အသက္ေသြး ေခြ်း ဘ၀ေတြစေတးကာ ေထာင္က်ခံနွိပ္စက္ခံျပီးတုိက္ပဲြ၀င္ေန

ၾကတာဟာ လူသားေတြမွာသာပိုင္ဆုိင္တဲ႔ အခြင့္အေရးၾကီးေလးရပ္ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ရရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံ

ဒီအခြင့္အေရးေလးရပ္ဟာတိရစၦာန္ေတြမွာမရွိပါဘူး။လူသားနွင့္တိရိစၦာန္ကုိပုိင္းျခားေပးလုိက္တာဟာလဲ

ဒီအခြင့္ေရးၾကီးေလးရပ္ပါပဲ။ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ နအဖ က်င္းပမဲ႔ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ဒီအခြင့္ေရးေလးရပ္ေပတံ

ႏွင့္ညီမညီ စမ္းစစ္သင့္ပါတယ္။

ကဲစမ္းစစ္ၾကည္႔ၾကရေအာင္……….

၁။လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္…..နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ေရြးေကာက္ပဲြကလြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္တကယ္ေပးသ

လား။လုံး၀မေပးပါ။သူတုိ႔ေမြးထားတဲ႔ ေအးလြင္အုပ္စုစည္းရုံးေရးသြားစဥ္ စစ္အုပ္စုရဲ႕လက္ကုိင္ဒုတ္ ၾကံဖြတ္

ေတြ စြမ္းအားရွင္ေတြ ၀ုိင္းရုိက္လုိ႔ အခုစည္းရုံးေရးေတာင္မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။အခု နအဖ ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔

ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမွုမရွိပါဘူး၊တစ္ဖက္သက္အနုိင္က်င့္ေရးထားတယ္ဆုိတာကုိ

ကေလးကအစသိပါတယ္။ဒါေပမဲ႔ဘယ္သူေတြ ေျပာဆုိေ၀ဖန္ရဲလဲ။ေျပာဆုိေ၀ဖန္လုိ႔ရပါသလား။လုံး၀မရပါ။

ဒါဆုိရင္မိမိတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ဟာတိရိစၦာနဲ႔ဘာမွမျခားနားပါဘူး။တိရိစၦာန္မွာက ဘာသာစကားမရွိလုိ႔ သူတုိ႔တိရိစၦာန္

ေလာကသားအခ်င္ခ်င္းဘယ္ဟာမွားတယ္ ဘယ္ဟာမွန္တယ္ဆိုတာကုိမေျပာနုိင္ပါဘူး။သူတုိ႕ကေျပာဆုိ

နုိင္တဲ႔စြမ္းရည္မရွိလုိ႔မေျပာဆုိနုိင္တာဘာမွ မစမ္းေပမဲ႔ ေျပာဆုိနုိင္စြမ္းရွိပါလ်က္ ဘာမွမေျပာနုိင္ဘူး ေျပာခြင့္

မရွိဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံသူနုိင္ငံသားေတြအားလုံးကုိယ္႔ေနာက္ကုိယ္စမ္းၾကည္႔ဖုိ႔လုိျပီ၊ အျမီး

ေပါက္မေပါက္ကုိပါ။ကဲအျမီးမေပါက္ခ်င္ရင္ လူသားစင္စစ္လူပီသခ်င္တယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္

ကုိအသက္ေပးတုိက္ၾကပါ။

၂။လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္….နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေပးပါသလား။

လုံး၀မေပးပါ။မည္သည္႔စာေစာင္ မည္သည္႔စာအုပ္ မည္သည္႔သတင္းစာမွာမွ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္မ

ေပးပါ။သူတုိ႔အုပ္စုသာထင္သလုိၾကိဳက္သလုိလြတ္လပ္စြာေရးေနေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ဖက္ကုိယ္

ကားလုံး၀ေရးခြင့္မေပးပါ။ဒါဟာတစ္ဖက္သက္အနုိင္က်င့္ျခင္းပါပဲ။က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြဟာတိရစၦာန္ေတြ

မဟုတ္ပါဘူး။တိရိစၦာန္ေတြမွာ စာေရးသားျခင္းအတက္ပညာမရွိလုိ႔မေရးနုိင္တာ မေရးရတာမစမ္းေပမဲ႔

စာေရးသားနုိင္တဲ႔အတက္ပညာေတြတက္ထားပါလ်က္ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္႔နုိင္ငံအတြက္ဘာမွေရးသားခြင့္

