Tuesday, November 17, 2009

အဆာဟိတြင္ေဖၚျပထားေသာ အေမရိကန္ASEANထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ APECညီလာခံမွာ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားကASEANအသင္းဝင္
(၁၀)ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ သီးျခားအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းဟာ သမၼတအိုဘားမားအေနနဲ႔ အာ႐ွပစိဖိတ္ေဒသအား

ပါဝင္ပါတ္သက္အားျဖည့္ျခင္းကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳတဲ့ ပံုသ႑ာန္အေနအထားမ်ဴိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး သမၼတအိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
သမၼတအိုဘားမားအေနနဲ႔ ASEANနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးေျပလည္ေက်ေအးစြာ ေျဖ႐ွင္းေရးလမ္းစကို ႐ွာေဖြစမ္းသပ္လိုက္ျခင္း

ျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ဴိျမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီက္ို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျပီးေနာက္မွာ
သမၼတအိုဘားမားသည္ ASEAN၏ အလွည့္က်ဥကၠဌ ျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ၾကီးႏွင့္အတူ သတင္းေထာက္အုပ္စုရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကို
လိုက္ေလ်ာရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ေသာ စစ္အုပ္စုမွဝန္ၾကီးခ်ဴပ္သိန္းစိန္္အား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးကို လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
ASEAN(၁၀)ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ၄င္းအစည္းအေဝးတြင္္....
အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္....ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္သိန္းစိန္ႏွင့္ASEANထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္
တိုက်ဴိတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကိုေဖၚျပရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အားလံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား
ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး၊ စစ္မွန္၍တန္ဖိုး႐ွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ sanctionကို ဆက္လက္
ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕ အေလးအနက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္သိန္းစိန္အေနျဖင့္.... အေမရိကန္က ယခုကဲ့သို႔ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားျခင္းကို ဘာတခုမွ်တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိ၊

ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံအေနအထားအားျဖင့္....အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးျခားအေနျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း
အခန္းက႑မ႐ွိ။
အစည္းအေဝးပြဲအျပီး ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားေသာ အားလံုး၏အသံ......ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္

ေဆြးေႏြးျခင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမွာ စုစည္းမွႈမ႐ွိပဲ

ယခုအခ်ိန္အထိ အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း၌ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ပါသည္။
ASEANအေနျဖင့္..... ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ASEANႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမည္နာမကို သီးသီးသန္႔သန္႕ထားျပီး လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းကို ယခု

(ဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါ)ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုေန႔တြင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ႐ွ႕ႏွစ္တြင္လည္း ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရးကိုလည္း

သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
အိုဘားမားအစိုးရေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား မုန္းတီးေသာသေဘာကို ကြယ္ဝွက္ထားဟန္မ႐ွိေသာ သမၼတဘု႐ွ္၏
လမ္းစဥ္ကိုခြဲထြက္ျပီး အေမရိကန္ႏွင့္ASEANညီၫြတ္စြာ ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္မည့္ ေျခတလွမ္းအျဖစ္ တိုးဝင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေမရိကန္၏ ေျပာင္းလဲဆက္ဆံလာေသာ ေပၚလစီကို သေဘာတူျပီး စစ္အစိုးရအေနျဖင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းကို စတင္ေနပါသည္။
စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစိုးရက အက်ဴိးမယုတ္ေစတဲ့
အၾကံအစည္နည္းလမ္းမ်ား၊စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ဂ်ပန္တြင္ လွဳပ္႐ွားေနေသာNLD၏ လွဳပ္႐ွားမွႈမ်ားကို တြဲဖက္ရင္းႏွင့္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိဟူေသာ လမ္းစဥ္ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္မယ့္ အေနအထားမ်ဴိးတြင္႐ွိေနပါသည္။
အေမရိကန္အစိုးရသည္ ASEAN၏အေရးေပးမွႈအေနအထားေပၚမူတည္ျပီး ပါဝင္ပါတ္သက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ (ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ)၊ (လွဳပ္႐ွားမွႈတခုတခုကို ျပသမလား) ဟူ၍ အားလံုး၏ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းကို ခံေနရပါသည္။
ASAHI SHINBUN 2009.11.16

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....