Friday, February 5, 2010

ေတာ့ေဖါင္း ဇာေဘာ္လီ ရံု ဆႏၵျပပြဲအား ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္း (၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ေသာ အမွဳေပါင္း (၈၀၀) နီးပါးရွိ

ေတာ့ေဖါင္း ဇာေဘာ္လီ ရံု ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဆႏၵျပပြဲအား ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အသင္း - PVA (၁) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေျဖရွင္း ေပးခဲ့ေသာ အမွဳေပါင္း (၈၀၀) နီးပါးရွိ ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အသင္း - PVA ၏ ေျပာျပခ်က္ အရ ဟံသာ၀တီမွ သိရွိ ရပါသည္။ ျပည္သူ႕ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အသင္း - PVA ဖြဲ႕စည္း ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ( ၃ ) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က ယခုလို ေျပာျပ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႕ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အသင္း - PVA ကို (၁) ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ႀကားတြင္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ားကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ေရး (၂) ျပည္သူ တို႔၏ အေတြး အေခၚ၊ အသိ အျမင၊္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ ျမင့္မား လာေစေရး (၃) စည္းကမ္း စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျပီး စည္းလံုး ညီညြတ္ စြာျဖင့္ ျပည္သူ တို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ သြားႏိုင္ေရး (၄) ျပည္သူ တို႔၏ တာဝန္သိ စိတ္ဓာတ္ ႏိုးႀကားတက္ ႀကြစြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာ ဖြ႔ံျဖဳိး တိုးတက္ ေသာ လူ႔ူေဘာင္ ေလာက တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္သူ႔ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အသင္း အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တိုင္းတပါးမွာ အေႀကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေႀကာင့္ ရပ္တည္ ေနထိုင္ ႀကရစဥ္ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ ေနႀကရတဲ့ အခက္ အခဲ အက်ပ္ အတည္း မ်ားကို ကူညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ေစတနာနဲ႔ အခမဲ့တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ ေနတာမို႔ ျပည္သူ႔ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္း လို႔ အမည္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အားျဖင့္ People Volunteers' Association လို႔ ေခၚဆိုျပီး အတိုေကာက္ အားျဖင့္ေတာ့ PVA လို႔ အမည္ တြင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ ေစတနာ ့ဝန္ထမ္း အသင္း- PVA ဟာ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ ေနႀကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ေနႀကတဲ့ အခက္ အခဲ ျပႆနာ ေတြကို ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေန ပါတယ္။

အခုလို ျပည္သူ႔အေရးကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာညွာတာစိတ္ဆိုတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အထူးသတိျပဳ ေလးစား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႀကပါတယ္။

၄င္းအျပင္ သူတပါး ႏိုင္ငံမွာ ရုန္းကန္ အလုပ္လုပ္ ေနႀကရတဲ့ မိမိ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ား အတြက္ အမွန္ တကယ္ လိုအပ္တဲ့ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ ေပးေန ပါတယ္။ ပညာေရး အေနျဖင့္ အသင္း စည္းရုံးေရး နယ္ေျမ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ ေပးႏိုင္ ခဲ့တဲ့ အျပင္ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ အေရာက္ ေဆးကုသမႈ စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ေနပါတယ္။ ဘာသာေရး အရ ဓမၼအလင္း စာေစာင္ကို လစဥ္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိျပီး မိမိျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ တရား ဓမၼျဖင့္ အလင္း ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ အျပင္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ရက္ထူး ရက္ျမတ္ အခါ သမယ မ်ားတြင္ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳပဲြမ်ား
ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ျပည္သူ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္း၏ ၀ပ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ http://www.pva.net.ms/ သို႔ သြားေရာက္ေလးလာနိဳင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ျပည္သူ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအသင္းသည္ ထိုင္နိဳင္ငံ ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ထိုင္းနိဳင္ငံအတြင္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ၏ အခက္ အခဲ မ်ားကို တတ္နိဳင္သည့္ ဘက္မွ ေျဖရွင္း ေပးေနေသာ အသင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ေခါက္ထားရန္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....