မရွိဘူး မေရးရဘူးဆုိတာဟာ မိမိတုိ႔ျပည္သူေတြကုိ လူရာမတြင္းတာပဲ ။ျပည္သူေတြကုိတိရစၦာန္ေတြ

လုိသေဘာထားတာပဲ။မိမိတုိ႔လူသားေတြသာ ပုိင္ဆုိင္တဲ႔လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ကုိ နအဖ စစ္အုပ္စု

ရဲ႕ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ လုံး၀ကုိမေတြ႔ဘူးဆုိတာ ကေလးကအစသိပါတယ္။လူသားေတြသာပုိင္ဆုိင္တဲ႔

လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ ကုိရေအာင္တုိက္ယူၾကပါ။လူသားစင္စစ္လူပီၾကခ်င္ၾကပါတယ္ဆုိရင္ေပါ့….

၃။လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္......ျပည္သူအားလုံးဒီအခြင့္ေရးရၾကျပီလား။လုံး၀မရပါ။အားလုံးသိ

ၾကတဲ႔အတုိင္း ကုိယ္ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္တဲ႔သံဃာေတာ္ေတြ နအဖ စစ္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ျမတ္စြာဘုရား

ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာသုတ္ဓမၼတရားေတာ္ကုိရြတ္ဆုိမိရုံနဲ႔ေထာင္ထဲမွာနွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံနွိပ္စက္ခံေနရတဲ႔သံဃာ

ေတာ္ေတြကုိလြတ္ေပးပါ။အပစ္မရွိပဲဖမ္းထားၾကတယ္လုိ႔ဘယ္သူေတြေျပာရဲပါသလဲ။သံဃာ့မဟာနာယက

ၾကီးေတြကုိယ္တုိင္ေတာင္မေျပာရဲဘူး။သံဃာမဟာနာယကၾကီးေတြကုိယ္တုိင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာ

ခဲ႔တဲ႔မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးကုိေဟာခြင့္မရွိလုိ႔မေဟာရဲၾကဘူး။တရားပဲြေတြနအဖပါမစ္မေပးလုိ႔မေဟာရဘူး

မတရားခ်ိပ္ပိတ္ခံထားရတဲ႔ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြ၊အခုထိျပန္မဖြင့္ေပးေသးဘူး။သံဃာေတာ္ေတြကုိဆြမ္း ကပ္လုိ႔ေထာင္ထဲခ်တာ အားလုံးသိၾကတဲ႔အတိုင္းဘယ္မွာလဲလြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္။

တိရိစၦာန္ေတြမွာဘာသာတရားမရွိလုိ႔မရတာမစမ္းေပမဲ႔ ဘာသာတရားရွိတဲ႔လူသားေတြမွာဒီအခြင့္

အေရးမရရွိတာ မိမိရေနတဲ႔ဘ၀ဟာ တိရစၦာန္ျဖစ္ေနရတာနဲ႔အတူတူပါပဲ။အျမီးမေပါက္တာ

တစ္ခုပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ဒါေၾကာင့္မိမိတုိ႔လူိသားေတြသာပုိင္ဆုိင္တဲ႔လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္

ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔အသက္ေပးတုိက္ယူၾကပါ။

၄။လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္…….ဒီအခြင့္အေရးေကာရၾကျပီလား။လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္က ကုိယ္စိတ္ထဲ

ကုိယ္ေတြးတာဘယ္သူသိတာမွတ္လုိ႔လဲ နအဖ အုပ္စုေတြကမင္းကုိလြတ္လပ္စြာမေတြးေခၚရဘူးလုိ႔ခ်ဳပ္

ခ်ယ္ေနလုိ႔လားလုိ႔ေမးစရာရွိပါတယ္။ဟုတ္ကဲ႔ေျဖပါမယ္ခ်ုဳပ္ခ်ယ္ေနပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲ..က်ေနာ္တုိ႔

ျပည္သူေတြအားလုံးသိၾကတဲ႔အတုိင္း မိမိကေတြးေခၚယူဆတယ္ဆုိတာ လြတ္လပ္စြာေျပာခ်င္လုိ႔ လြတ္လပ္

စြာေရးခ်င္လုိ႔ပါ။မိမိေတြးေခၚတာမွန္သမွ်မေရးရဘူးမေျပာရဘူးဆုိတာသိေနတဲ႔အတြက္ မိမိေတြးေခၚ

