Tuesday, February 2, 2010

ျမန္မာ့ အေရးအတြက္ အိုဘားမား ေဒၚလာ ၃၆.၅ သန္း အဆိုတင္သြင္း

လာလစ္ ေကဂ်ာ့ ။ ။အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းႏွင့္ ျမန္မာ - ထိုင္း နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေထာက္ အပံ့အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆.၅ သန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆို တင္သြင္းလိုက္သည္။စီးပြားေရး အေထာက္ အပံ့ရန္ပံုေငြ (Economic Support Fund) ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာ၌ သမၼတ အိုဘားမားက ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျမန္မာ - ထိုင္းနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ရန္ ယင္းေငြ ပမာဏကို အသံုးျပဳ သင့္သည္ဟု ထည့္သြင္း အဆိုျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ စတင္ အသက္၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မ်ား တေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားသည္ ဤေထာက္ပံ့မႈ၌ အၾကံဳး၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတအိုဘားမား၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ အကူအညီ (Migration and Refugee Assistance) ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီ၌ ေဒၚလာ ၄ သန္း တိုးျမွင့္ခ်မွတ္ေပးရန္ကိုလည္း အဆို ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဒၚလာ ၄ သန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား(IDP)အား အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ တျခား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံံ့ကူညီေနေသာ ထိုင္းအေျခစိုက္ လူမႈအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤဘတ္ဂ်က္အဆိုတင္သြင္းမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစုအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီမႈမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဘတ္ဂ်က္အဆိုတင္သြင္းမႈ၌ သမၼတအိုဘားမား၏ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသို႔ ေပးအပ္မည့္ မည္သည့္ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။

"ဘ႑ာေရး႒ာန အတြင္းေရးမႉးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၌ ျမန္မာစစ္ အစိုးရသို႔ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအကူအညီေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္တခုခုမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အတြက္ တျခားပံုစံျဖင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ တင္ျပလာမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္သြားရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးကို လမ္းညႊန္သြားရ မည္"ဟုလည္း အဆိုတင္သြင္းမႈတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ဗီအိုေအ သတင္း႒ာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတခု၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ဆြဲေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

"က်မတို႔ျမင္ေတြ႔လိုတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ သူ႔တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႔ဘာသာစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္လာတာကိုလည္း က်မတို႔ျမင္လိုပါတယ္"ဟု မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာၾကားသြားသည္။

"က်မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဒီ့ထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ႏို္င္ငံဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ခ်င္တာပါ၊ အဲဒါနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကိုလည္း က်မတို႔ဘက္ကကမ္းလွမ္းမႈေတြ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျမင္ေတြ႕လို တဲ့အရာက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က၊ အထီးက်န္မႈေအာက္က ရုန္းထြက္လာၿပီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြလည္း နည္းလာၿပီဆိုတာေတြကို က်မတို႔ကို သက္ေသျပဖို႔ပါပဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဒီ့ထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါ၊ ျမန္မာျပည္ကို ကူညီဖို႔လည္း အဆင္သင့္ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ခုိင္လံုတဲ့သက္ေသအေထာက္အထားေတြကို အရင္ေတြ႔လိုပါတယ္"ဟု မစၥ ဟီလာရီက ဗီအိုေအသို႔ ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ဧရာဝတီ

ျပန္ေခါက္ထားရန္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....