Tuesday, December 1, 2009

အာဏာရွင္၏ ယႏၲရား


စစ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာက် ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အဖြဲ႔တခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုတပံုေက်ာ္ပင္ရွိေသာ အသင္းၾကီး၏ ၾကိဳတင္၍ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားျခင္း မရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားခဲ့သည္။ အသင္းနာယကၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၏ မိန္႔ခြန္းကိုသာ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိဟန္တူေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေရဒီယိုမ်ားမွျဖစ္ေစ မိန္႔ခြန္းေျပာေလ့မရွိေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္က ၂၁ ႏွစ္တာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလအတြင္း ဆန္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အထြက္ပမာဏ မ်ားျပားလာသည္မွ အစျပဳကာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ တိုးပြားမ်ားျပားလာေၾကာင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အေရအတြက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထိုး၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ မစားရ ဝခမန္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ အဆမတန္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ လက္တဆုပ္စာ လူတစုကသာ ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝလွေသာ သယံဇာတမ်ား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကိုသာ ခံစားေနမႈ၊ ဘ႑ာေရးလိုေငြ အၾကီးအက်ယ္ ျပသေနမႈ၊ ႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာအမ်ားစုကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရသန္႔ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ၊ က်န္းမာေရးက႑ ညံ့ဖ်င္းေနမႈႏွင့္ နာလံမထူႏုိင္ေသးေသာ ပညာေရး အဆင့္အတန္းတို႔ကိုမူ ထံုးစံအတိုင္းပင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အမွန္တကယ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ကင္းမဲ့ေနခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ အလ်င္းသင့္ စီးပြားေရးသမား တစုအတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အခမဲ့ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရမႈ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တံဆိပ္တပ္ကာ အခြန္အတုတ္ ဆင့္ခံရမႈတို႔က တိုက္႐ိုက္ထိပါးမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ လူမႈေရးအသင္းဟု ဆုိေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုက ဖိႏွိပ္မႈ ယႏၲရားအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားကို အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းရာ၌ ၎အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း ရန္လိုအၿငိဳးတၾကီး အကြဲအၿပဲျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
မဇိၥ်မသတင္းဌာန   
အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 01 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 12 နာရီ 43 မိနစ္

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....