Sunday, November 8, 2009

ေတြ႔တာေတာ့ေတြ႔သြားၾကတာပဲ........

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာ အိုဘားမား

အစိုးရသည္ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ သူ၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔

ေစလႊတ္လိုက္သည္။အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကတ္ကင္းဘဲလ္ႏွင့္ ဒုလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး
စေကာ့မာဆီယယ္သည္ သူတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ကို မၾကာခင္က အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ဤခရီးစဥ္အတြင္း သူတို႔သည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ၾကီးဦးေသာင္း အပါအဝင္ စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ား၊အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

စစ္အစိုးရ လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
(USDA ကို အတိုက္အခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းတတ္သူမ်ားအျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာကတည္းကပင္

သိရွိထားၾကသည္)
သို႔ေသာ္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာမူ အေတာ္ပင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနဆဲ ရိွေသးသည္။

ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ကြဲလြဲခ်က္္မ်ားက ၾကီးမားစြာ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားဘက္က သူတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ သူ႔မဟာမိတ္မ်ားက
႐ုပ္သိမ္းေပးေစလိုသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ေစာဒက မတက္ဘဲ လာမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို

လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေစလိုသည္။
သို႔ေသာ္ ေစာဒကတက္စရာ တပံုၾကီးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္၍ အတည္ျပဳထားေသာ

ထိုဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာလည္း အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သူတို႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။
အကယ္၍မ်ား စစ္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္၊
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္
အတိုက္အခံမ်ားဘက္ကေရာ ဘာလုပ္မည္နည္း။
မဇၥ်ိမသတင္းဌာနမွေကာင္ႏွႈတ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....