ေနလဲအလကားပါပဲဆုိျပီးအေတြးအေခၚေတြကုိပါသတ္ပစ္လုိက္ရာေရာက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာေတြးေခၚစဥ္းစားရမွာကုိေသမွာထက္ကုိေၾကာက္ေနၾကပါ တယ္။မေတြးေခၚရဲၾကေတာ့ပါဘူး။ဒီလုပ္ရပ္ဟာမွန္လားမွားလားဆုိတာကုိေတြးေခၚစဥ္းစားမွုမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။အထက္ကအမိန္႔ဆုိျပီးခို္င္းတာမွန္သမွ်မွားမွားမွန္မွန္မစဥ္းစားပဲအကုန္လုပ္ၾကတာပါပဲ။နအဖ စစ္အုပ္စုထဲမွာလဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလူမပီသၾကေတာ့ပါဘူး။လူသားေတြသာပုိင္ဆုိင္တဲ႔လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ဆုိတာကုိသူတုိ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေမ႔ကုန္ၾကပါျပီ။တိရစၦာန္ေတြလုိပဲထူးမျခားနားဘ၀ေတြနဲ႔နိ ဂုဏ္းခ်ဳပ္ေနၾကပါတယ္။တခ်ိဳ႕ပါေမာကၡေတြ၊ဆရာ၀န္ေတြ၊စစ္ဗုိလ္ေတြ၊ဘဲြ႔ရေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

ဘာမွပညာမတက္တဲ႔ ဘာမွအေတြးအေခၚမရွိတဲ႔ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္ျပန္သတ္ေနတဲ႔ လူယုတ္မာၾကီး

ဦးသန္းေရႊခုိင္းတာမွန္သမွ်လုိက္လုပ္ေနၾကတာဟာလြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္ျမန္မာနုိင္ငံမွာေပ်ာက္ေန

ခဲ႔တာၾကာခဲ႔လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။သူတုိ႔လုပ္ရပ္ေတြမွန္သလားမွားသလားမေတြးေခၚနုိင္ၾကေတာ့ပါဘူး။တိရိစၦာန္

ေတြလုိပါပဲ။ဘာမွမေတြးေခၚၾကေတာ့ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ေတြေသၾကတဲ႔အခါမွာလဲ ဘာမွသမို္င္းမွတ္တမ္း

မက်န္ပဲ တိရိစၦာန္ေတြလုိပဲ ေခြးေသ ၀က္ေသ ေသၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါကုိယ္သူတုိ႔ရဲ႔အာဏာရွင္ဖခင္ၾကီး

ဗုိလ္ေန၀င္းကလမ္းျပခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာျမန္မာနုိင္ငံမွာလြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္မရွိျခင္းရဲ႔အက်ိဳးဆက္

ေတြျဖစ္ပါတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုက်င္းပမဲ႔ေရြးေကာက္ပဲြဟာဒီအခြင့္အေရးေလးရပ္လုံး၀ေပးမထားပါဘူး။ဒါကုိယ္သိပါလ်က္

လုံး၀အညံ႕ခံၾကမည္ဆုိလွ်င္မိမိတို႔ရလာတဲ႔လူဘ၀ဟာ တိရိစၦာန္ဘ၀နဲ႔ဘာမွမျခားနားပါဘူး။လူသားေတြ

မွာသာပုိင္ဆုိင္တဲ႔လူအခြင့္အေရးကုိ လူသားေတြျဖစ္တဲ႔ျပည္သူေတြကုိယ္တုိင္တုိက္ပဲြ၀င္ဆႏၵျပၾကိဳးစားၾက

မွသာလွ်င္ဧကန္မုခ်ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။အေခ်ာင္ေရတာခုိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္မရရွိနုိင္ပါ။မိမိတုိ႔လူသားေတြသာ

ပုိင္ဆိုင္တဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးေလးရပ္ကုိ မိမိတုိ႔ျမင့္ျမတ္တဲ႔လူသားေတြကုိယ္တုိင္ဆႏၵျပတုိက္ပဲြ၀င္ၾကိဳးစား

ကာရေအာင္နုိင္ေအာင္ယူနုိင္ၾကပါေစဟုဆႏၵျပဳရင္း…………………..

မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)

ျပန္ေခါက္ထားရန္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....